Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

NBM overheid (120614) presentatie Jan Jonker

1,612 views

Published on

Presentatie van Jan Jonker tijdens het seminar Nieuwe Business Modellen bij de overheid op 12 juni 2014 bij het Ministerie van Economische Zaken

Published in: Government & Nonprofit
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

NBM overheid (120614) presentatie Jan Jonker

 1. 1. WELKOM Lunchbijeenkomst Presentatie discussienota ‘Aan advies geen gebrek’ Ministerie Economische Zaken 12.06.14 – Den Haag
 2. 2. WELKOM ‘De overheid heeft de wijsheid niet in pacht, noch voor maatschappelijke doelbepaling, noch voor de beste manier om die doelen te behalen. Doelen zullen veranderen, net als de beste route ernaartoe.’ Westley, Zimmerman & Patton, 2006
 3. 3. PROGRAMMA 12:30 – 12:35 Sjoerd Janssen, dagvoorzitter Welkom en toelichting dagprogramma 12:35 – 12:45 Bijdrage Annemieke Traag ‘Veranderende samenleving, nieuwe economie, andere bestuursstijl’ 12:45 – 12:55 Bijdrage Roel Bol ‘Op zoek naar een nieuwe rol voor de Rijksoverheid’ 12:55 – 13:15 Presentatie Jan Jonker Discussienota ‘Aan advies geen gebrek’ 13:15 – 13:50 Sjoerd Janssen Discussie - Q&A over presentatie 13:50 – 13:55 Bijdrage Dave van Ooijen Column ‘Over het realisme en romantisme van deze tijd’
 4. 4. Veranderende samenleving, nieuwe economie, andere bestuursstijl. ANNEMIEKE TRAAG Gedeputeerde Provincie Gelderland
 5. 5. Op zoek naar een nieuwe rol voor de Rijksoverheid. ROEL BOL Ministerie van Economische Zaken
 6. 6. AAN ADVIES GEEN GEBREK Presentatie discussienota verkennende onderzoek Nieuwe Business Modellen bij de overheid Jan Jonker i.s.m. Sjoerd Janssen Hoogleraar Duurzaam Ondernemen Nijmegen School of Management Radboud University Nijmegen
 7. 7. ONZEKERE OPGAVEN Politiek Maatschappij Zoeken naar nieuwe arrangementen?
 8. 8. PLEIDOOI VOOR ANDERS Samen, samen organiseren?
 9. 9. Participtie SAMEN leving Samen samen organiseren?
 10. 10. ZOEKEN naar NIEUWE SAMENWERKINGSARRANGEMENTE N Waar zit de de verandering, de energie in de samenleving ?
 11. 11. BOUWEN aan Nieuwe Business Modellen ... en maatschappelijke transitie
 12. 12. NIEUWE BUSINESS MODELLEN? Conventioneel Nieuw Principes Enkelvoudig (vaak financieel) Meervoudig, gedeeld en collectief Economie Lineaire realisatie Circulaire realisatie Eigenaarscha p Bezit centraal Toegang belangrijker dan bezit Samenwerken Waardeketen Netwerk van waarde Transactie Producent en consument zijn gescheiden – transacties gebaseerd op geld Producent en consument kunnen zelfde persoon zijn (prosument) – transacties gebaseerd op meerdere transactiemiddelen Organisatie ontwerp Organisatie-centrisch, functioneel Community-centrisch – mengvorm, ‘zwerm’ Succes Kosten-baten analyse gebaseerd op geld als centrale waarde Meerdere soorten opbrengsten voor meerdere personen
 13. 13. ONDERZOEKSPERSPECTIEF Drie rollen ‘overheid’
 14. 14. ONDERZOEKSOPZET 1) Twee ronden van open interviews Periode november 2013 – april 2014 Sneeuwbal methode (a-select) 29 Interviews, 40 personen, 38 casussen 2) Documentinventarisatie Burgerparticipatie Resultaat: 50 Documenten Studie: 27 begrippen Interviews: 4 personen
 15. 15. GEINTERVIEWDEN Rijksoverheid Rijkswaterstaat Provincies Staatsbosbeheer Gemeenten Vereniging GDO Regioverbanden (bijv. Regio Rivierenland) Royal HaskoningDHV Waterschappen ZZPers en interims
 16. 16. PARTICIPATIELADDER (Pröpper, 2009)
 17. 17. CASUSSEN Vormen van business modellen Domein Voorbeelden Realiseren van lokale projecten waarbij burgers en bedrijven zeggenschap krijgen Actor in de samenleving Windpark Nijmegen-Betuwe Onderhoud Bomen Buitengebied Lochem Verduurzaming kinderboerderijen Dordrecht Herinrichting eigen bedrijfsvoering Eigen bedrijf Papierkringloop V&J Energiefabriek Waterschappen Ondernemende Biotoop Provincie Gelderland Verbinden, versterken en ondersteunen van samenwerkingsinitiatieven Beleidmaker Actor in de samenleving CoP Lokale Duurzame Energiebedrijven Gelderland Stedennetwerk Stadslandbouw Power2Nijmegen Doel en kader stellen door overheid, maar invulling door burgers en bedrijven Beleidmaker Eigen bedrijf Actor in de samenleving Gemeentehuis Brummen Gebiedsontwikkeling Rijnhaven Rotterdam Innovatiegericht Inkopen Rijkswaterstaat
 18. 18. VELDEN VAN BETROKKENHEID (WRR, 2012, p.59)
 19. 19. VERMAATSCHAPPELIJKING (Van der Steen et al., 2013, p.18)
 20. 20. UITKOMSTEN De overheid als geheel werkt beperkt met nieuwe business modellen; Burgerparticipatie en aanverwanten: veel woorden, weinig helderheid of daden; De broedplaats voor het nieuwe ligt in het lokale ‘Ieder vogeltje zingt zoals het gebekt is’ (aanpakken op eigen manier); Ontwikkeling niet gebaseerd op beleid, maar op (eigenzinnige) koplopers.
 21. 21. CONCLUSIES korte versie Transitie kent geen protocol, geen Masterplan Opschaalbaarheid lastig; per casus een eigen succesvolle formule De conceptuele kloof tussen overheid en burger Verkleind door koplopers – burgers én ambtenaren Trend naar een samenleving van verschillen zet druk op gelijkheidsbeginsel Herken en erken eigen ‘ondernemende
 22. 22. Q&A - Discussie Sjoerd Janssen Junior - onderzoeker RU Nijmegen
 23. 23. Over het realisme en romantisme van deze tijd. DAVE VAN OOIJEN Platform 31
 24. 24. MET DANK AAN
 25. 25. PROGRAMMA 12:30 – 12:35 Sjoerd Janssen, dagvoorzitter Welkom en toelichting programma 12:35 – 12:45 Bijdrage Annemieke Traag ‘Veranderende samenleving, nieuwe economie, andere bestuursstijl’ 12:45 – 12:55 Bijdrage Roel Bol ‘Op zoek naar een nieuwe rol voor de Rijksoverheid’ 12:55 – 13:15 Presentatie Jan Jonker ‘Aan advies geen gebrek’ 13:15 – 13:50 Sjoerd Janssen Discussie - Q&A over presentatie 13:50 – Bijdrage Dave van Ooijen Column ‘Over het realisme en
 26. 26. DE NOTA
 27. 27. OVERHANDIGEN 1STE EXEMPLAAR
 28. 28. DANK VOOR UW KOMST Ministerie Economische Zaken 12.06.14 – Den Haag

×