Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Урок №14 7А клас 1 група ________________
2 група ________________
7Б клас 1 група ________________
2 група ______________...
прийняти правильне рішення і підвищити конкурентну здатність продукції, яка
виробляється, зробитиїї дешевшою і якіснішою.
...
Рис. 2. Вікно Вставлення діаграми
Діаграми можна розміщувати прямо в аркуші поряд з даними, котрі
використовувались для по...
Секторнідіаграми.
Секторні діаграми доцільно використовуватитоді, коли потрібно відобразити
частини одного цілого, порівня...
Рис. 3. Об’єкти діаграми
1- Назва діаграми;
2- Область діаграми;
3- Легенда;
4- Назви осей;
5- вісь Х (вісь категорій);
6-...
Побудуйте стовпчастудіаграму кількості учнів 7 класів нашої школи.
Збережіть книгу у власній папці у файлі з іменем Стовпч...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Урок №14. Стовпчасті та секторні діаграми, їх об’єкти і властивості.

170 views

Published on

Стовпчасті та секторні діаграми, їх об’єкти і властивості.

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Урок №14. Стовпчасті та секторні діаграми, їх об’єкти і властивості.

  1. 1. Урок №14 7А клас 1 група ________________ 2 група ________________ 7Б клас 1 група ________________ 2 група ________________ Тема. Стовпчастіта секторнідіаграми, їх об’єктиі властивості. Мета: навчальна: ознайомитиучнів з типами діаграм у середовищітабличного процесораMS Excel; навчити будувати стовпчастіта секторнідіаграми; розвивальна:розвиватианалітичне мислення, пам’ять та увагу; виховна: виховувати зосередженість, вміння активно сприйматиновий матеріал. Тип уроку: вивчення нового матеріалу. Обладнаннята наочність:ПК, із встановленими ОС і Microsoft Office Excel, картки з практичнимизавданнями. Хід уроку І. Організаційний момент. ІІ. Перевірка домашньогозавдання. Актуалізаціязнань учнів. Вправа «Продовж речення». Табличний процесорMS Excel – це прикладна програма, яка призначена для … (опрацювання даних, поданиху таблицях). Об’єктамитабличного процесорає … (книга, аркуш, таблиця, рядок, стовпець, клітинка, діапазон, діаграма та інші). Формула в MS Excel – це … (вираз, який задаєпорядок обчислення в електронній таблиці). Функції в MS Excel поділяються на такі категорії: … (математичні, статистичні, логічні, текстові, фінансові та інші). Прикладами статистичних функцій є функції … (середнє значення, min, max …). Функція сума SUM є прикладом … (математичнихфункцій). ІІІ. Мотиваціянавчальноїдіяльності. В різних ситуаціях фахівця можуть цікавити як самі числа, показані в таблиці, так і тенденції у їх зміні, які показують діаграми. Отже, діаграми призначені для графічного відображення числових даних. За допомогоюдіаграм, на яких зображенізміни у виробництві, аналізують економічний стан на підприємстві. Аналіз такої інформації дає можливість
  2. 2. прийняти правильне рішення і підвищити конкурентну здатність продукції, яка виробляється, зробитиїї дешевшою і якіснішою. В електронну таблицю вмонтованіспеціальні засоби, що носять назву ділової графіки, які дозволяють зобразититабличнідані у графічному вигляді. ІV. Вивченнянового матеріалу Діаграми служать для графічного представлення даних на листі. Діаграма – це графічне зображення, у якому числовідані подаються геометричнимифігурами. Діаграми в Excel будуються на основіданих, поданих в електронній таблиці. В Excel 2007 можна побудувати діаграми одинадцятитипів: стовпчаста, лінійчата, секторна, гістограма, з областями, точкова, біржова, поверхнева, кільцева, бульбашкова, пелюсткова. Кожний із цих типів діаграм має кілька видів. Щоб побудувати діаграми потрібно виділити клітинки, вміст яких ви хочете побачитина діаграмі або підписів на осяхкоординат, а потім вибрати вкладку Вставлення ів групі Діаграми (рис. 1) вибрати потрібний тип діаграми та вид. Або відкрити вікно Вставленнядіаграми (рис. 2) вибором кнопкивідкриття діалогового вікна цієї самої групи. Рис. 1. Група Діаграми вкладки Вставлення
  3. 3. Рис. 2. Вікно Вставлення діаграми Діаграми можна розміщувати прямо в аркуші поряд з даними, котрі використовувались для побудови діаграми. Такі діаграми називаються впровадженими. Крім того, діаграма може займати в книзі окремий лист, який називається діаграмним листом. Незалежно від того, яким чином була створена діаграма, вона завжди зв'язаназ даними листа. При зміні даних діаграма буде автоматично оновлюватися. 7 класі ми будемо вивчати тільки стовпчастіта секторнідіаграми. Стовпчастідіаграми. Стовпчастідіаграми доцільно створюватитоді, коли потрібно порівняти значення кількох наборів даних, графічно зобразитивідмінності значень одних наборів даних порівняно з іншими, показати зміни даних з плином часу. Дані (зазвичай) відображаються у вигляді прямокутників. До типу діаграм Стовпчастаналежать такі види: гістограма, об’ємнагістограма, циліндричні діаграми, конічні діаграми, пірамідальні діаграми. Приклад даних та готової діаграми:
  4. 4. Секторнідіаграми. Секторні діаграми доцільно використовуватитоді, коли потрібно відобразити частини одного цілого, порівняти співвідношення частин і частиндо цілого. Дані відображаються у вигляді секторів круга. До типу діаграм Секторнаналежать плоскі та об’ємнісекторні діаграми. Приклад даних та готової діаграми: Об'єкти діаграм в Excel2007. Розглянемо основніоб’єктидіаграми (Рис. 3).
  5. 5. Рис. 3. Об’єкти діаграми 1- Назва діаграми; 2- Область діаграми; 3- Легенда; 4- Назви осей; 5- вісь Х (вісь категорій); 6- Вісь Y (вісь значень); 7- Область побудови діаграми; 8- Ряд даних. V. Закріпленнязнань. а) Вправа «Продовж речення». Діаграма ЕТ – це … (графічне зображення, у якому числові дані подаються у вигляді геометричних фігур). Для побудови діаграм можна використати дані, … (які знаходяться в несуміжних комірках або діапазонах). Можливі такі види розміщення діаграм: … (на окремому аркуші, на поточному аркуші). б) Практичне завдання. Інструктаж з техніки безпеки. Завдання1.
  6. 6. Побудуйте стовпчастудіаграму кількості учнів 7 класів нашої школи. Збережіть книгу у власній папці у файлі з іменем Стовпчастадіаграма.xlsx. Завдання2. Створіть таблицю та побудуйте секторнудіаграму для зображення співвідношення хлопчиків і дівчат вашого класу. Збережіть книгу у власній папці у файлі з іменем Секторнадіаграма.xlsx. Фізкультхвилинка Учні виконують вправи для очей, рук і корпуса, рекомендованіпід час роботиз комп’ютером. VІ. Рефлексія.«Рефлексивний ланцюжок». Вчитель починає вправу з вислову: «Сьогодніна уроці я …». Учні по черзі доповнюють речення, за умови що повторюватисказане іншими не можна. Таким чином «утворюється» рефлексивнийланцюжок. VІІ. Домашнє завдання. Прочитати дану тему у підручнику. Опрацювати записи у зошиті. VІІІ. Підсумок уроку. Отже, на цьому уроці ми з вами дізналися про діаграми та їх типи, розглянули основніоб’єктидіаграм. Навчилися будувати стовпчастіта секторні діаграми. Оцінювання учнів.

×