Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Jan Jonker NBM Masterclass 20 februari 2014.pptx

1,768 views

Published on

Sheets behorend bij de Masterclass Nieuwe Business Modellen die Jan Joniker op 20 februari 2014 verzorgde.

Published in: Business
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Jan Jonker NBM Masterclass 20 februari 2014.pptx

 1. 1. 21-02-14 Masterclass Nieuwe Verdien- en Business Modellen 20 februari 2014 Prof. Dr. Jan Jonker Nijmegen School of Management Radboud University Nijmegen Welcome Bob Dylan Got it Right … We live in Exciting Times Change – Transformation – Transition Have become the key-words of our society Programma MC BM Welkom (1) Context: WEconomy (2) Waardecreatie (3) Kern van een BM (4) Ontwikkelen Nieuwe BM (5) Hybride transactie-waarden Borrel en napraten 1
 2. 2. 21-02-14 Redeneerlijn 1.  Werken aan de WIJ-economie 2. Centrale trend: collectief samen organiseren 3. Ontwikkeling: Nieuwe Business Modellen 4. ‘Betalen’ met (mix) hybride middelen 5. Meerdere veranderpaden mogelijk MC = systematisch kijken naar eigen BM 1.  Welke principes hanteer je? 2. Wat is je strategie en voor wie? 3. Hoe wil je de propositie organiseren? 4. Hoe wil je resultaat/benutting vormgeven 5. Op welke manier bepaal je kosten en baten (en welke K & B zijn dat?) Drivers voor ‘anders’ ... maar hoe Schaarste Maatschappelijk debat Groeiende connectiviteit Norm verandering 2
 3. 3. 21-02-14 Tijden van Transitie Opgelet: de maatschappij is aan het veranderen Een maatschappij met onzekere opgaven Politiek Maatschappij Bezuinigen op een economie van het verleden of investeren in een economie van de toekomst? Trends: zeven stuks (As We Speak) •  •  •  •  •  •  •  Van bezit naar gebruik Van lineair naar circulair Van ‘global’ naar ‘glocal’ Van verzorging naar participatie Van verticaal naar horizontaal organiseren Van “ik” naar andere vormen van “wij” Van € naar ..... 3
 4. 4. 21-02-14 Sorry ... er is geen MASTERPLAN voor de toekomst. Impressies van een Wij-Economie Zelfproductie Economie Circulaire Economie Samen werkingseconomie Bio-based Economie jan jonker [r ed a c t ie] Werken aan de Economie van delen We conomy Functionele Economie Duurzaamheid coöperatief organiseren Stromingen Nieuwe Economie Materiele economie Circulaire economie Functionele economie Bio-based economie 4
 5. 5. 21-02-14 NBM: Floow2 Stromingen Nieuwe Economie Economie van zelf-organisatie Zelf-productie economie Samenwerkings economie Deel economie Voorbeeld: 3D printen op huis-formaat Mega 3D printer called ‘Room Maker’: see e.g. www.earthtechling.com 5
 6. 6. 21-02-14 Voorbeeld: Distributie ... maar dan anders Centrale trend Collectief zelf-organiseren VISIE - DOEL Kernwaarden KUNNEN VOORWAARDEN Netwerk & competenties Passende instituties Visie? Een visie geeft weer wat je wilt veranderen in de samenleving. Dat wil je dan samen realiseren door te organiseren. 6
 7. 7. 21-02-14 Drie aspecten waardecreatie Meervoudig Co tief llec Ge de eld Thuis afgehaald Marieke Hart Project 24 maanden oud, ong. 40.000 NL-deelnemers, acht buitenlandse vestigingen www.thuisafgehaald.nl Voorbeeld: Edible Wall http://www.bluecar.fr www.eetbarewand.nl 7
 8. 8. 21-02-14 NBM: autodelen Bericht 23 juni 2013: kpvvdashboard-4.blogspot.nl Waardecreatie Anno 2020 Waarden Strategie keuze ? Business Model Implementatie Strategie? Een strategie is de koersbepalende keuze voor de ondernemingsactiviteiten op een termijn van ong. 5 a 7 jaar. 8
 9. 9. 21-02-14 Strategie (1) "   Operational excellence "   Product Leadership "   Customer intimacy "   Experience "   Community building Strategie (2) "   Eco - efficiency "   Eco - effectiviteit "   Eco - innovatie Winddelen 9
 10. 10. 21-02-14 Voorbeeld: Nieuwe windmolens? Of zelfmaak energie http://www.bluecar.fr Voorbeeld: Direct-mee-neem auto (Fr.) http://www.bluecar.fr www.mobilib.fr Voorbeeld: Afvalputje (NL) De 2e generatie douche Warmte Terug Winning uit afvalwater. 70% rendement. Pure winst. Slimme manier om energieverbruik en EPCwaarde te verlagen. Bries: http:// www.brieswaterenenergie.nl/ 10
 11. 11. 21-02-14 Voorbeeld: Duurzame badkamer (NL) (Je moet je bestaande Business Case wel op ‘hygiëne niveau’ houden) Voorbeeld In Friesland met ong. 235 huishoudens vloeibaar “afval’ verkopen http://www.desah.nl/ Voorbeeld: Auto concept = Bolloré Bluecar (Benzineloos rijden) 11
 12. 12. 21-02-14 Voorbeeld: groeiende bakstenen Biomason use bacteria and sand to “grow” bricks instead of firing them in the traditional manner. Process for growing bricks issimilar to cultivating plants in greenhouses. See: http://www.biomason.com Facts: 1.23 trillion bricks are created annually WW ‘producing’ 800.000.000 tons of CO2. Voorbeeld: Qmilk = kleding van afgedankte melk Kleding uit melkeiwit caseine. Zes liter (afgedankte) melk voor een jurk; 20 euro voor 225 gram textiel. Anke Domaske, http://www.milkotex.com Voorbeeld: Lease a Jeans http://www.mudjeans.nl 12
 13. 13. 21-02-14 Emerging Strategies for NBMs Blurred boundaries between strategies! PLANET PEOPLE PROFIT Eco - efficiency Community building Bottom of the Pyramid (BOP) Eco – efficacity Experience Micro-credit Eco – innovation Customer intimacy Crowd-funding Social Entrepreneurship Community-investment Peer to Peer Business Hybrid banking Describing and exploring these strategies will be the subject of a 2014/2015 Working Paper (?) entitled “Creating the WEconomy: Strategizing Collective and Shared Value-creation” Transactie Trends Ruilen Lenen Sparen Creëren Delen KERN Transitie … noodzaakt tot nieuwe business (transactie) modellen (NBMs). 13
 14. 14. 21-02-14 Waardecreatie Anno 2020 Kern waarden Strategie keuze ? Waarde propositie Business Model Implementatie WEconomy is ... samen waarde creëren die van waarde is Circulaire economie Weconomy Nieuwe Business Modellen verbindend ondernemen Collaboratieve economie Transformatie Verdienmodel versus Business Model Verdien Model ? Business Model 14
 15. 15. 21-02-14 Revisie BBO – Model Burger participatie Bedrijfs participatie Overheid participatie Transformatie Verdienmodel versus Business Model Verdien Model ? Business Model Waarde-creatie organiseren Organiseren is wat organisaties en mensen samen doen. Het heeft als doel waardecreatie . Dat kan alleen samen georganiseerd worden. Dus alle partijen moeten in de ‘winst’ delen. Copyright Keith Haring 15
 16. 16. 21-02-14 Waardecreatie Cirkel Individu Samenleving Team Klant Organisatie Meta-model voor waarde-creatie Waarde configuratie Waarde ‘vergelijking’ Waarde propositie Source: Vegter, K. (2013). Creating value revised: Towards the development of a meta-model for Multiple Value Creation. (Master of Science), Radboud University Nijmegen, Nijmegen. Klassiek Business Model Meten in één vorm van waarde-creatie Bron: Ostenwalder, A. (2004). The Business Model Ontology’ PhD manuscript, free downloadable at www.hec.unil.ch 16
 17. 17. 21-02-14 De zeven kenmerken van NBM’s Cooperatief samenwerken Meervoudige waarde creatie als beginsel Nieuwe geldvormen Toegang ipv bezit Gedeelde waarde creatie Een economie van benutten Lange termijn betrokkenheid Achtergrond info over `NBM’s: http://www.p-plus.nl/nieuws/Nieuwe-business-modellen Principes Ontwerp structuur Aanbod (propositie) Community structuur Kosten – Waarde-creatie analyse Business-logica waardecreatie samen waarde creëren 1. Waarden 4. Coöperatief organiseren (passende juridische vorm) Waarde propositie 2. Strategische keuzes 3. Netwerk van waarde (betrokken partijen in de NBM) Bron: rapport ‘Nieuwe Business Modellen, Jonker et. al. (2012) Gratis te downloaden via: bit.ly/NHdABn 17
 18. 18. 21-02-14 Vier typen business modellen B2B B2C Horizontaal organiseren C2C C2B Verticaal organiseren Nieuw evenwicht tussen ‘De Piramide’ en ‘De Pannenkoek’ BOUWSTENEN Nieuwe Business Modellen Community structuur On/off line Organisatievorm Middel/doel (Sociaal) contract Levenscyclus Schaal Rollen/behoefte 18
 19. 19. 21-02-14 Voorbeeld: Wonen in Bedzed (UK) Beddington Zero Energy Development: 24A Sandmartin Way, Wallington, Surrey SM6 7DF, United Kingdom; http:// www.oneplanetcommunities.org/communities/bedzed/ Nivo’s van NBM’s Community NBM’s Stedelijke NBM’s Regionale NBM’s Directe groentedistributie www.laruchequiditoui.fr 19
 20. 20. 21-02-14 Voorbeeld: Regio aanpak = Project Zero (DK) ProjectZero, Alsion 2, 6400 Sønderborg, Denmark, em: post@projectzero.dk, http://www.projectzero.dk & http://uk.brightgreenbusiness.com Werken met waarde(n)? + Resultaat meten? Winstverlies Impact meting 20
 21. 21. 21-02-14 NBM: Tijdorekening Botsen met het bestaande Tijd is ‘geld’ werken met tijdbanken Zie b.v.: www.rgtb.org.uk/ 21
 22. 22. 21-02-14 Geld voor gevorderden Verbreding transactie-middelen van mono € naar hybride Geld Afval Energie ? Tijd Mobiliteit Punten Geld voor gevorderden Botsen met het bestaande 22
 23. 23. 21-02-14 Instap voorwaarden Passende organisatie modellen Kennis (beetje) Experimen teer ruimte Verander paden Modellen (auto) financiering Betalen? Geld - Energie - Wortelen NBM: Film by the Sea 23
 24. 24. 21-02-14 NBM: Timebanking Veranderpaden •  VERBETEREN: Werken aan het bestaande van ‘A naar Beter’; •  TRANSFORMATIE: Vanuit het bestaande komen tot nieuwe oplossingen; •  TRANSITIE: Prutsenderwijs ontwikkelen van een nieuw ‘systeem’. Werken aan Waardecreatie jan jonker (red.) Werkboek Nieuwe Business Modellen LANCERING BOEK 13 november 2014 AANMELDEN www.nieuwebusinessmodellen.info 24
 25. 25. 21-02-14 Publicaties ‘Nieuwe Business Modellen’ Nieuwe Business Modellen Niet alles van waarde is weerloos Jan Jonker (eds.) Working Paper Nijmegen School of Management Radboud Universiteit Nijmegen – Holland I.s.m. Glenn Bijvoets, Patrick Blijleven, Maja Dumortier, Dioni Franken, Lotte Hanssen, Jara van Helvoort, Martrude Janssen, Sjoerd Janssen, Rik Niesink, Marijke Vos en Tim van Vugt. www.nieuwebusinessmodellen.info It is cool to shape the future Dank voor uw aandacht! Author Prof Dr Jan Jonker is Professor of Corporate Sustainability at the Nijmegen School of Management, Radboud University, Nijmegen. He conducts research into how sustainability acquires its shape and content in bricks, tires and butter cakes. The resulting search queries focus on strategy, (new) transaction models and transitional thinking. He can be characterized as a critical optimist with a tendency toward involved activism. As far as he is concerned, working on sustainability is the most important organizational challenge of our time. His publications include the‘green’ Dutch bestseller ‘Duurzaam Denken Doen’ (Kluwer, 2011). In 2012, he initiated research into ‘New Business Models’. He is currently working on a Dutch, European and ‘African’ sequel, together with over 30 researchers in 12 countries. On February 1st, 2013, he published ‘Werken aan de WEconomy’. This is a joint publication over 30 other authors in which the notion of the ‘WEconomy’ is introduced. In the years to come, he will work on the linking of this notion with New Business Models, providing a different view on (business) transactions in which sustainability is integrated. Nijmegen School of Management, Radboud University Nijmegen, PO BOX 9108, 6500 HK Nijmegen, The Netherlands. (em) officejonker@fm.ru.nl 25
 26. 26. 21-02-14 Contact Prof. Dr. Jan Jonker Professor ‘Corporate Responsibility’, Director RESORG PhD Program and Research fellow. Nijmegen School of Management, Radboud University Nijmegen, PO BOX 9108, 6500 HK Nijmegen, The Netherlands (em) janjonker@wxs.nl (or) j.jonker@fm.ru.nl LinkedIn: see public profile Websites: www.nieuwebusinessmodellen.info (Dutch) 26

×