Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

1.3 Een stem geven aan het sociale netwerk (deel 2)

29 views

Published on

De presentatie van workshop 'Een stem geven aan het sociale netwerk' verzorgd tijdens het congres 'Samen werken aan sociale inclusie' op 15 maart 2018. Bekijk voor meer presentaties en verslagen de website www.nieuwewegenggzenopvang.nl.

Published in: Healthcare
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

1.3 Een stem geven aan het sociale netwerk (deel 2)

  1. 1. Mantelzorg in Den Haag Visie, ontwikkelingen en interventies Cluster Mantelzorg OCW
  2. 2. Boris
  3. 3. Mantelzorg in Den Haag centrale boodschap Zorg jij voor iemand? Dan ben je belangrijk. De gemeente waardeert je inzet en wil heel graag dat jij dit kunt blijven doen. Wij begrijpen dat het je af en toe teveel wordt en wij bieden mogelijkheden voor ondersteuning waar jij een beroep op kunt doen. Hij/zij vindt het vanzelfsprekend, wij noemen het mantelzorg.
  4. 4. Doelstellingen van beleid • Mantelzorgers kunnen rekenen op ondersteuning bijvoorbeeld via respijtzorg; • Overbelasting van mantelzorgers wordt voorkomen; • Mantelzorgers zijn goed geïnformeerd, krijgen ondersteuning en zorg en worden gehoord; • Mantelzorgers worden passend gewaardeerd.
  5. 5. Trends en wat is zichtbaar • Eigenaarschap, burger zelf aan het roer • Steeds grotere diversiteit, meer maatwerk : toegang?!
  6. 6. Trends en wat is zichtbaar • Aanbieder steeds meer verantwoordelijk • Van indicatie zorgvrager naar indicatie leefsituatie : vraagt verandering van mindset • Van hokjes denken naar integraal denken (gemeente)
  7. 7. Dit speelt voor Mantelzorgers
  8. 8. Dit speelt voor mantelzorgers • Mantelzorgers durven hun vraag niet te stellen • Van kastje naar de muur complexiteit • Burgers voelen zich onzeker: behoefte aan meer cliëntondersteuning • Vraagverlegenheid (gêne) en onbekendheid • Burgers weten niet dat zij een persoonlijk plan kunnen inleveren • Voor klanten en mantelzorgers is onduidelijk hoe zij aan goede zorg kunnen komen (zorgt voor overbelasting) • Burger met verschillende petten: vrijwilliger, mantelzorger, werknemer. • Mantelzorger is een mens met eigen leven. Het is een label voor beleid maar niet perse herkenbaar voor ouder/kind/buur. • Meer acceptatie en wil om zich op mantelzorgers aan te passen (werkgevers, zorgverleners, beleid) • Kans op mishandeling door bijvoorbeeld overbelasting

×