Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

2.9 Familie-ervaringsdeskundigheid: samenwerken met naasten

75 views

Published on

De presentatie van workshop 'Familie-ervaringsdeskundigheid: samenwerken met naasten' verzorgd tijdens het congres 'Samen werken aan sociale inclusie' op 15 maart 2018. Bekijk voor meer presentaties en verslagen de website www.nieuwewegenggzenopvang.nl.

Published in: Healthcare
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

2.9 Familie-ervaringsdeskundigheid: samenwerken met naasten

 1. 1. De Familie ervaringsdeskundige Niek van Haasteren en Anita Peters
 2. 2. Eens of oneens? De cliënt bepaalt of er contact is met naasten en daar heb ik het mee te doen
 3. 3. Eens of oneens? 1 op de 4 mensen in ons land krijgt in zijn leven te maken met een psychische aandoening. Stel dat ieder van hen 2 familieleden heeft, dan is de helft van Nederland familielid van. En dat geldt ook voor professionals in de zorg Professionals moeten hun eigen ervaringen meer inzetten in de hulpverlening
 4. 4. Eens of oneens? Herstel ondersteunend werken kan niet zonder de triade als goed geolied team van cliënt, naaste en hulpverlener.
 5. 5. De familie ervaringsdeskundige • Past in een totaal familiebeleid • Past in de ontwikkeling van ervaringsdeskundigheid • Past in de ontwikkeling naar herstelondersteuning, terugdringen dwang en drang, contextgericht werken en ambulantisering
 6. 6. Het project FED van Breburg
 7. 7. Draai ‘t eens om
 8. 8. Morele dilemma’s
 9. 9. Even buzzen over dilemma’s Welk moreel dilemma herinner jij je? Heb je dat uitgesproken?
 10. 10. Aan de slag met morele dilemma’s 1. Maak afspraken over tijd, veiligheid en aandacht. 2. Wat is het dilemma? Waarover moet een keuze gemaakt worden? Waarom is het een dilemma? 3. Bekijk de beeldverhalen en lees de toelichtingen op de thema’s. Kies er een uit om het gesprek mee te vervolgen. 4. Iedereen bereidt zich nu voor op het gesprek: 5. Je gaat met elkaar in gesprek aan de hand van de reflectievragen bij het gekozen onderwerp. 6. Conclusie: Wat gaan we nu doen? Heeft iedereen daar begrip voor? Is er voldoende waardering voor de moeite die iemand mogelijk heeft met de uitkomst? Evaluatie: Hoe is het gesprek ervaren? 7. Follow-up: Na een periode van vier weken kom je nog eens bij elkaar om na te gaan wat er veranderd is
 11. 11. Meer weten? • Anita Peters, a.peters@movisie.nl • Publicatie morele dilemma’s: https://www.movisie.nl/publicaties/draai-eens-om • www.hetneon.nl • www.movisie.nl
 12. 12. Tips van Breburg • Benutten van familie- ervaringsdeskundigen –Triadisch werken

×