30 Stappen naar Succes!

637 views

Published on

Onderweg naar authenticiteit volgen we 30 stappen van bewustwording. Stappen die leiden naar weer 'voorin de bus' plaats te nemen. Saskia en ik ondersteunen daarom mensen en bedrijven bij het creëren van openheid ten einde zowel het individu als de organisatie meer succesvol te laten zijn. Wil jij ook die noodzakelijke verandering inzetten om meer succesvol te zijn bel ons dan: 06-381 95 747

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

30 Stappen naar Succes!

 1. 1. De basisprincipes van veranderingenElementaire principes voor noodzakelijke succes…
 2. 2. # 1 Beslissingen nemenAan groei en verandering gaat steeds een beslissing vooraf. Beslissingen nemenveroorzaken dus veranderingen… of wil je blijven zoals je bent? Het is niet mogelijkén aan veiligheid vast te houden én naar een visie te grijpen. Succesvolle mensenklampen zich nergens aan vast. Zeker niet aan een situatie die niet bevredigend is.
 3. 3. #2 Zo spoedig mogelijkOntwijk geen taken waar je geen zinin hebt, zelfs onbeduidende zaken.Hoe langer je zaken uitstelt, des tevervelender, dringender en tijd-rovender worden ze. Succesvollemensen maken belangrijke zakenbijzonder dringend.Verspil zo min mogelijk kostbare tijden neem de 72 uur-regel voormotivatie in acht; zorg dat je binnen72 uur een concrete activiteit begintals je een voornemen wilt verwezen-lijken.Succes is prestatie gedeeld door tijd.
 4. 4. # 3 Concentreer je op IPA’s (inkomen producerendeactiviteiten) De markt is rechtvaardig en fair, iedereen krijgt de kans om een dergelijke stelling te bewijzen. Hoeveel je waard bent, bepaal je zelf. IPA’s zijn meestal geen zeer moeilijke werkzaamheden. Succesvolle mensen doen niet zozeer buitengewoon moeilijke dingen, maar enkele gemakkelijke dingen buitengewoon goed. Zij overwinnen hun angst voor falen en perfectionisme.
 5. 5. # 4 SINALOA (Safety in Numbers And Law Of Average)Het leven van een ondernemer kent ook de 4 jaargetijden. Accepteer dat er altijd zomer énwinter zal zijn. Verwerf vaardigheden in de winter en voer IPA’s zo vaak mogelijk uit.Zekerheid bevindt zich namelijk in de hoge aantallen.
 6. 6. #5 Het verleden … is niet gelijk aan de toekomstDe omstandigheden waarin je je op dit moment bevindt zijn van ondergeschikt belang.De enige belangrijke vraag is: wie en wat wil je in de toekomst zijn? Wil je metcompromissen leven of de sterren van de hemel plukken?
 7. 7. # 6 Een mens wordt wat door zijn werkAls er dingen verbeterd moeten worden, moeten wij onszelf in de eerste plaatsverbeteren. De beste manier om onze persoonlijkheid te ontplooien is om die activiteitendie daaraan bijdragen met de goede houding te doen.Succesvolle mensen verspillen geen tijd door te hopen op betere omstandigheden ofdingen proberen te veranderen die zij niet kunnen beïnvloeden.
 8. 8. # 7 Omgaan met afwijzingBetrek afwijzingen van negatievelingenniet op jezelf en twijfel ook niet aan jeproduct. Realiseer je dat niet iedereenenthousiast zal zijn over je producten.Probeer deze mensen dan ook niet teovertuigen.Succesvolle mensen hebben meerverlangen, meer belang en ontwikkelenmeer bereidheid. Gretig, leergierig, ijverigen geïnteresseerd zijn zij bereid alles tedoen wat ook maar noodzakelijk is omhun doel te bereiken.Vanaf dat moment is het niet meerbelangrijk wat anderen zeggen….
 9. 9. # 8 Niet opnieuw het wiel uitvindenVerspil geen energie, je hebt al je krachten nodig om de eerste hindernissen tenemen die zich onvermijdelijk bij elke nieuwe activiteit zullen voordoen. Wees nieteigenwijs, dit is niet de tijd om te experimenteren. Negeer geen bewezenstrategieën, maar kopieer ‘blind’ het advies van reeds succesvolle mensen en oefen!
 10. 10. # 9 MomentumConcentreer je en ontwikkel zo snel mogelijk momentum. Start met volle vaart,gebruik ál je kracht óf doe het niet. Laat je niet misleiden door resultaten. Het gaaterom vaart op te bouwen, in beweging te komen, zeer actief te worden. Problemenvormen dan geen belemmeringen meer.
 11. 11. # 10 Geef 110 procentOns vermogen is veel groter dan wij vermoeden. We zijn tot veel meer in staat dan wij onskunnen voorstellen. Als je wilt ervaren waartoe je in staat bent, moet je bereid zijn 110 %te geven. Accepteer van jezelf geen te laag prestatieniveau. Geef steeds meer dan iemandvan je zou kunnen verwachten dan zul je met volle teugen van het leven kunnen genieten.Succesvolle mensen zijn niet tevreden met wat ze nu hebben en accepteren geenbegrenzing van hun prestatievermogen.
 12. 12. De manier waarop wij een probleem bekijken ís vaak het probleem. Wij nemen problemen te serieus of zijn vergeten dat die een kans op ontwikkeling bieden. Wens geen minder moeilijke situaties, maar wens meer vaardigheden. Wens niet dat je problemen verdwijnen, maar wens het vermogen om ermee om te gaan. Succesvolle mensen weten dat er altijd problemen zullen zijn. Hoe meer succes, des te meer problemen. Ze leren om van problemen te houden en zijn toch gelukkig..# 11 Omgaan met problemen
 13. 13. # 12 Doorsta de LAG-tijd Geweldige resultaten worden nooit direct behaald. Ook al ben je uitgeput, geef nooit op, wat er ook gebeurt. Wees realistisch en heb geen haast. Niets en niemand kan wegnemen wat je hebt geleerd en wat je geworden bent. Succesvolle mensen laten zich niet ontmoedigen in tijden van vermoeid- heid. Ze zijn erop voorbereid en overschatten zichzelf niet. Zij weten dat hun tijd komt. Ware rijkdom schuilt niet in je fortuin en verdiensten, echte rijkdom schuilt in wat we zijn.
 14. 14. #13Als je op een avond eerder met jewerk stopt omdat je een grootsucces hebt geboekt, heb je je op Alle afleidingendezelfde manier laten afleiden alswanneer je stopt vanwege een zijn gelijkteleurstelling. Het RESULTAAT isnamelijk hetzelfde.Richt je op een doel en laat je nietdoor afleidingen tegenhouden. Waarje je aandacht op richt, dat groeit. Zowordt je de vormgever van je leven.Succesvolle realiseren zich dat alleafleidingen een even rampzaligeinvloed hebben het resultaat dat zenastreven. Ze reserveren tijd vooronverwachte afleidingen zodat zeniet afleiden van hun doel.
 15. 15. # 14 Neem volledige verantwoordelijkheidAlleen jij bent verantwoordelijk voor je reacties op omstandigheden en voor jeinterpretatie van deze omstandigheden. Niet je ouders, onze partner, het bedrijf, demarkt, onze gezondheid zijn verantwoordelijk voor onze slechte resultaten. Ben je eenhulpeloos slachtoffer of vormgever van je leven?Het goede ‘antwoord’ dat succesvolle mensen hebben is dat ze zich richten op hun doel endoor niets of niemand laten tegenhouden. Ze gaan op zoek naar omstandigheden die zewensen en als die er niet zijn, dan scheppen ze de omstandigheden zelf.
 16. 16. # 15 Ontevredenheid is goedOntevredenheid is een Succesvolle mensen zijndrijfkracht. Het stimuleert dankbaar voor wat ze op ditje motivatie waardoor je moment hebben, maar zijnprestaties zullen verbet- niet tevreden als ze morgeneren en je vooruitgang zal nog steeds in dezelfdeboeken. Wil je succes omstandigheden zoudenhebben dan ben je tot groei leven. Zij weten dat groei eenveroordeeld. Als succes niet elementaire behoefte is.groeit, dan slinkt het.
 17. 17. We zijn niet perfect en zullen fouten blijven maken, begin dus allereerst jezelf te vergeven, zodat je ervankunt leren en daardoor groeien. Vergeef vervolgens je ouders anders blijf je een kind. Laat los en maak jezelfvrij. Vergeef dan alle anderen. Met deze daad van geven geef je jezelf een grote gift, het gaat namelijk omjouw leven, jouw geluk, succes en zielenrust én jouw toekomst. Hierdoor wordt je een beter mens, wordt jevriendelijker en innemender. # 16 Geven en vergeven ADAMAS | 2010
 18. 18. # 17 Op de juiste manier omgaanmet angstHet tegenovergestelde van angst isdankbaarheid. Wanneer je dankbaarbent voor wat je wel hebt, ken je geenangst. Je brein kan zich immers maarmet één gedachte tegelijkertijd bezighouden.Succesvolle mensen weten dat eenklein beetje angst een goede impuls is,zo blijven ze in beweging. Zij sluitenvriendschap met hun angst. Om‘verlammende’ angsten te overwinnenhoeven ze zich slechts te concentrerenop hun doel. Ze weten namelijk dat zevoldoende kracht en wijsheid hebbenom ook weer snel te herstellen.
 19. 19. # 18 Maak vriendenLiefde is de sterkste en verstandigste macht die er is. Succesvolle mensen hebben degewoonte met vriendelijkheid en liefde hun doelen te bereiken. Je hebt immers anderemensen nodig om iets te bereiken. Als je anderen geeft wat ze nodig hebben, dan zijn zijsneller bereid jou te geven wat jij nodig hebt zoals waardering, begrip, respect, genegenheid,vriendelijkheid en attentie.
 20. 20. # 19 Baas énwerknemerSucces en mislukking zijneen direct resultaat vanonze gewoontes. Oude(slechte) onproductievegewoontes moeten daaromworden vervangendoor nieuwe succesvolle. Succesvolle mensen liegen niet tegen zichzelf en doen wat er gedaan moet worden. Ook durven zij alles zwart op wit te zetten, getallen, gegevens, feiten, informatie, details en zeker wat ze op een dag moeten doen en gedaan hebben.
 21. 21. # 20 Stel grote doelenAls je buitengewone groei in je leven wilt veroorzaken, dan moet je je grote uitdagingen endoelen stellen. Of je alle doelen behaald, is niet zo belangrijk. Wat wel telt is dat je je met allemacht inspant. Daardoor leer, groei en ontwikkel je je.Succesvolle mensen stellen zich grootse lange termijn doelen die ze tijdens hun leven nietallemaal kunnen behalen. De weg is namelijk voor hun het doel. Zij verliezen de moed en hetvertrouwen niet wanneer ze doelen op de korte termijn niet kunnen realiseren. Zij geven allesen genieten met volle teugen.
 22. 22. # 21 Frustratie barrièresHoe actiever je bent en hoe verder je vooruitkomt,des te groter is het aantal frustraties dat je moetverwerken. Succesvolle mensen weten dat frustraties onlosmakelijk aan het leven verbonden zijn. Zijtrainen hun frustratiespier door moeilijke situaties niet te ontwijken, maar ze te benutten om te groeien.
 23. 23. # 22Spelen met de kaarten die je hebtDe beste speler is degene die de regels van het spel het best kent en toepast. Het is niet van je kaartenafhankelijk of je wint of niet. Wacht niet op betere omstandigheden, creëer de omstandigheden die jewenst. Begin nu, handel nu! Succesvolle mensen accepteren hun zwakke kanten en concentreren zichop hun sterke kanten. Zij laten zich inspireren en leren.
 24. 24. # 23 Wees een leiderEen goede manager heeft een grootse visie die hem vervult en door goede communicatie slaagt diegeneerin anderen te enthousiasmeren met zichzelf als voorbeeld. Verras je medewerkers steeds weer met jeprestaties dan zullen ze jou volgen. Succesvolle mensen ondersteunen hun medewerkers om de driedagen in de vorm van een bemoediging door een kort persoonlijk gesprek, een gezamenlijke activiteit,een telefoontje of een geschonken boek of CD.
 25. 25. # 24 GezondheidGezondheid beïnvloed in grote mate hoe je je voelt, hoe gemotiveerd je bent, hoeveel enthousiasme encharisma je hebt en hoe aantrekkelijk je overkomt. Succesvolle mensen weten dat zij optimaal van hunsucces kunnen genieten als zij een goede gezondheid hebben. Zij weten dat extremiteiten schadelijk zijnen zijn dus op zoek naar een evenwichtige, verstandige levenswijze. Zij luisteren naar hun lichaam, etenminder en langzamer en lopen regelmatig.
 26. 26. # 25 FinanciënSuccesvolle mensen weten dat geld óf eenondersteunende werking óf een verzwakkendewerking op hun leven zal hebben. Zij scheidenzakelijke kosten van hun privé uitgaven en hebbendus minstens twee bankrekeningen. Zij maken een‘vast’ salaris over naar de privé rekening en leggenminimaal 25% van de winst onder de €75.000 opzijvoor belastingen en 50% van de winst boven de€75.000.Ook weten zij dat ze niet rijk worden van het geld datze verdienen, maar van wat ze sparen!Zij laten daarom minimaal 10% van hun salaris opeen aparte rekening overschrijven, van waaruit zijhun gespreide beleggingen (minimaal 5) doen.Vasthoudend aan een streng budget, lezen en lerenzij wat betreft hun financiën en weten zij dat ze hetniet kunnen vermijden met financiën bezig te zijn.
 27. 27. # 26 Bevorderlijk gezelschapWaar we mee omgaan, worden we mee besmet.Door elke ontmoeting veranderen we en zijn we nietmeer de persoon als tevoren. Succesvolle mensenzijn geen prooi meer van degenen die voortdurendde verkeerde invloed op hen uitoefenen. Zij makenbewust een keuze en nemen verantwoordelijkheidvoor hun leven. Zij kiezen hun partner en vriendenwaar ze van kunnen leren en die hun ondersteunenin het bereiken van hun doelen.
 28. 28. # 27 RelatiesSpaar kosten noch moeite om je partner vooruit te helpen. Spoor je partner aan om persoonlijke welvaartop te bouwen en om ook financieel onafhankelijk te zijn. Ondersteun maar laat de keuze aan hun.Iedereen heeft recht op het kiezen van de eigen levenswijze. Succesvolle mensen steken tijd in hunrelatie, denken niet aan zichzelf, maar proberen hun partner gelukkig te maken. Zij weten dat dezelfdebelangen verbinden en dat harmonie thuis, kracht en innerlijke rust brengt.
 29. 29. # 28 Geef het doorVerplicht jezelf om je medewerkers steeds opnieuw over je grote visie te vertellen. Vul dit beeld steedsweer aan. Mensen willen deel uitmaken van iets wat groter is dan henzelf. Succesvolle mensen gevenroyaal, niet alleen zakelijk, maar ook voor goede ideeën en alle positieve kennis. Hoe meer je geeft, hoemeer je terug krijgt.
 30. 30. # 29 Doe het!Er bestaat geen perfecte manier om iets aan te pakken. Al het grootse begint klein. Fouten zijn goed,ze zijn de basis voor toekomstige goede beslissingen. De beste voorbereiding is om iets gewoon tedoen. Daadwerkelijk leren betekent actie ondernemen om nooit meer te vergeten.Succesvolle mensen weten waar hun motivatieknoppen zitten. Zij weten dat niets zo bepalend is alsiets doen.
 31. 31. # 30 Wees een adelaar!Adelaars verwachten veel van hun medemensen. Ze zijn optimistisch; zij zoeken zelfs inproblemen een kans. Ze voelen soms angst, maar desondanks nemen ze risico. Adelaarsconcentreren zich op oplossingen en ondernemen actie.
 32. 32. Deze presentatie is tot stand gekomen met dank aan Bodo Schäfer en zijn boek ‘De wetten vande winnaars’. Tevens wil ik alle fotografen, amateurs en professionals, bedanken voor het gebruikvan hun illustrerende foto’s. Ook bedank ik alle bekende en niet bekende mensen die bij detotstandkoming van deze presentatie tot inspiratie zijn geweest. Daar waar het kon zijn hunnamen vermeld, velen van hen behoeven geen introductie.
 33. 33. Neem contact met ons opMarjorie Niggebrugge Saskia Gans Middelie 52, 1472 GR Middelie, 06- 381 95 747, info@people-potential.nl www.people-potential.nl

×