Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
5HFHQVLH³1LHXZH%XVLQHVV0RGHOOHQ´YDQ-DQ-RQNHU 
Op 20 mei 2011 kUHHJLNHHQJHVLJQHHUGH[HPSODDUYDQ³'XXU]DDP'HQNHQ 
'RHQ´± Inspi...
/HLGHUVFKDS´, in combinatie met een niet te stillen honger naar kennis en grote 
interesse in trends en ontwikkelingen in ...
x Lars Kolind 
x Ben Tiggelaar 
x Jan Rotmans 
Voor uw gemak: 
http://www.beunited.nl/column/entry/leiderschap-managementb...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Recensie.nieuwe.business.modellen.k. groenewoud 21.11.2014. libre

512 views

Published on

Het boek 'Nieuwe Business Modellen; samen werken aan waardecreatie' is met enthousiasme ontvangen en hard op weg om het managementboek van het jaar te worden.
Koos Groenewoud schreef een recensie

Published in: Business
  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Recensie.nieuwe.business.modellen.k. groenewoud 21.11.2014. libre

  1. 1. 5HFHQVLH³1LHXZH%XVLQHVV0RGHOOHQ´YDQ-DQ-RQNHU Op 20 mei 2011 kUHHJLNHHQJHVLJQHHUGH[HPSODDUYDQ³'XXU]DDP'HQNHQ 'RHQ´± Inspiratie boek voor onze gezamenlijke toekomst ± uit handen van Jan Jonker. Kees van Kaam - een van de 400 vrijwilligers die een bijdrage leverden aan het boek- maakte mij attent op de boekuitreiking in de Eusebiuskerk in Arnhem, waar ik het boek kreeg. Ik heb het vaak over de uitspraak van Paul de Blot ´Toeval bestaat niet, het valt MHWRH´'DDUPRHVWLNLQGHNHUNHYHQDDQGHQNHQ³7RHYDOOLJ´ waren 20 facilitaire vakgenoten op die dag in het buitenland aanwezig bij een masterclass over MVO. Het aantal aanwezigen in Arnhem liep tegen de 1000. Ik ben nog steeds blij dat ik voor het event in Nederland heb gekozen. Leerzaam, boeiend en inspirerend. Ook interessant als je in aanmerking neemt hoe internet en Social Media is ingezet om te komen tot een unieke denktank. Hierdoor werd het mogelijk om in een relatief korte tijd (van 17 december 2010 tot 20 mei 2011) het boek te realiseren. Ik kijk met plezier op terug op het event en heb met boek met meer dan gewone belangstelling gelezen. Als u meer wilt weten, neem dan eens een kijkje op www.ourcommonfuture.nl. Daar kunt u ook de gratis thema rapporten downloaden. Ondergetekende is sinds een jaar of 12 betrokken bij Servant-Leadership / Dienend-Leiderschap (Robert K. Greenleaf). Een van de 10 kenmerken is: ³5HQWPHHVWHUVFKDS´'DDUhoort MVO en duurzaamheid bij. Alle reden om het initiatief van Jan Jonker voor DBM (Duurzame Business Modellen) een warm hart toe te dragen en aanwezig te zijn op het congres ter gelegenheid van het boek met die titel. Het zal u duidelijk zijn dat ik na het event (wat overigens weer in een kerk ± Nu de Domkerk in Utrecht- plaatsvond naar huis ging met het door Jan Jonker gesigneerd en van een mooie opdracht voorzien boek. Alvorens in te gaan op het boek wil ik mijn recensie in een bredere context plaatsen. Ik ben mij de laatste jaren steeds meer bewust van de rol die je hebt als vader en grootvader. Ik probeer dan ook om opvoeders, managers, bestuurders, ondernemers, docenten, studenten, pers, onderzoekers en lobbyisten zich (meer) bewust te maken van hun rol en verantwoordelijkheid. Wat laat je na, wat doe je zelf. Vanuit deze bewustwording, mijn eigen persoonlijke verantwoordelijkheid en mijn persoonlijke PLVVLH³+HWOHYHUHQYDQHHQVXEVWDQWLsOHELMGUDJHDDQ1LHXZ
  2. 2. /HLGHUVFKDS´, in combinatie met een niet te stillen honger naar kennis en grote interesse in trends en ontwikkelingen in het algemeen en voor leiderschap, verandermanagement, innovatie en transitie in het bijzonder recenseerde ik dit jaar de boeken van: x Marga Hoek (Zakendoen in de nieuwe Economie- Managementboek van het jaar 2014) x Jaap Boonstra
  3. 3. x Lars Kolind x Ben Tiggelaar x Jan Rotmans Voor uw gemak: http://www.beunited.nl/column/entry/leiderschap-managementboeken-voor-bij-de- open-haard-de-tent-of-onder-de-parasol ,NNUHHJGHGDJQDKHWFRQJUHVYDQ-DQ-RQNHUKHWERHN³8QERVV´YDQ/DUV.ROLQG binnen. Moeilijke keus. Met welk boek ga je aan de slag. Mijn nieuwsgierigheid won. Ik sta achter de ideeën van Greenleaf en Ricardo Semler over zelfsturende WHDPVHQNRRVHUXLWHLQGHOLMNYRRURPWHEHJLQQHQPHW³8QERVV¶2SPHUNHOLMNLV RYHULJHQVGDW³¶8QERVV´RRNLV ontstaan middels een virtuele jamsessie, die 381 suggesties opleverden. Meer dan 65 mensen werkten er aan mee. Kennisdelen is YHUPHQLJYXOGLJHQ« Nu naar het boek van Jan Jonker en zijn medeauteurs. +HWNRPW]HOGHQYRRUPDDUKHWLV³7RHYDOOLJ´ZHOGHGHUGHNHHURSULMGDWLNHHQ boek waardeer met een 9. Wat een prachtig boek. Je mag boeken niet beoordelen naar de kaft, maar in dit geval kan ik niet anders schrijven dan: ³7RSNZDOLWHLW´PRRLJHERQGHQIUDDLOHWWHUWSHHQLQVSLUHUHQGHYRUPJHYLQJ! De inhoud strookt voor 100% met de kaft. Het is een plezier om het boek te lezen. Ik vind KHWHHQ³0XVW5HDG´ voor ondernemers, bestuurders, managers, politici, studenten en wetenschappers. Sinds een aantal jaren zeg en schrijf ik ³0DQDJHUVGLHPLMQERRdschap niet begrijpen komen (met hun bedrijf) in zwaar ZHHUWHUHFKW´HQYRHJHUQXDDQWRH³'HPHQVHQGLHGLWERHNQLHWOH]HQRRN´ Uit het programma boekje van het event: WEconomy x 7HUZLMOKHWPLOLHXµXLW¶LVGHZHUHOGFRPSOH[HUHQVQHOOHUZRUGWHQKHW soms wel lijkt alsof duurzaamheid er niet toe doet, is niets minder het geval. We leven in spannende, roerige, maar ook lastige tijden. x Een economie die veelbelovende sociale en technologische mogelijkheden laat zien die elkaar vaak nog moeten ontmoeten en in elkaar groeien. x Duurzaamheid wordt volwassen. Mensen in de samenleving komen in beweging. Gaan zich samen organiseren rond thema's die er toe doen, zoals voedsel, energie en zorg. Transitie naar anders, naar morgen, helpt vormgeven. Het is daarom van grote waarde die initiatieven te steunen en te voorzien van 'tools' om zo professionalisering en opschaling mogelijk te maken. Die tools hebben we beschikbaar gemaakt in het boek Nieuwe Business Modellen; Samen Werken aan Waardecreatie, zodat u straks zelf aan de slag kunt.
  4. 4. x Al een aantal jaren wordt op de Radboud Universiteit (Nijmegen School of Management) onderzoek gedaan naar nieuwe transactie - of wat populairder - business modellen. Het feit dat we ons midden in een verandering van tijdperk bevinden rechtvaardigt een dergelijk onderzoek. Bezuinigingen en crises maken dat we weten dat het anders moet, maken GDWZHRQVRRNVWHHGVLQGULQJHQGHUDIYUDJHQKRHHHQµHFRQRPLHYDQ PRUJHQ¶HUXLWNDQ]LHQ'DWYUDDJWRPDQGHUVRUJDQLVHUHQYDQGH economie en een fundamentele omslag in heel veel van de zaken die wij bijna als vanzelfsprekend organiseren. Dit betekent bewust zoeken naar DQGHUHµRQJHZRQH¶YHUELQGLQJHQHQVDPHQZHUNHQLQWLMGHOLMNH
  5. 5. DOOLDQWLHV en netwerken. Ondernemers, burgers en professionals werken steeds vaker samen op vernieuwende manieren aan een andere, meer duurzamere samenleving. Het mooie en hoopvolle van deze tijd is dat overal in de samenleving, dat nieuwe samenwerken, die nieuwe economie zichtbaar wordt. Soms worden ze benoemd als burgerinitiatieven, soms als µVRFLDOHRQGHUQHPLQJHQ¶HQVRPVZHHUDOVFR|SHUDWLH:HKHEEHQGLH initiatieven onder één noemer gebracht en Nieuwe Business Modellen genoemd. ================================================== Daarom: Van harte aanbevolen. Ik schreef het al eerder: Het is van groot belang is, dat we dit (hand)boek niet alleen lezen. We moeten er echt mee aan de slag. Beter voor u zelf, uw kinderen en kleinkinderen, uw bedrijf en/of organisatie en de aarde. Koos Groenewoud. Lelystad 19 november 2014. AAA (Triple A) Van Management naar (NIEUW) Leiderschap / AAA Total Facility Management http://www.aaa-tfm.nl/organisatieontw.html Email: Koos.Groenewoud@AAA-TFM.nl http://www.linkedin.com/in/koosgroenewoud http://sprekershuys.nl/sprekers/koos-groenewoud http://www.despreker.nl/?s=Koos+Groenewou

×