Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

130524 nbm energie innovaties jan de wit duurzaamheid-energie

944 views

Published on

Lezing Jan de Wit, lector duurzame energie, tijdens het symposium energie innovaties bij Saxion, Deventer, 24 mei 2013. Een initiatief van MVO loont, NMO, COS Gelderland, GNMF, OCF2.0

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

130524 nbm energie innovaties jan de wit duurzaamheid-energie

 1. 1. Energie inzicht …..geeft duurzaam uitzicht ! Step up to Saxion. Jan de Wit, Lector Duurzame Energie Voorziening (DEV)
 2. 2. Step up to Saxion. Jan de Wit • J.b.dewit@saxion.nl • 053-4871349 • 06-18551250 Energie inzicht …. geeft duurzaam uitzicht !
 3. 3. Step up to Saxion. Open deuren : • Geen energie ‘therapie’ zonder energie ‘diagnose’ • Niet gebruikte energie is het groenst (MVO!) • Benader energie altijd vanuit de vraagkant en niet vanuit de aanbodkant • De economie van energiebesparing is vrijwel altijd beter dan de economie van alternatief (groen) opwekken Energie inzicht …. geeft duurzaam uitzicht !
 4. 4. Step up to Saxion. Vragen ? Energie inzicht …. geeft duurzaam uitzicht !
 5. 5. Step up to Saxion. De energieketen omgevingswarmte Warmte terugwinning Fossiel input productie locale conversie B transport distributie Brandstof uit biomassa (Bio ethanol, H2, CH4 ,etc) centrale conversieverliezen Zon, wind Energie inzicht …. geeft duurzaam uitzicht ! Output bij gebruiker C elektriciteit A Olie & Gas winning Centrale conversie warmte decentrale conversieverliezen
 6. 6. Step up to Saxion. Hoeveelheden Energie - Sankey diagram Energie inzicht geeft duurzaam uitzicht
 7. 7. Step up to Saxion. Sankey diagram Nederland Energie inzicht …. geeft duurzaam uitzicht !
 8. 8. Step up to Saxion. Pinch analyse:- Kwaliteit van energie (warmte/koude) Geeft beeld van uitwisselingsmogelijkheden Warmte Energie inzicht …. geeft duurzaam uitzicht !
 9. 9. Step up to Saxion. Trias Energetica: bottom-up ! (Schoon) fossiel/biomassa Zet duurzame Beperk verliezen Kern Energie in met maximaal rendement Energie inzicht …. geeft duurzaam uitzicht !
 10. 10. Step up to Saxion. Trias Exergetica : bottom up! 1 Laag Temperatuur Verwarming (LTV)! 3.Minimale exergieverliezen 2.Haal exergie 2. Warm water en Elektriciteit uit de zon ! 1. MINIMALISEER TEMPERATUUR VERSCHILLEN KERN Uit omgeving 3. Warmte uit (Biomassa) WKK Bij conversie van (schoon) fossiel of biomassa Energie inzicht …. geeft duurzaam uitzicht !
 11. 11. Step up to Saxion. Utilities II Utilities I Brandstof Elektriciteit Water Emissies Warmte (Stoom/water) Lucht Stoomketels, WKK installaties, Koelinstallaties, persluchtintsllaties Perslucht Vacuüm Koude Afvalwater Proces Verwerking reststromen Restwarmte Proceswater CO2, NOx Schoon effluent Lozing warmte Geur, geluid recycle water/restwarmte opwekking verwerking Utility Keten Industriëel bedrijf recycle water/restwarmte extern -Vermindering gebruik niet alleen aan de inkoopkant salderen, maar ook aan de ‘verkoop’ kant -Procesbeheersing leidt tot betere productkwaliteit, lager energie- en watergebruik, minder uitval Saldeer dit (ook) als duurzaam ondernemen (MVO) ! Energie inzicht …. geeft duurzaam uitzicht !
 12. 12. Step up to Saxion. Vragen ? Energie inzicht …. geeft duurzaam uitzicht !
 13. 13. Step up to Saxion. Inzicht door monitoren: 1. Energieverbruiken utilities (waar/hoe/wanneer) 2. Volledige massa- energiebalansen 3. Functioneren procesregeling/besturing Proces inzicht: 1. Product- en proceskennis 2. Kennis regeltechniek/besturingstechniek 3. Kennis utilities Energie inzicht …. geeft duurzaam uitzicht !
 14. 14. Step up to Saxion. Duurzaamheid en efficiency gaan goed samen: Voorbeelden: Hogere doorzet leidt tot lagere energiegebruik en (kosten) per eenheid product (kalkzandsteenindustrie) Inzet warmtepompen leidt tot inherent stabiel droog/koelproces van bloembollen, tot betere productkwaliteit en tot energiebesparing Betere procesbeheersing en procesvernieuwing leidt tot lagere uitval en lager specifiek energiegebruik in de dakpannenindustrie Energie inzicht …. geeft duurzaam uitzicht !
 15. 15. Step up to Saxion. Lessen uit de praktijk: In alle gevallen was de product/productie winst (€) door energie analyse hoger dan de energiewinst (€) In geen van deze gevallen werd de verbetering als MVO resultaat geclaimd Energie inzicht …. geeft duurzaam uitzicht !
 16. 16. Step up to Saxion. Voorbeeld 1: kippenslachterij (kennis energietechniek en utilities) Energie inzicht …. geeft duurzaam uitzicht !
 17. 17. Step up to Saxion. 60 Gas/olieketels T (°C) Condensors 50 40 Opwarming bronwater 30 Pinch 20 Verdampers 10 0 0 1000 2000 3000 4000 DH (kW) Oorspronkelijke situatie Energie inzicht …. geeft duurzaam uitzicht ! 5000
 18. 18. Step up to Saxion. Gas/olieketels 60 T (°C) Condensors 50 40 Pinch ! 30 Opwarming bronwater 20 Verdampers 10 0 0 1000 2000 3000 4000 DH (kW) Verminderd Bronwaterdebiet: Pinch Energie inzicht …. geeft duurzaam uitzicht ! 5000
 19. 19. Step up to Saxion. extra Verwarming! Gas/olieketels 60 T (°C) Condensors 50 40 Opwarming bronwater 30 Pinch 20 Opwarming bronwater nieuw Verdampers 10 0 0 1000 2000 3000 Extra koeling ! Energie inzicht geeft duurzaam uitzicht 4000 DH (kW) 5000
 20. 20. Step up to Saxion. Gas/olieketels 60 T (°C) Condensors 50 40 Pinch 30 Opwarming bronwater 20 Verdampers 10 0 0 1000 2000 3000 4000 DH (kW) Aangepaste condensordruk: vermindering koeling en verwarming ! Energie inzicht …. geeft duurzaam uitzicht ! 5000
 21. 21. Step up to Saxion. Vragen ? Energie inzicht …. geeft duurzaam uitzicht !
 22. 22. Step up to Saxion. Voorbeelden waarin de productwinst de energiewinst oversteeg 1. kalkzandsteenindustrie: 15 % reductie specifiek energiegebruik door andere productieplanning 2. Bloembollen: Door zeer beheerste procesvoering (warmtepomp) geen breuk in vliezen van bollen , daardoor hogere veilingprijs 3. Rozenkwekerij Semi gesloten kas +WP/WKO) biedt mogelijkheid om gecontroleerd t e koelen in voorjaar/ zomer , daardoor hogere veilingprijzen
 23. 23. Step up to Saxion. 2’ Isenthalpic lines 2 2” 3 3’ saturation line Temperature [°C] DH’ 1 DH DH’’ absolute humidity[kg/kg]
 24. 24. Step up to Saxion. Stellingen (1) Proceskennis en (energetisch) procesinzicht leidt tot betere procesbeheersing. Betere procesbeheersing leidt tot betere producten, meer doorzet en energiebesparing Dus: Inzicht in energiehuishouding leidt tot een rendabel uitzicht op duurzaamheid. Energie inzicht …. geeft duurzaam uitzicht !
 25. 25. Step up to Saxion. Stellingen (2) Hoe krijgen we bedrijven zover ? Energie efficiency niet afzonderen (maak het onderdeel van MVO) Niet ontkennen dat energie (te) goedkoop is, maar aangeven dat energie inzicht veel kan opleveren. In de (proces)industrie leidt energiebesparing nogal eens tot verbetering ARBO (hitte, geluid)
 26. 26. Step up to Saxion. Oproep: (in het kader van energie 2020) Top honderd van bedrijven in regio Overijssel, Stedendriehoek en Achterhoek • Energie gebruik (ook specifiek) • Energiebalans./exergiebalans • besparingsruimte

×