Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Курс “Структурните фондове на ЕС –
Практически насоки в търсене на финансиране”
Магистърска програма “Европейски проекти”
...
I. Проблемът


Статистика:

година

2015

2020

2025

2030

2035

2040

2045

2050

2055

2060

млн.
жители

7,15

6,9

6...
“Усвояване”



Разпростаненото мнение: “проектът е средство за
усвояване” на финансов ресурс.
Проектът като (бизнес)начи...
Пазарът на проблеми


Ако донорът, оценителят или гражданите са “клиент”,
какъв е тоя по-различен продукт, който ще ни
на...
Пазарът на проекти


Средствата в обръщение: - извън ЕС
Концентрация на помощи


Обемът на средствата “за проекти” – в
правопропорционална зависимост от интензивността
на пробле...
Защо Африка?
… и в Европа






България като конвергентен
регион: БВП<75% от средния
за ЕС
81% от средствата на
Регионалната полити...
II. Какъв е успешният проект?



“Успешният проект” или “Добрият проект”?
Един класиран проект:

“С реализирането на нас...
Въпроси




С какво е важен подобен проект?
Как е формулиран проблемът, който той предлага
да реши?
Достатъчна ли е обо...
Друг изпълнен проект
ОП “Регионално развитие”, община Самоков:
http://www.carimaligrad.com/

Макар да претендира за обективни
критерии:


Проверка на административното съответствие:








правилният формуля...
... оценката все пак е субективна


Техническа и финансова оценка, която съдържа
критерии, насочени към личните възприяти...
или:
“Планът за действие е изпълним от гледна точка на подготовката и
изпълнението на всички дейности като последователнос...
III. Формулярът



Успоредна работа върху: формуляр - насоки –
бюджет
Административна част: за контакти









...
Описание на кандидата:







човешки ресурси
материални ресурси: сгради, аудитории, техника
обороти
опит в дейности...
ИМЕ на проекта:



Кратко, ясно, удобно за акроним. Brand.
В кандидатстването пред Брюксел задължително се
посочва акрон...
Например:
„Укрепване на капацитета на Прокуратурата на Република
България при взаимодействие с контролните органи за
проти...
Цел и обосновка:



Описание на проблема
Каква е голямата мишена на проекта?






Основната цел кореспондира, но не...
Дейностите







Свързани с целите и задачите /в нашия фиктивен
пример ”Закупуване на “аудио техника” вместо
“метало...
Методи





за за подбор на целевата група (напр. кастинг)
за преподаване (напр. дистанционно обучение,
обучение на об...
Резултати:





Разликата между резултати и продукти (results &
deliverables):
 Резултат: обучени изпълнители
 Продук...
Ефекти (добавена стойност):



Какво по-различно и по-качествено решение
предлага проектът,
как това решение ще бъде раз...
Устойчивост


Как дейностите ще продължат след приключване на
проектното финансиране:





доброволен труд
собствено ...
Екипът за изпълнение


Базовият персонал: Core Staff: администриране на проекта








Външните експерти:






...
Задача


В рамките на
стандартна
страница(300 думи)
формулирайте своя
проектна идея:

1.Заглавие на проекта

2. Проблем

...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

03 - Формулярът за кандидатстване: композиране на проекта

639 views

Published on

Презентация от третата лекция в курса "Структурните фондове на ЕС - практически насоки в търсене на финансиране"

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

03 - Формулярът за кандидатстване: композиране на проекта

 1. 1. Курс “Структурните фондове на ЕС – Практически насоки в търсене на финансиране” Магистърска програма “Европейски проекти” Ръководител на курса: Николай Янев Изработката на проекта формулярът 25.10.2013 (№3)
 2. 2. I. Проблемът  Статистика: година 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060 млн. жители 7,15 6,9 6,6 6,45 6,21 5,99 5,78 5,57 5,37 5,17 [по данни на НСИ - прогнози за населението на България до 2060 г.; http://www.nsi.bg/otrasal.php?otr=19&a1=376&a2=387&a3=388#cont  Поставя ли проблем/и прогнозата?
 3. 3. “Усвояване”   Разпростаненото мнение: “проектът е средство за усвояване” на финансов ресурс. Проектът като (бизнес)начинание с по-голяма амбиция:   Решаване на проблем (проектната идея, построена около проблем) “A project is a problem, scheduled for solution” (Joseph Moses Juran, 1903 - 2008; роден в Браила, Румъния; мениджмънт на качеството) - в Juran, Quality and a Century of Improvement, American Society for Quality, 2005 “Проектът е проблем, който трябва да бъде решен по план”.
 4. 4. Пазарът на проблеми  Ако донорът, оценителят или гражданите са “клиент”, какъв е тоя по-различен продукт, който ще ни направи конкурентни пред него?   Формални признаци: качество на изработка: оформление, език; Капацитет за изпълнение на услугата - как “стои” кандидатът (опит, ресурси) или как е представен интернет.  Искането за финансиране отговаря на важен въпрос “защо?” “Защо искате тези пари?”  Привидна зависимост: Проекти има там, където има проблеми.
 5. 5. Пазарът на проекти  Средствата в обръщение: - извън ЕС
 6. 6. Концентрация на помощи  Обемът на средствата “за проекти” – в правопропорционална зависимост от интензивността на проблемите:         бедност, престъпност, корупция, лоша инфраструктура, неграмотност, болести, конфликти... ODA – official development assistance http://development.donoratlas.eu/
 7. 7. Защо Африка?
 8. 8. … и в Европа    България като конвергентен регион: БВП<75% от средния за ЕС 81% от средствата на Регионалната политика са насочени към “конвергентните региони”. 283 милиарда по цел convergence за периода 2007-2013// 55 за конкурентоспособност и 9 за териториално сътрудничество http://ec.europa.eu/regional_policy/thefunds/funding/index_en.cfm
 9. 9. II. Какъв е успешният проект?   “Успешният проект” или “Добрият проект”? Един класиран проект: “С реализирането на настоящия проект „Пайнер Медиа” ООД цели да постигне устойчив икономически растеж и запазване на лидерскита си позиции в подготовката и реализирането на качествен медиен и музикален продукт не само на родния, но и на международните пазари, в които телевизия Планета се излъчва... Проектът ще доведе и до разкриването на нови работни места и ще допринесе за развиването на българската икономика.” http://umispublic.minfin.bg/srchProjectInfo.aspx?org=beneficient&id=68435
 10. 10. Въпроси    С какво е важен подобен проект? Как е формулиран проблемът, който той предлага да реши? Достатъчна ли е обосновката за 1 918 233 BGN? Добрият проект е одобреният, изпълнен и отчетен проект.
 11. 11. Друг изпълнен проект ОП “Регионално развитие”, община Самоков: http://www.carimaligrad.com/ 
 12. 12. Макар да претендира за обективни критерии:  Проверка на административното съответствие:       правилният формуляр брой оригинали и копия електронен носител изисквани декларации отчети за приходите и разходите, баланси Проверка на допустимостта:      да е в списъка с допустими бенефициенти /по насоките/ да има определени обороти или история (напр. 3 приключени финансови години) да не участва в друга донорска програма да не е в несъстоятелност или подобни да отговаря изискванията по Насоки (продължителност, териториален обхват, размер на бюджета)
 13. 13. ... оценката все пак е субективна  Техническа и финансова оценка, която съдържа критерии, насочени към личните възприятия на оценителя: “Целите на проекта са ясно и последователно описани, като общата и специфичните цели на проекта съответстват пряко на основната цел на процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.” (критерий за максимален брой точки - “Конкурентоспособност” - Технологична модернизация на МСП)  Чия е преценката за “ясно и последователно”? - на оценителя
 14. 14. или: “Планът за действие е изпълним от гледна точка на подготовката и изпълнението на всички дейности като последователност и времевият обхват на всяка дейност е реалистично планиран.” (критерий за максимален брой точки - “Конкурентоспособност” - Технологична модернизация на МСП)   Какво означава “Реалистично”? и реалистичен ли е бил времевият обхват на одобрените, но прекратени проекти? В идеалния случай - техническата и финансова оценка измерва:     капацитет на кандидата съответствие с целите на поканата адекватни ли са предложените дейности (напр. във времето) и резултатите от тях има ли съответствие между дейности и разходи, обосновани ли са разходите
 15. 15. III. Формулярът   Успоредна работа върху: формуляр - насоки – бюджет Административна част: за контакти        /кандидати по програмите на структурните фондове юридически лица; изключение - звена на юридически лица, кандидатстващи от името на цялата организация/ наименование булстат адрес на регистрация еmail интернет страница контакти и контактно лице; //контактното лице не е просто формалност, а важен играч - в оценяването и договарянето - например при предоставяне на допълнителни документи и разяснения//
 16. 16. Описание на кандидата:       човешки ресурси материални ресурси: сгради, аудитории, техника обороти опит в дейности, сходни на предложените опит в работа по проекти други проекти в изпълнение //избягване на двойното финансиране//
 17. 17. ИМЕ на проекта:   Кратко, ясно, удобно за акроним. Brand. В кандидатстването пред Брюксел задължително се посочва акроним    Напр.: anti-money laundering training program - AMLTRAIN удобно за сайт - http://amltrain.riskmonitor.bg Дефект на проектите в България: тромави имена
 18. 18. Например: „Укрепване на капацитета на Прокуратурата на Република България при взаимодействие с контролните органи за противодействие на закононарушенията и престъпленията в защита на обществения интерес и правата на гражданите” Eufunds.bg в секцията “добри практики” - ОПАК   Можете ли да го повторите? Но лесно научавате HTC desire, Samsung Galaxy, iPhone
 19. 19. Цел и обосновка:   Описание на проблема Каква е голямата мишена на проекта?     Основната цел кореспондира, но не повтаря целите на поканата/програмата. Цели и задачи /goals and objectives/    Основна цел Специфични цели Целите: Какво? искме да направим / Например: да устоим на конкуренцията във фолк-бизнеса/ Задачите: Как? ще го направим / Например: като модернизираме производството на турбо-фолк/ Прочетете повече на http://www.projectsmart.co.uk
 20. 20. Дейностите      Свързани с целите и задачите /в нашия фиктивен пример ”Закупуване на “аудио техника” вместо “металорежеща машина”/ Ясно разделени една от друга: маркирано начало и край - с мисъл за дейността във времето Логично подредени: напр.: 1) Кастинг на изпълнители 2) Обучение 3) Запис на хит 4)Концерт в зала Армеец ! Допустими: В някои покани ДМА са изрично забранени Задължителните дейности: управление на проекта, публичност на донорската подкрепа, одити над определени финансови прагове /DG Home Affairs: 100 000 евро праг/
 21. 21. Методи     за за подбор на целевата група (напр. кастинг) за преподаване (напр. дистанционно обучение, обучение на обучители) за вътрешен контрол над изпълнението (напр. Отговорен експерт от проектния екип) този сегмент на формуляра често се пълни с готови решения
 22. 22. Резултати:    Разликата между резултати и продукти (results & deliverables):  Резултат: обучени изпълнители  Продукт: записан диск с песен Индикатори: количествени белези за резултатите: брой зрители, брой участници, брой обучени Вижте пример на: http://www.heritprot.com/ProjectResults
 23. 23. Ефекти (добавена стойност):   Какво по-различно и по-качествено решение предлага проектът, как това решение ще бъде разпространено в сектора, в страната или на европейско ниво? //”За първи път в практиката на музикалния бизнес в страните от ЕС ще бъде извършено обучение на поп-фолк изпълнители във виртуална среда. Това решение е по-ефективно по отношение на разходите за обучение, достига до по-голяма аудитория, позволява постоянна обратна връзка с публиката. Неговата реализация ще допринасе за постигането на целите на стратегията “Европа 2020” свързани с енергийна ефективност ...”/. фиктивен пример
 24. 24. Устойчивост  Как дейностите ще продължат след приключване на проектното финансиране:     доброволен труд собствено финансиране други проекти други...
 25. 25. Екипът за изпълнение  Базовият персонал: Core Staff: администриране на проекта      Външните експерти:    ръководител на проекта -project manager финансов мениджър - financial manager /договори, обществени поръчки, плащания, сметка на проекта, архив на разходооправдателните документи, искане за плащане, финансови отчети/ технически сътрудник - technical assistant - мейли, комуникация, архив на проектната документация координатор (координатор-и) - coordinator: отговорности по изпълнението на дейностите и тяхното отчитане в техническите доклади Чрез избор - като външна услуга, по-рудко включени в екипа; осигуряват специфична експертиза по отделните дейности на проекта //например професионален музикант при обучението на поп-фолк изпълнители//. Като външна услуга могат да бъдат предмет на тръжна процедура и да се планират като функция, не като име: напр. “Хореограф”. Консултативен съвет:  Група външни експерти, които съгласуват ключови решения, документи, могат да помогнат с авторитет, контакти или съвет.
 26. 26. Задача  В рамките на стандартна страница(300 думи) формулирайте своя проектна идея: 1.Заглавие на проекта 2. Проблем 3. Цели на проекта 4. Дейности и месеци 5. Резулати и продукти

×