Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Нерівномірний рух.Нерівномірний рух.
Швидкість приШвидкість при
нерівномірному русінерівномірному русі
Буришина ЄлизаветаБ...
 Жодне тіло неЖодне тіло не
рухається весь час ізрухається весь час із
постійною швидкістю.постійною швидкістю.
Починаючи...
 Рух, при якому тіло заРух, при якому тіло за
рівні проміжки часурівні проміжки часу
проходить неоднаковіпроходить неодна...
 СередняСередня
швидкістьшвидкість показує, чому показує, чому
дорівнює переміщення, якедорівнює переміщення, яке
тіло пр...
ФОРМУЛА!!!ФОРМУЛА!!!
 Швидкість тіла у данийШвидкість тіла у даний
момент часу або у даніймомент часу або у даній
точці траєкторіїточці траєкт...
нерівномірний рух
нерівномірний рух
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

нерівномірний рух

808 views

Published on

Фізика 7

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

нерівномірний рух

  1. 1. Нерівномірний рух.Нерівномірний рух. Швидкість приШвидкість при нерівномірному русінерівномірному русі Буришина ЄлизаветаБуришина Єлизавета
  2. 2.  Жодне тіло неЖодне тіло не рухається весь час ізрухається весь час із постійною швидкістю.постійною швидкістю. Починаючи рух,Починаючи рух, автомобіль рухаєтьсяавтомобіль рухається швидше і швидше.швидше і швидше. Деякий час він можеДеякий час він може рухатися рівномірно,рухатися рівномірно, але потім він гальмує іале потім він гальмує і зупиняється. При цьомузупиняється. При цьому автомобіль проходитьавтомобіль проходить різні відстані за один ірізні відстані за один і той же час.той же час.
  3. 3.  Рух, при якому тіло заРух, при якому тіло за рівні проміжки часурівні проміжки часу проходить неоднаковіпроходить неоднакові відрізки шляху,відрізки шляху, називається називається нерівномінерівномі рнимрним.. При такому русіПри такому русі величина швидкості невеличина швидкості не залишається незмінною.залишається незмінною. У такому випадку можнаУ такому випадку можна говорити лише проговорити лише про середню швидкість.середню швидкість.
  4. 4.  СередняСередня швидкістьшвидкість показує, чому показує, чому дорівнює переміщення, якедорівнює переміщення, яке тіло проходить за одиницютіло проходить за одиницю часу. Вона дорівнюєчасу. Вона дорівнює відношенню переміщеннявідношенню переміщення тіла до часу руху. Середнятіла до часу руху. Середня швидкість, як і швидкість тілашвидкість, як і швидкість тіла при рівномірному русі,при рівномірному русі, вимірюється в метрах,вимірюється в метрах, поділених на секунду. Дляподілених на секунду. Для того, щоб характеризуватитого, щоб характеризувати рух точніше, у фізицірух точніше, у фізиці застосовують миттєвузастосовують миттєву швидкість.швидкість.
  5. 5. ФОРМУЛА!!!ФОРМУЛА!!!
  6. 6.  Швидкість тіла у данийШвидкість тіла у даний момент часу або у даніймомент часу або у даній точці траєкторіїточці траєкторії називаєтьсяназиваєтьсямиттєвоюмиттєвою  швишви дкістю.дкістю. Миттєва швидкість є Миттєва швидкість є векторною величиною івекторною величиною і спрямована так само, якспрямована так само, як вектор переміщення.вектор переміщення. Виміряти миттєву швидкістьВиміряти миттєву швидкість можна за допомогоюможна за допомогою спідометра. У Системіспідометра. У Системі Інтернаціональній миттєваІнтернаціональній миттєва швидкість вимірюється вшвидкість вимірюється в метрах, поділених наметрах, поділених на секунду.секунду.

×