Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

131008 nb mtour_circulus

562 views

Published on

Presentatie Circulus: Michiel Westerhoof tijdens NieuweBusinessModellen tour op 8 oktober 2013

Published in: Business
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

131008 nb mtour_circulus

 1. 1. WELKOM Michiel Westerhoff Manager Strategie en Ontwikkeling Bustour 8 oktober 2013 Michiel Westerhoff Manager Strategie en Ontwikkeling
 2. 2. A'dam haalt fosfaat uit poep en plas Amsterdam gaat geld verdienen met de urine en ontlasting van zijn inwoners. Waterbedrijf Waternet bouwt in opdracht van waterschap Amstel Gooi en Vecht namelijk aan een fabriek die fosfaat dat in de ontlasting zit, uit het rioolwater gaat winnen. maandag 30 sep 2013, 14:47 (Update: 30-09-13, 16:54)
 3. 3. 'Vergroenen en verdienen‘ Planbureau voor de Leefomgeving “Een succesvol groen innovatiesysteem draait om ondernemerschap, kennisinvesteringen, de verspreiding van kennis en het vermarkten daarvan.” “Om op termijn concurrerend te blijven, zijn andere producten en productieprocessen nodig. Dat vergt een forse inzet op groene innovatie.”
 4. 4. Werken aan kringlopen
 5. 5. Afval = Grondstof
 6. 6. Inhoud rest container regio breed 250 Overig kg/inw in 200 27 150 10 6 12 6 50 100 0 Hout Drankpakken/flacons Metalen Kunststoffen 8 22 50 Textiel 50 19 Glas (inclusief overig) Papier (incl. niet herbruikbaar) GFT Restafval
 7. 7. 1,2 mln stuks per jaar in Nederland 300 miljoen kg e-goed per jaar in Nederland
 8. 8. Grondstof schaarste betekent geen materiaal schaarste
 9. 9. Gemiddeld 40 kg per inwoner of ca. 100 kg per huishouden beland in restcontainer
 10. 10. “Je gaat het pas zien als je het door hebt”¹ What a waste²… 2) waste(ww.) als in `squander`: verspillen, verkwisten, verkwanselen, verbrassen, verboemelen, opmaken, potverteren, verdoen, versjacheren 1) Citaat Johan Cruijff
 11. 11. Voor welke maatschappelijke onderwerpen zet u zich positief in? Basis: allen 2009 (n=601); allen 2010 (n=813); allen 2011 (n=660) Afvalscheiding 75 81 80 59 57 56 Recycling Vrijwilligerswerk 33 Donateurschap 24 23 Veiligheid 26 Beperken CO2 uitstoot 42 36 30 29 29 26 24 25 Besteedbaar inkomen Bereikbaarheid Klimaatbeleid 12 11 5 Geen van deze 0 Onderzoek Trendbox 20 20 22 18 15 16 15 8 8 20 40 Totaal 2009 60 Totaal 2010 80 Totaal 2011 100
 12. 12. Waarom krijgt afval grondstofwaarde?
 13. 13. Domestic material consumption (DMC)
 14. 14. Materiaal en brandstofverbruik EU
 15. 15. Groei vraag naar grondstoffen
 16. 16. Consumptie patronen
 17. 17. Duurzame ontwikkeling: “Ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen” Gro Harlem-Brundtland, Our common future 1987
 18. 18. Mondiale voetafdruk Mensheid onttrekt simpelweg meer dan de wereld kan leveren
 19. 19. Transitie nodig Circulaire economie Cradle to cradle Design to recycle Reduce,Reuse, Recycle Ladder van Lansink Zero waste Afval is grondstof Take, make, waste Lineair model
 20. 20. Verwerking huishoudelijk afval EU
 21. 21. Verbranding Van afval management naar grondstoffen management Recycling Stort
 22. 22. Naar een circulaire economie “De beweging van afval naar grondstof leidt tot een meer circulaire economie. Dit vergt het duurzaam omgaan met natuurlijke bronnen (sustainable sourcing), het zuinig omgaan met onze grondstoffen (resource efficiency), het slim ontwerpen van producten (eco-design en substitutie van niet duurzame materialen), voorwerpen langer en meerdere keren gebruiken (hergebruik en reparatie) en het optimaal benutten van reststromen.” “Van Afval naar Grondstoffen” Brief van Staatssecretaris Mansveld aan de Tweede Kamer dd 20 juni 2013.
 23. 23. Introductie • Circulus BV en Berkel Milieu NV opgericht 1996 en 1999 • Advies, communicatie afvalinzameling- en verwijdering, beheer openbare ruimte,gladheidsbestrijding, ongediertebestrijding • Beide bedrijven zijn 100% overheidsvennootschappen • Uitsluitend gemeenten als aandeelhouders én opdrachtgevers
 24. 24. Verzorgingsgebied Bronckhorst Brummen Doesburg Lochem Zutphen Apeldoorn Deventer Epe Totaal 150.000 inwoners 285.000 inwoners 435.000 inwoners
 25. 25. Hoofddoelstellingen voor de regio • 10 kilo restafval per inwoner per jaar in 2030 • Kringlopen dichter bij huis sluiten • Regionale sociaal economische structuur versterken met bijzondere aandacht voor mensen met een zekere afstand tot de arbeidsmarkt
 26. 26. Resultaten uit focus
 27. 27. Recycle % (zonder kunststof  Studie Drift in opdracht VNG DIFTAR Geen DIFTAR % Hoogbouw 
 28. 28. Koplopers nog verder helpen Recycle % (zonder kunststof  Best practices Laagbouw Van good naar best van achterblijven naar aanhaken (en doorpakken) DIFTAR Geen DIFTAR Uitdagingen Hoogbouw % Hoogbouw  Doorbraak Strategiën Voor hoogbouw
 29. 29. Ontwikkeling en prognose restafval per gemeente kg/per inwoner Diftar 300 Apeldoorn Deventer 260 Epe Zutphen 220 Brummen Lochem Bronckhorst 180 Doesburg Doelstelling 140 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 Gemiddelde
 30. 30. Impact • Gemiddeld in 2014 92 kg per inwoner minder dan in 2000 • 25% minder restcontainers aan de weg • Ruim 40.000 ton per jaar minder restafval in 2014 dan in 2000 • Komt overeen met 1,28 mln. 240 liter containers • Samen een rij van 770 km bespaard per jaar 770 kilometer
 31. 31. Prognose restafval en grofvuil per gemeente per jaar per inwoner in kilogrammen 300 Apeldoorn 260 Deventer Epe Zutphen 220 Brummen Lochem Bronckhorst 180 Doesburg Doelstelling Gemiddelde 140 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
 32. 32. Omslag afval naar grondstof in onze regio € 17.500.000 € 15.000.000 € 10.000.000 € 7.500.000 kosten rest verwerking kosten grondstoffen € 5.000.000 totale verwerkingskosten € 2.500.000 €2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 € 7.500.000- 2003 € 5.000.000- 2002 € 2.500.000- 2001 Verwerkingskosten in euro € 12.500.000
 33. 33. Van Afval naar grondstof loont Kosten per inwoner € 70,00 € 60,00 € 50,00 € 40,00 € 30,00 € 20,00 € 10,00 €- 2007 Verwerking € 32,48 Inzameling € 31,06 2008 € 30,42 € 32,62 2009 € 28,96 € 34,10 2010 € 22,19 € 40,91 2011 € 20,04 € 42,07 2012 € 18,38 € 42,40 Per saldo resulteerde lagere kosten per inwoner die in 2012 in totaal € 1,2 mln lager zijn dan in 2007.

×