Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ThingsLog - приказка за един теч

125 views

Published on

Колко ни струва една течаща мивка?
За какво може да бъде използвано дистанционното отчитане?
Как сигурно да засечем теча?

Published in: Environment
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

ThingsLog - приказка за един теч

  1. 1.           Откриване  на  теч  в  хотел  „Джордано“   Факти   Максималния  дебит  от  един  водочерпен  прибор  (смесителна  батерия  за  мивка)  с  отворен  до  край   спирателен   кран   за   студена   вода   е   от   порядъка   на   20   литра   на   минута   или   1.2   м3   на   час,   при   стандартно   средно   налягане   от   3.5   атмосфери   (това   е   средното   налягане   поддържано   от   ВиК   операторите  във  водопреносната  мрежа  в  България).         Цената  на  водата  в  София  към  днешна  дата  е  2.35  лв  с  ДДС.   Колкото  и  да  звучи  неправдоподобно  то  един  забравен  постоянно  течащ  кран  на  батерия  може  да   ни  струва  за  един  месец  разход  от    864  м3  *2.35лв.  =  2030.40  лв   Пример   Един  малък  хотел  в  покрайнините  на  София  изразходва  по  170  м3  вода  средно  на  месец.   На  главния  водомер    на  сградното  водопроводно  отклонение  на  хотела  има  инсталиран  модул  за   умно  отчитане    ThingsLogTM ,  производство  на  фирма  iTransformers  Labs.  Модулът  е  поставен  там   във   връзка   с   изпълнението   на   пилотен   проект   за   интелигентно   измерване   и   наблюдение   на   водопреносната  мрежа  на  Софийска  Вода.   Един  от  служителите  на  хотела  на  15.05.2018  г  в  13:08ч  след  почистване  забравя  да  затвори  крана   на  мивката  в  банята  на  на  тавански  апартамент,  който  се  наема  рядко.   В  следствие  на  това  събитие  в  ThingsLogTM  се  получава  аларма  за  постоянен  теч  на  територията  на   хотела.   Стойностите  на  този  теч  са  0.4  -­‐  0.6  м3 /час.   На   фиг.   1   е   видимо,   че   графиката   на   потока   дори   и   през   ноща   никога   не   пада   до   нулево   потреблене.    
  2. 2.               Фигура  1  Теч  на  вода   След  съгласуване  със  служителите  на  Софийска  вода  АД,  отговорни  за  пилотния  проект  дали  да  се   уведомят  собствениците  на    хотела  за  наличието  на  постоянен  разход  бе  уведомен  управителя  на   хотел  „Джордано“.     Същият   разпорежда   на   поддръжката   на   хотела   и   персонала,   отговарящ   за   хигиената,   да   се   провери   за   налични   течове   в   двора   на   хотела,   развалени   тоалетни   казанчета   и   за   забравени   отворени  водочерпни  прибори  по  баните  в  стаите  и  сервизните  помещения.     На   24.05.2018   в   13:40   ч   ,   9   дни   след   уведомяването     на   управителя   на   хотела,   собственика     на   хотела,  завърнал  се  от  чужбина,  се  заел  лично  да  провери  къде  се  губи  водата,  тъй  като  главния   водомер  не  спира  да  показва  разход/потребление.   При   проверката   от   негова   страна   е   открита   постоянно   течащата   вода   в   банята   на   таванския   апартамент  с  наполовина  отворен  спирателен    кран  на  смесителната  батерия.   На  следващия  ден  управителя  на  хотела  се  обади  ,  за  да  благодари  за  подадения  от  наша  стрна   сигнал  .   След  намесата  на  собственика  на  хотела  ,  ThingsLogTM  отново  показва  нормалните  и  характерни   нива  на  потреблението  на  хотела  :  
  3. 3.           Фигура  2  Нормално  състояние  на  системата   Загуби  от  теча   Колко  обаче  е  загубил  собственика  на  хотела  от  закъснялото  откриване  на  забравената  течаща   чешма?   130  м3  за  9  дни  или  130  *  2.35  =  305.50  лв   А  както  казахме  в  началото  средно  месечното  потребление  на  хотела  е  170м3   Следователно  собственика  на  хотела  ,  трябва  да  заплати  в  края  на  м.Май  300  m3    (видими  на  фиг.   2),  а  именно  705  лв.,  т.е.  почти  2  пъти  средно  месечната  сметка  на  хотела  за  консумация  на  вода  .   Ако  това  се  е  случило  и  на  вас  и  бихте  желали  допълнителна   информация       д-­‐р.  Николай  Милованов   web:  http://thingslog.com   тел.  +359  898763322   email:  info@thingslog.com  

×