Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Урок №15. Аналіз даних, поданих на діаграмі

33 views

Published on

Аналіз даних, поданих на діаграмі

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Урок №15. Аналіз даних, поданих на діаграмі

  1. 1. Урок №15 7А клас 1 група ________________ 2 група ________________ 7Б клас 1 група ________________ 2 група ________________ Тема. Аналіз даних, поданих на діаграмі Мета: закріпити навички роботи з ЕТ Excel; поглибити знання учнів по темі «Діаграми»; навчити учнів будувати різноманітні типи діаграм, графіків у електронній таблиці; сформувати вміння створювати різні діаграми; вдосконалювати навички роботи на ПК. розвиватинавики роботина комп'ютері, навики роботиз електронними таблицями виховувати старанність, активність при вивченні нового матеріалу, уміння працювати в групі; розвивати логічне мислення, увагу; сприяти самостійній роботі за комп’ютером Тип уроку: вивчення нового матеріалу. Обладнаннята наочність: ПК, із встановленими ОС і Microsoft Office Excel, картки з практичними завданнями. Хід уроку І. Організаційний момент. ІІ. Перевірка домашньогозавдання. Актуалізаціязнань учнів. Вправа «Продовж речення». Табличний процесорMS Excel – це прикладна програма, яка призначена для … (опрацювання даних, поданиху таблицях). Об’єктамитабличного процесорає … (книга, аркуш, таблиця, рядок, стовпець, клітинка, діапазон, діаграма та інші). Формула в MS Excel – це … (вираз, який задаєпорядок обчислення в електронній таблиці).
  2. 2. Функції в MS Excel поділяються на такі категорії: … (математичні, статистичні, логічні, текстові, фінансові та інші). Прикладами статистичних функцій є функції … (середнє значення, min, max …). Функція сума SUM є прикладом … (математичнихфункцій). ІІІ. Мотиваціянавчальноїдіяльності. В різних ситуаціях фахівця можуть цікавити як самі числа, показані в таблиці, так і тенденції у їх зміні, які показують діаграми. Отже, діаграми призначені для графічного відображення числових даних. За допомогою діаграм, на яких зображені зміни у виробництві, аналізують економічний стан на підприємстві. Аналіз такої інформації дає можливість прийняти правильне рішення і підвищити конкурентну здатність продукції, яка виробляється, зробити її дешевшою і якіснішою. В електронну таблицю вмонтовані спеціальні засоби, що носять назву ділової графіки, які дозволяють зобразити табличні дані у графічному вигляді. ІV. Формуванняпрактичнихвмінь і навичок Робота з комп’ютером. Створення діаграм. Аналіз даних, поданих на діаграмі. 1. Повторення правил техніки безпеки. 2. Побудуйте стовпчасту діаграму успішності учнів класу. 3. Побудуйте секторну діаграму виробництва основних сільськогосподарських культур у Подільському економічному районі. 4. Виконання практичної роботи. Хід роботи Завдання 1. Побудуйте стовпчасту діаграму успішності учнів класу. 1. Відкрийте книгу за ім’ям Список класу, яка знаходиться D:/Учні/7 клас/ Список класу.
  3. 3. 2. Вставте ліворуч від стовпця А новий стовпець «Результати тесту». 3. Заповніть стовпець В оцінками від 1 до 12. 4. Побудуйте стовпчасту діаграму для стовпців «Прізвище, ім’я учня» і «Результати тесту». 5. У полі назва діаграми введіть «Оцінки за тест». Підпишіть осі X і Y. Легенду розмістіть справа. 6. Збережіть книгу у власній папці у файлі з іменем Практична робота 9_1.xlsx. Завдання 2. Побудуйте секторну діаграму виробництва основних сільськогосподарських культур у Подільському економічному районі. 1. Відкрийте нову книгу. 2. Об’єднайте клітинки А1 і В1 і введіть текст «Виробництво основних сільськогосподарських культур у 2014 році». 3. Відформатуйте клітинки і змініть ширину стовпців так, щоб усі дані відображалися повністю. 4. Заповніть дані клітинок за поданою таблицею. 5. Побудуйте секторну діаграму виробництва основних сільськогосподарських культур у Вінницькій, Тернопільській та Хмельницькій областях. 6. У полі назва діаграми введіть «Виробництво основних сільськогосподарських культур у 2014 році». 7. Збережіть книгу у власній папці у файлі з іменем Практична робота 9_2.xlsx. Фізкультхвилинка
  4. 4. Учні виконують вправи для очей, рук і корпуса, рекомендовані під час роботи з комп’ютером. V. Рефлексія. «Рефлексивний ланцюжок». Вчитель починаєвправу з вислову: «Сьогодніна уроці я …». Учні по черзідоповнюють речення, за умови що повторюватисказане іншими не можна. Таким чином «утворюється»рефлексивнийланцюжок. VІ. Домашнє завдання. Прочитати дану тему у підручнику. Опрацювати записи у зошиті. VІІ. Підсумок уроку. Отже, на цьому уроці ми з вами дізналися про діаграми та їх типи, розглянули основні об’єкти діаграм. Навчилися будувати стовпчасті та секторні діаграми. Оцінювання учнів.

×