Presentatie 'Focusdag Sociale Innovatie' - 23 april 2013

905 views

Published on

Presentatie van de BBL-focusdag met als onderwerp 'Sociale Innovatie'.

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
905
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
18
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Robin Chase. Bedenkster en bezieler van ZIpCar. Eerste dienst rond autodelen. Je wordt lid > je traceert waar eenauto staat in je buurt > je rijdt ermee > gereden kilometers op je factuur. In B. Cambio > In Nl GreenWheels > in BXL ZenCar > Binnekort Car2GO.Duurzaamvoordeel: Autodelers hun autogebruik valt terug tot 25%. Auto’s zijn allemaal goed onderhouden + zuinige wagens + meer zuinige auto’s in het straatbeeld.
 • Mijn ernte in Duitsland. Voorbeeld van communal argriculture: voor boeren met enkele hectaren nabij dichtbewoonde stadsdelen, hebben een beter business model wanneer ze hun grond verdelen in kleine lapjes en verhuren aan jonge gezinnen. Deze krijgen begeleiding bij hun eigen teelt. En groentjes telen wordt een weekend en avond-activiteit voor het ganse gezin, waar op buurtniveau ook het sociaal weefsel veel hechter wordt. mEine ernte (mijn oogst) is een franchise, en er bestaan al een 28tal stukken Grond in Duitsland, nabij grote steden.
 • Tom Szaky, aan de leiding van het Amerikaanse bedrijf Terracycle. Alle producten van Terracycle bestaan 100% uit afval. Eerste product was wormpoop, een mestsof gemaakt van keukenafval en via vermicompositng omgezet in mest. De flessen zijn gebruikte PET-flessen. Ook een continue afvalstroom is. Wormpoop wordt verkocht in alle grote tuincentra en supermarketin in de US
 • >>> MENSEN: Mensen willen uit het standaardaanbod stappen, en willen unieke, authentieke ervaringen, met echte verhalen naar huis komen, nieuwe mensen leren kennen. Nieuwe sociale status. Aan de andere zijde heeft AirBnb heel veel mensen geholpen tijdens de cirisi om hun eigendom te behouden.>>> TECH: peer-to-peer kan je mensen en locaties, villa’s, bungalows, hele kastelen, appartementen, weekendhuisjes, zelfs kamers met elkaar verbinden, en integreren met facebook. Transactioneel process gebeurt op AirBnB, nemen 3% op alle transacties.>>> BUS: peer-to-peer: mensen kunnen extra geld opstrijken wanneer ze een tijdje in het buitenland zijn, of leuke gelijkgezinde mensen leren kennen.Nieuw idee? Nee, oud idee! FORWARD TO BASICS IDEE
 • >>> MENSEN: Mensen willen uit het standaardaanbod stappen, en willen unieke, authentieke ervaringen, met echte verhalen naar huis komen, nieuwe mensen leren kennen. Nieuwe sociale status. Aan de andere zijde heeft AirBnb heel veel mensen geholpen tijdens de cirisi om hun eigendom te behouden.>>> TECH: peer-to-peer kan je mensen en locaties, villa’s, bungalows, hele kastelen, appartementen, weekendhuisjes, zelfs kamers met elkaar verbinden, en integreren met facebook. Transactioneel process gebeurt op AirBnB, nemen 3% op alle transacties.>>> BUS: peer-to-peer: mensen kunnen extra geld opstrijken wanneer ze een tijdje in het buitenland zijn, of leuke gelijkgezinde mensen leren kennen.Nieuw idee? Nee, oud idee! FORWARD TO BASICS IDEE
 • Presentatie 'Focusdag Sociale Innovatie' - 23 april 2013

  1. 1. 23 APRIL 2013POWERED BY BBLHOSTED BY STUDIO SPARK
  2. 2. AgendaWelkomstwoord door Danny Jacobs (10u10 - 10u20)Sociale innovatie, transitie, rol voor de milieubeweging enopportuniteiten (10u20 – 11u15)Interessante trends (11u15 – 12u)Toelichting: “De sociale innovatiefabriek” (12u00–12u30)LUNCH MET TRANSITIE-GURU JAN ROTMANSDe verhalen van … (13u00 – 13u30)Roadmap voor geplande sociale innovatie (13u30 – 14u30)Ideeën en vervolg (14u30 – 15u30)
  3. 3. Sociale innovatie als oplossingvoor transitieKiemen van het nieuwe VlaanderenDanny Jacobs, BBLV
  4. 4. Uitdagingen voor de toekomstDemografie EcologischecrisisNieuwecommunicatieGezondheidszorgArmoede Eerlijke handel
  5. 5. UitdagingenDemografie EcologischecrisisNieuwecommunicatieGezondheidszorgArmoede Eerlijke handel
  6. 6. Ecologische crisisklimaatvervuilingbiodiversiteitverstedelijkingmaterialenruimte...
  7. 7. Business as usualwerkt niet (snel) genoego korte termijndenken blijft door bestaandestructuren de voornaamste gang van zaken vb emissiehandel vb steeds zelfde groep van milieubewustemensen bereikt met onzeboodschap, samenleving blijft vervolgensdezelfde (consumptiegedreven) modelhandelen vb begrotingsorthodoxie is nu dé prioriteitEuropa
  8. 8. Oplossen door transitieaanpako Verandering nodigo Op sociaal, economisch en ecologisch vlako Op niveau van individu, organisatie, samenlevingen systeemo Vanuit een langetermijnperspectiefo Geen draaiboek voor transitie: vergtmaatwerko Participatie is nodig om te willen evoluereno Interactie van verschillende actoren nodig
  9. 9. Sociale Innovatiehttp://vimeo.com/60114688
  10. 10. Sociale Innovatiesociale innovatie is een manier omtransitie te verwezenlijken• sociaal - niet zuiver technologischeinnovatie, productinnovatie; wel: waarde voor demaatschappij , sociaal-economisch-ecologisch• innovatief - incrementeel vs. transformatief• systeemverandering
  11. 11. Sociale innovaties vanuit hetverenigingsleven: verleden entoekomstAnton Schuurmans (de VerenigdeVerenigingen)
  12. 12. Sociale Innovatie: eigenschappen• structureel gericht op oplossing voormaatschappelijke noden of uitdagingen (van onderuitof van bovenop)• introduceert een nieuw of significant verbeterdproduct (en/of dienst), proces, marketingmethodeen/of organisatiemodel;• op basis van een middellange en lange termijnvisieop de samenleving of op een door de innovatiebeoogde toekomst;• duidelijk zicht op impact en meetbaarheid ervan• slim samenwerken: verschillende actoren werkensamen op een vernieuwende manier
  13. 13. Wat maakt een idee sociaalinnovatief?• biedt een oplossing voor maatschappelijkenoden en uitdagingen die “beter” is dan debestaande oplossingen noden en uitdagingen kunnen van boven of vanonderuit worden benoemd omdat er nog geen oplossing is (nieuwemaatschappelijke uitdagingen en noden) omdat de benodigde oplossing meesurft opmaatschappelijke trends terwijl de „oude‟ oplossingaan kracht verliest omdat ze eco-efficiënter is (onze bottom-line) danwat er voorheen was
  14. 14. Wat maakt een idee sociaalinnovatief?• introduceert een nieuw of significant verbeterdproduct (en/of dienst), proces, marketingmethodeen/of organisatiemodel; bestaand idee of concept kan verbeterd worden lancering van totaal nieuwe ideeën• op basis van een middellange en lange termijnvisieop de samenleving of op een door de innovatiebeoogde toekomst; moet grondige systeeminnovatie mogelijk maken of syteemverandering bewerkstelligen• duidelijk zicht op impact en meetbaarheid ervan
  15. 15. Wat maakt een idee sociaalinnovatief? (2)• een structureel andere manier van handeleno iets doen is de essentie van het project (geensensibilisering of een tijdelijk handelingsmodelaanbieden)• opschaalbaar of repliceerbaaro economisch op termijn zelfbedruipendo breed toepasbaar in verschillendeomgevingen maar niet noodzakelijk identiektoepasbaar (aanpasbaar)o open, geen monopolie (creativecommons, open source...)
  16. 16. Wat maakt een idee sociaalinnovatief? (3)• slim samenwerkeno zoeken naar de juiste partners die idee versterkeno stimuleert out-of-the-box-denkeno in elke fase van het proces de juiste stakeholdersbetrekken
  17. 17. Case 1o Samentuinen (Katelijne Schiltz, VELT)
  18. 18. Case 2Peer to peer autodelen (NL)https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Ta-GPK3Eo_Eo Peer to peer autodelen: BBL (AudeGoovaerts, BBL)
  19. 19. Wat kunnen wij hiermee? - ROLLEN voor demilieubeweging••goede (bestaande of nieuwe) sociaal innovatievemodellen aanreiken• barrières voor sociale innovatie detecteren enhelpen wegwerkeno regelgeving:(verzekeringen, eigendomsrecht, BTW,...)o economisch (fondsen,...)o cultureel• milieuexpertise aanwenden intransitienetwerken, middenveld
  20. 20. Wat kunnen wij hiermee? - OPPORTUNITEITENvoor de milieubeweging• onze visie en prioriteiten verwezenlijken• sociaal ondernemerschap realiseren enfinanciële opportuniteiten tot stand brengen viaeen onderneming die aan de volgende tweebepalende criteria beantwoordt:• voornaamste doelstelling of bedoeling is maatschappelijkewinst te genereren door het inperken van een probleem ofmarktfalen, het invullen van een maatschappelijke behoefteof uitdaging.o sociale onderneming doet dit op eenondernemende, marktgerichte wijze, dit wil zeggen doormiddel van het genereren van eigen inkomsten omzelfvoorzienend te zijn.
  21. 21. Sociale innovatie: kans voorverenigingen en bedrijven
  22. 22. Interessante trends
  23. 23. Auto bezitten Auto delen
  24. 24. GroententelenGroentenkopen
  25. 25. 100%Premium product100%Afval
  26. 26. Peer-to-peerlogerenHotelkamer huren
  27. 27. Peer-to-peerlogerenHotelkamer huren
  28. 28. Eten delen
  29. 29. Interessante trends
  30. 30. Dit gaat over het aanboren van hetgrenzeloos potentieel toegang teverschaffen tot producten, eerder dan ze tebezitten, en tegelijk geld, plaats en tijd tebesparen, nieuwe vrienden te maken enactieve, geëngageerde burgers te worden“
  31. 31. Wat komt er op ons af?SELFNESSREVIVALISMESOCIAAL NETWERKENGEMEENSCHAPSZELVENZELFBECIJFERINGSPELVORMINGOPENNESSBEAUTIFICATION
  32. 32. REVIVALISME
  33. 33. REVIVALISME
  34. 34. REVIVALISME
  35. 35. GEMEENSCHAPSZELVENCollaborative Consumption. Samen ishet nieuwe alleenvideo
  36. 36. GEMEENSCHAPSZELVEN
  37. 37. GEMEENSCHAPSZELVEN
  38. 38. GEMEENSCHAPSZELVEN
  39. 39. GEMEENSCHAPSZELVEN
  40. 40. OPENNESS
  41. 41. OPENNESS – OPEN MANUFACTURING
  42. 42. OPENNESS - DIY BIO
  43. 43. OPENNESS
  44. 44. SOCIAAL NETWERKEN
  45. 45. SOCIAAL NETWERKEN
  46. 46. SOCIAAL NETWERKEN
  47. 47. SOCIAAL NETWERKEN
  48. 48. ZELFBECIJFERING
  49. 49. ZELFBECIJFERING
  50. 50. GAMIFICATION
  51. 51. GAMIFICATION
  52. 52. Sociale innovatiefabriekNele Verbruggen – I-propellerAnton Schuurmans - de VerenigdeVerenigingen
  53. 53. Sociale InnovatiefabriekPresentatie op Focusdag Sociale InnovatieBBL, 23/04/2013
  54. 54. Grotemaatschappelijkeuitdagingenaanpakken, opsystematische engeconcerteerde wijzeSociale Innovatiefabriek: genereren enversterken van sociaal innovatieve ideeën bij middenveld en bedrijven VZW met 6 personeelsleden geoormerkt budget bij IWT
  55. 55. IdeeëngenererenIdeeën verrijken Ideeën helpenrealiserenIdeecampagnesVisie-sessiesNetwerken….Verrijkingsmodules (over hetmeten van sociale impact, hetstreven naar financiële soliditeit,doelgroepanalyse, …)Co-creatiesessiesDelen van leerlessenSociale innovatiewedstrijdOpleidingsaanbodPartnersearch….Sociale Innovatiefabriek: genereren enversterken van sociaal innovatieve ideeënToeleiding naarfinanciering voorhaalbaarheids-onderzoek ofpilootfase(IWT-middelen enandere)
  56. 56. Sociaal innovatieve ideeënInnovatief :Concept isnieuw ofvernieuwendvoor demaatschappij inhaar geheel, ofvoor eenspecifiekesectorSolide:Er is eenrealistisch ideeovercompensatievan de kostenSociaal:Het strevennaar socialeimpact is decentrale enbelangrijkstedoelstellingBelangrijk:Het conceptkomt met eenoplossing vooreen reële enbelangrijkesociale noodSamen:Uitvoering ismogelijk doorindiener metteam en/ofpartnership
  57. 57. Een uitleendienst voor auto’s:van bezit naar gebruikVerschaffen van kleinekredieten aan mensen dietraditioneel gezien buiten deklanten van kredietverstrekkersvallenFitness voor doelgroep dieverst af staat van eensportieve levensstijl. Slimgebruik van partnerschapmet scholen om kosten tedrukken en tegelijk socialeimpact te vergroten.SVK’s huren woningen enappartementen, en bieden deeigenaars stevige garanties. Alseerste huurder is het SVKverantwoordelijk voor allehuurdersverplichtingen. Daarna kanhet SVK deze woning sociaalverhuren aan een woonbehoeftige.
  58. 58. LUNCH MET TRANSITIE-GURUJAN ROTMANS
  59. 59. TransitieNL:Kiemen van hetnieuwe NederlandTegenlicht VPRO
  60. 60. Succesfactoren• Noodzaak (Sense of urgency) realiseertgedragsverandering• Vertrouwen en zelfstandigheid• Kantelaars – dwarsdenkers - friskijkers• Positieve insteek – denken in kansen• Toegang tot overvloed• Energieke beweging van bovenop - netwerken
  61. 61. Drempels• Wetgeving: nieuwe wereld – oude regels• Concurrentie• Misbruik van vertrouwen
  62. 62. SOCIALE INNOVATIE ALS GEPLANDPROCES
  63. 63. SOCIALE INNOVATIE ALS GEPLANDPROCES#1.Van ‘noodzaak tot verandering’ tot idee#2.Opzet experiment#3.Evaluatie experiment#4.Opschalen#5.Systeemverandering
  64. 64. Aan de slag!WERKEN ROND VIJF KIEMIDEEEN (Fictieve, maardoor de realiteit geïnspireerde verhalen)
  65. 65. Centrale vragen#1.Van ‘noodzaak tot verandering’ tot idee- Over welke burgerbehoefte en verzuchtingenhebben we het?- Welke observaties wijzen op urgentie?- Wat is het alternatief model om dezeburgerbehoefte op een duurzame manierte bedienen?- Welke tendensen in de samenleving wijzen opslaagkans voor ons initiatief?
  66. 66. Centrale vragen#2.Opzet experiment- Van welke initiatieven kunnen we bijleren? Waarhalen we inspiratie?- Welke mensen mobiliseren we als eerstegebruikers? Hoe?- Via welke samenwerkingsverbanden komen wesnel tot het waarmakenvan een experiment?
  67. 67. Centrale vragen#3.Evaluatie Experiment- Wanneer kunnen we van een succes spreken?Wat zijn de criteria?
  68. 68. Centrale vragen#4.Opschalen- Welke maatschappelijke, politieke, juridische eneconomische weerstand komen we tegen,en hoe gaan we ermee om?- Wie zijn potentiële partners in crime?- Wat zijn de grote kostenposten?- Wie helpt ons het initiatief financieren?- Wie beschikt over de expertise die wij nodig hebbenom het initiatief waar te maken?- Wie geeft ons toegang tot de juiste doelgroepen?
  69. 69. Centrale vragen#5.SysteemveranderingWat maakt het nieuwe model beter dan hetconventionele systeem?- Wat is de individuele meerwaarde?- Wat is de maatschappelijke meerwaarde?- Wat is de ecologische meerwaarde?
  70. 70. HET VERHAAL VAN EDDYKINDERMANS#1: VERSTEDELIJKINGDE AGFA-KANTORENEddy Kindermans is voorzitter van de Vlaamsehuisvestingsmaatschappij, en woont in Mortsel nabijAntwerpen.Midden in de zeer drukke, maar gegeerde gemeenteMortsel liggen 3 industriële sites van Agfa Gevaert.Eén daarvan is echter al decennia niet meer in gebruik.Het is een site van 5 hectare groot, en te midden vanwoonwijken en Provinciale invalswegen. Volgenssommigen is het ideaal gelegen voor een verstandigstadsinbreidingsproject.De site geeft uit aan ‘de Krijgsbaan’ waar je een serieoude kantoorgebouwen aantreft die volgens een studievan een groep Antwerpse laatstejaarsstudentenArchitectuur prima zijn om te bouwen tot een co-housingproject of tot sociale woningen. Later zoudenalle magazijnen in hetzelfde lot kunnen volgen, en zoude oude Agfa-site een prachtige, groene woon-oasekunnen worden.Het is een idee dat Eddy niet loslaat telkens hij in de filevoorbij het terrein rijdt.
  71. 71. HET VERHAAL VAN ERIKVAN DEN BERGH#2: ENERGIESCHOOLDAKFONDSDe gemeente Grimbergen telt zo’n 15 zelfstandigeverzekeringsmakelaars. 4 daarvan zijn actief in degemeentepolitiek, 2 bij VLD, 1 bij Groen, en 1 bij SPA.Tijdens het weekend vinden we de heren vaak terugbij een pilsje in de cantine van de lokale tennisclub.Vanuit lange toogdiscussies over klimaat, de crisis ende lege gemeentekas komen ze op een schitterendidee: Laten we een coöperatieve starten waarbijiedere Grimbergenaar aandeelhouder kan worden,en die investeert in hernieuwbare energie die op dedaken van het gemeentepatrimonium wordtopgewekt: daken van het zwembad, de sporthal, derust- en verzorgingstehuizen, scholen enz…. Dezeinstellingen kunnen dan stroom kopen van hun eigendak, en iedereen in Grimbergen heeft toegang toteen veilige, duurzame belegging.
  72. 72. HET VERHAAL VAN BRUNOLEYSSEN#3: MOBILITEITKISS AND RIDEBruno Leyssen is allicht één van de jongste MVO-managersin België. Hij werkt bij Bostoen rond duurzaamheid, en inzijn vrije tijd is een duurzame levensstijl ontzettendbelangrijk. Samen met enkele buren hebben ze 1 autogekocht. Ze houden kosten, aantal kilometers, tankbeurtenetc. bij in een schriftje in het handschoenenbakje. Hetwerkt prima, en iedereen houdt zich al 3 jaar aan de regelsen draagt goed zorg voor de knalrode Citroen C5 break diedus meerdere gezinnen kent.Op een MVO-seminarie ontdekt Bruno dat er al heel watapplicaties voor de Smart Phone bestaan die alleadministratie, agenda en betalingen rond autodelen primaweten te automatiseren. Hij ontdekt ook ‘ridesharing’:Niet alleen delen van auto’s maar van 1-malige ofrecurrente ‘autoritten’. ‘liften voor de facebook-generatie’zou je het ook kunnen noemen.Hij is er rotsvast van overtuigd dat je ridesharing ook hierin Vlaanderen leven kan inblazen voorkotstudenten, festivalgangers, pendelaars, … en dat hetheel wat interessante ontmoetingen kan opleveren.
  73. 73. HET VERHAAL VAN STELLAVAN ASSCHE#4: VOEDINGAARDPEERBRIGADEStelle Van Assche beheert al 2 jaar op een gebetenmanier een volkstuintje in de gemeente Edegem. Opeen dag ontvangt ze via ‘Groen Edegem’ eenuitnodiging om deel te nemen aan een denktankrond de herbestemming van het kasteeldomein “Hofter Eden en de aansluiting bij Fort 5 tot een grootparkdomein. Veerle vormt samen met 3medetuinders uit de buurt het ‘volkstuincollectiefAardpeerbrigade’, en dromen van een veel groterterrein waarmee meerdere jonge gezinnen kunnenworden aangetrokken om samen te tuinieren, tegenieten van het buitenleven enz…Er is nog 1 landbouwer die maïs teelt binnen degrenzen van het toekomstig parkdomein…
  74. 74. HET VERHAAL VAN ROELVERBOUWEL#5: MATERIALENLOCALBAYRoel Verbouwel is web developer, is 39 jaar, heeft eenvaste vriendin, en verliet vorig jaar de stad om zich ineen randgemeente te gaan vestigen. Hij liep al lang meteen idee rond om een website te starten waar opbuurtniveau mensen allerlei zaken met elkaar kunnendelen en ruilen. Grasmaaiers, haagscharen delen… bijlesfrans ruilen voor afhaallunch…Nu hij in de gemeente Lochristi nabij Gent woont is hetzover. 30 avonden lang bouwde hij aan LOCALBAY…Het enige wat je moet doen is een profiel aanmaken opLOCALBAY, je buren leren kennen, enkele producten endiensten in je vitrine zetten, en hop je bentvertrokken….Roel is zover dat hij de website heeft aangemaakt, eneen eigen flyer heeft verdeeld tijdens het straatfeesttijdens de speelstraat. 3 weken later zijn ruim 35buurtbewoners aan ‘t delen en aan ‘t ruilen…Op een dag krijgt hij telefoon van Colruyt. Ze willenLocalBay graag mee ondersteuning geven, opvoorwaarde ze buurtbewoners het voorstel mogendoen een buurt-afhaalpunt te worden voor onlinebestellingen bij Colruyt….
  75. 75. HOE BREIEN WE HIER EEN VERVOLGAAN?

  ×