Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Prace konkursowe - Niemiecka Sofa - lipiec 2014

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 39 Ad

More Related Content

Viewers also liked (11)

Recently uploaded (20)

Advertisement

Prace konkursowe - Niemiecka Sofa - lipiec 2014

 1. 1. Prace konkursowe lipiec 2014
 2. 2. BogusiaBogusia Droga niemiecka sofo, Droga niemiecka sofo,  ka dego roku o tej samej porze ka dy Ci yczy,ż ż żka dego roku o tej samej porze ka dy Ci yczy,ż ż ż co tylko mo e. Ja korzystaj c z tej sposobno ci,ż ą śco tylko mo e. Ja korzystaj c z tej sposobno ci,ż ą ś ycz Ci szcz cia, du o rado ci. ż ę ęś ż śycz Ci szcz cia, du o rado ci. ż ę ęś ż ś To, czego pragniesz, by si spe ni o, A to, co kochasz,ę ł łTo, czego pragniesz, by si spe ni o, A to, co kochasz,ę ł ł by Twoim by o! Niech nasza sofa niemiecka stoi i dalejłby Twoim by o! Niech nasza sofa niemiecka stoi i dalejł do przodu nas w Deutsch Sprache szkoli !do przodu nas w Deutsch Sprache szkoli ! Wszystkiego najlepszego - gratulacje za pomys i prowadzeniełWszystkiego najlepszego - gratulacje za pomys i prowadzenieł bloga- korzystam i czekam na wi cej i wi cej i wi cej ę ę ębloga- korzystam i czekam na wi cej i wi cej i wi cej ę ę ę
 3. 3. Krystyna HeltKrystyna Helt Droga Niemiecka Sofo!Droga Niemiecka Sofo! Jeden rok ju maszżJeden rok ju maszż i niejednego klienta znaszi niejednego klienta znasz i cho jest to jubileusz ma y,ć łi cho jest to jubileusz ma y,ć ł to podbi a wiat ju ca y.ł ś ś ż łto podbi a wiat ju ca y.ł ś ś ż ł Co tu gada , co tu kry ,ć ćCo tu gada , co tu kry ,ć ć nie da si bez Ciebie y .ę ż ćnie da si bez Ciebie y .ę ż ć To nie bajka ale fakt,To nie bajka ale fakt, Ty b d z nami ze 100 lat!ą źTy b d z nami ze 100 lat!ą ź Wi c yczenia dzisiaj l ,ę ż ś ęWi c yczenia dzisiaj l ,ę ż ś ę aby ka dy pi kny dzie klientami wita Ci !ż ę ń ł ęaby ka dy pi kny dzie klientami wita Ci !ż ę ń ł ę
 4. 4. Aga T.Aga T. Blogowi oraz Bloga Autorce z okazji Pierwszych UrodzinBlogowi oraz Bloga Autorce z okazji Pierwszych Urodzin ycz nieprzemijaj cej kreatywno ci oraz rozci gni cia doby wzd u i wszerz,ż ę ą ś ą ę ł życz nieprzemijaj cej kreatywno ci oraz rozci gni cia doby wzd u i wszerz,ż ę ą ś ą ę ł ż by uda o si jej sprosta , sta ego nap ywu nowych czytelników i wzrastaj cejł ę ć ł ł ąby uda o si jej sprosta , sta ego nap ywu nowych czytelników i wzrastaj cejł ę ć ł ł ą aktywno ci starych wyjadaczy, wielu akcji (W rodzaju "W 80 blogów dooko aś łaktywno ci starych wyjadaczy, wielu akcji (W rodzaju "W 80 blogów dooko aś ł wiata", albo i zupe nie innych, ale równie porywaj cych) i atrakcji (fajerwerki itp.)!ś ł ąwiata", albo i zupe nie innych, ale równie porywaj cych) i atrakcji (fajerwerki itp.)!ś ł ą A na sam koniec - du o bezchmurnych dni, gdy nie tylko Internetem cz owiek yje, aż ż ł żA na sam koniec - du o bezchmurnych dni, gdy nie tylko Internetem cz owiek yje, aż ż ł ż i ycie atwiej prze ywa gdy na niebie s o ce :)ż ł ż ć ł ńi ycie atwiej prze ywa gdy na niebie s o ce :)ż ł ż ć ł ń Sobie z okazji wy ej wymienionych urodzin, ycz jeszcze wi cej postów, któreż ż ę ęSobie z okazji wy ej wymienionych urodzin, ycz jeszcze wi cej postów, któreż ż ę ę umilaj mi poranki.ąumilaj mi poranki.ą Pozdrowienia (wyj tkowo) z Wiednia!ąPozdrowienia (wyj tkowo) z Wiednia!ą
 5. 5. Marta MikitaMarta Mikita
 6. 6. Emil Stanis awskiłEmil Stanis awskił
 7. 7. Katarzyna KowalczykKatarzyna Kowalczyk Dzisiaj dzie niezwyk y mamy,ń łDzisiaj dzie niezwyk y mamy,ń ł Wszyscy o nim pami tamy,ęWszyscy o nim pami tamy,ę Ludzie plotk wszem roznosz ...ę ąLudzie plotk wszem roznosz ...ę ą O urodzinkach donosz !ąO urodzinkach donosz !ą    A wi c ycz , ma Dojcz Sofo:ę ż ęA wi c ycz , ma Dojcz Sofo:ę ż ę    * By  nigdy nie by a sama, tysi c - tyle internautów, ile maś ł ą* By  nigdy nie by a sama, tysi c - tyle internautów, ile maś ł ą Francuska Dama,Francuska Dama, * Du o szcz cia i rado ci, z trudnej, mudnej, ci kiej pracy -ż ęś ś ż ęż* Du o szcz cia i rado ci, z trudnej, mudnej, ci kiej pracy -ż ęś ś ż ęż eby j zyk sta si sztuk , aby trwa te po wsze czasy,ż ę ł ę ą ł żeby j zyk sta si sztuk , aby trwa te po wsze czasy,ż ę ł ę ą ł ż * Wiele zdrówka, bo a co tam, to si przyda te i stronce,ę ż* Wiele zdrówka, bo a co tam, to si przyda te i stronce,ę ż * I na koniec - by promienna by a zawsze niczym s o ce!  :-))ś ł ł ń* I na koniec - by promienna by a zawsze niczym s o ce!  :-))ś ł ł ń
 8. 8. Joanna JankówJoanna Janków ZZum Geburtstag wünsche ich Dir :um Geburtstag wünsche ich Dir : GaGannz viel Glück, gute Laune und farbenfrohez viel Glück, gute Laune und farbenfrohe Stunden, schöne Sternstunden mit unzähligenStunden, schöne Sternstunden mit unzähligen Sternschnuppen für extra Wünsche, Kraft, damit Du allSternschnuppen für extra Wünsche, Kraft, damit Du all deine Sorgen zur Seiten schieben kannst, ein Topf mitdeine Sorgen zur Seiten schieben kannst, ein Topf mit Gold, der am Ende des Regenbogens auf dich wartet,Gold, der am Ende des Regenbogens auf dich wartet, etwas zu tun, was du dir schon lange vorgenommen hast.etwas zu tun, was du dir schon lange vorgenommen hast. Außerdem : 365 Tage Optimismus, 8760 Stunden Liebe,Außerdem : 365 Tage Optimismus, 8760 Stunden Liebe, 525600 Minuten Frieden und 31536000 Sekunden Freude!525600 Minuten Frieden und 31536000 Sekunden Freude!   Mach wMach weieiter , was du machst  und hab dabei viel Spass !!! :)ter , was du machst  und hab dabei viel Spass !!! :)
 9. 9. Anna T.Anna T.
 10. 10. Karolina K.Karolina K.
 11. 11. Justyna BergerJustyna Berger Pierwsze urodziny Niemieckiej Sofy czas wi towa ,ś ę ćPierwsze urodziny Niemieckiej Sofy czas wi towa ,ś ę ć pozytywnych komentarzy i pochwa nie a owa .ł ż ł ćpozytywnych komentarzy i pochwa nie a owa .ł ż ł ć Ten blog pozwoli mi uwierzy w cuda,ł ćTen blog pozwoli mi uwierzy w cuda,ł ć e nauka niemieckiego w ko cu mi si uda.ż ń ęe nauka niemieckiego w ko cu mi si uda.ż ń ę Warto tym blogiem si inspirowa , aby przyjemnie,ę ćWarto tym blogiem si inspirowa , aby przyjemnie,ę ć a zarazem skutecznie, j zyk niemiecki szlifowa .ę ća zarazem skutecznie, j zyk niemiecki szlifowa .ę ć Mi dzy poduszkami kolorowej sofy znalaz am cenne wskazówki,ę łMi dzy poduszkami kolorowej sofy znalaz am cenne wskazówki,ę ł jak z niemieckim da sobie rad bez po amania g ówki.ć ę ł łjak z niemieckim da sobie rad bez po amania g ówki.ć ę ł ł Wszystkim ten blog z ca ego serca polecam i do zg bianiał łęWszystkim ten blog z ca ego serca polecam i do zg bianiał łę tajemnic mowy Goethego zach cam, a jego autorce gor coę ątajemnic mowy Goethego zach cam, a jego autorce gor coę ą gratuluj i za trafiony pomys serdecznie dzi kuj :-)ę ł ę ęgratuluj i za trafiony pomys serdecznie dzi kuj :-)ę ł ę ę
 12. 12. Jagoda OstrowskaJagoda Ostrowska Z okazji urodzin Niemieckiej SofyZ okazji urodzin Niemieckiej Sofy Sukcesów najwi kszych, adnej katastrofy!ę żSukcesów najwi kszych, adnej katastrofy!ę ż Czytelników co nie miara,Czytelników co nie miara, Niech tysi ce wchodz , czytaj ,ą ą ąNiech tysi ce wchodz , czytaj ,ą ą ą to co wszystkich germanistów jara !to co wszystkich germanistów jara ! A Tobie Aleksandro, pomys ów i kreatywno ci,ł śA Tobie Aleksandro, pomys ów i kreatywno ci,ł ś Niech w Twej g owie zawsze co nowego go ci !ł ś śNiech w Twej g owie zawsze co nowego go ci !ł ś ś Sukcesów, zwyci stw, nagród bez liku.ęSukcesów, zwyci stw, nagród bez liku.ę Wierz w Twój fenomen,ęWierz w Twój fenomen,ę bo piszesz do nas w tym pi knym j zyku!ę ębo piszesz do nas w tym pi knym j zyku!ę ę Alles Gute zum GeburtstagAlles Gute zum Geburtstag Gute Ideen jeden Tag !Gute Ideen jeden Tag !
 13. 13. Monika RomanowskaMonika Romanowska
 14. 14. ElaEla Liebe Sofa!Liebe Sofa! Alles Gute g o no krzycz !ł ś ęAlles Gute g o no krzycz !ł ś ę Alles Beste z serca ycz !ż ęAlles Beste z serca ycz !ż ę Pomieszam tu troch j zyków,ę ęPomieszam tu troch j zyków,ę ę czytajcie wi c bez j ków i krzyków.ę ęczytajcie wi c bez j ków i krzyków.ę ę So I wish you viel Gesundheit,So I wish you viel Gesundheit, alles wird in your life all right!alles wird in your life all right! may all your wishes come true,may all your wishes come true, und mit Geld wird auch gut!und mit Geld wird auch gut! Everyday gorgeous to lookEveryday gorgeous to look und hat immer so viel Glück!und hat immer so viel Glück! Sei glücklich jeden Tag! :)Sei glücklich jeden Tag! :) Alles Gute! :DAlles Gute! :D ---- (__/)(__/) (x_x)(x_x) (")_(")(")_(")
 15. 15. Angelika Sylwia KluchAngelika Sylwia Kluch
 16. 16. Zum geburstag wünsche
 17. 17. Z okazji urodzin bloga życzę Ci wytrwałości i pozytywnego podejścia do życia. Możesz być dla wielu osób inspiracją. Du kannst alles werden was du willst, du musst es nur wollen!
 18. 18. Anna MazurekAnna Mazurek
 19. 19. PIERWSZYPIERWSZY ROCZEKROCZEK NIEMIECKIEJNIEMIECKIEJ SOFYSOFY czyli winszowana opowieść w kilku(nastu) aktach 
 20. 20. Akt I: czyli opowieść o tym,Akt I: czyli opowieść o tym, dlaczego świętujemydlaczego świętujemy Na początek powiemNa początek powiem tyle, iż gratulieretyle, iż gratuliere Bo to przecież wielkaBo to przecież wielka rzeczrzecz przez rok długi blogaprzez rok długi bloga miećmieć
 21. 21. Akt II: przedstawiającyAkt II: przedstawiający przeciętnego fana Niemieckiejprzeciętnego fana Niemieckiej SofySofy Więc życzymy (my czytacze)Więc życzymy (my czytacze) Nowych, pięknych wpisów wielu,Nowych, pięknych wpisów wielu, Które fanów tego blogaKtóre fanów tego bloga doprowadzą aż do celudoprowadzą aż do celu Którym jest poznanie sąsiadów zKtórym jest poznanie sąsiadów z ZachoduZachodu Oraz języka, którym mówiąOraz języka, którym mówią już za młodujuż za młodu
 22. 22. Akt III: o tym jak brakAkt III: o tym jak brak znajomości języka łączyznajomości języka łączy narodowościnarodowości By żaden Polak nie musiał udawać Greka iBy żaden Polak nie musiał udawać Greka i słysząc niemiecki na drzewo nie uciekałsłysząc niemiecki na drzewo nie uciekał
 23. 23. Akt IV: kto jest początkującyAkt IV: kto jest początkujący ten zrozumieten zrozumie  By przy mieszkańcach NiemiecBy przy mieszkańcach Niemiec pochodzących z dala,pochodzących z dala, Nie czuł się nigdyNie czuł się nigdy jak jakaś ofiara:jak jakaś ofiara: Która niby słyszyKtóra niby słyszy a nie wie o co chodzi,a nie wie o co chodzi, Która niby mówi, a jej to nie wychodziKtóra niby mówi, a jej to nie wychodzi
 24. 24. Akt V: o przyszłym ścisku naAkt V: o przyszłym ścisku na SofieSofie Niech Pani (Twoja) stronaNiech Pani (Twoja) strona ma wiele odwiedzin,ma wiele odwiedzin, Niech masa ludzi naNiech masa ludzi na Niemieckiej Sofie wygodnie siedziNiemieckiej Sofie wygodnie siedzi Niech blog gasi gramatyczneNiech blog gasi gramatyczne wątpliwości, tak jak dźwięk gasi przycisk „mute”,wątpliwości, tak jak dźwięk gasi przycisk „mute”, Życzymy autorce samegoŻyczymy autorce samego alles gute!alles gute!
 25. 25. Akt VI: o blogu przyrodniczymAkt VI: o blogu przyrodniczym Życzymy zatem von ganzem HerzenŻyczymy zatem von ganzem Herzen oczywiście,oczywiście, By pomysłyBy pomysły nana wpisy byływpisy były niczymniczym jesieniąjesienią liście,liście, Czyli byCzyli by spadały na autorki głowę,spadały na autorki głowę, A wszystkie różnorodne i bardzo koloroweA wszystkie różnorodne i bardzo kolorowe
 26. 26. Akt VII: o miśnieńskiejAkt VII: o miśnieńskiej porcelanieporcelanie Autorce życzymy jeszczeAutorce życzymy jeszcze zdrowia, miłości i słodyczy,zdrowia, miłości i słodyczy, A blog niech dożyje choćA blog niech dożyje choć porcelanowej rocznicyporcelanowej rocznicy A gdy już będzie osiągnięta liczbaA gdy już będzie osiągnięta liczba takowa,takowa, Kto wie, może następnaKto wie, może następna będzie diamentowa?będzie diamentowa?
 27. 27. Akt VIII: festiwal Ulmer ZeltAkt VIII: festiwal Ulmer Zelt Niech blog będzie czytany w każdej dniaNiech blog będzie czytany w każdej dnia godzinie,godzinie, Nawet naNawet na spacerze wspacerze w parku czyparku czy seansie wseansie w kiniekinie Także podczas lotu wysoko w samolocieTakże podczas lotu wysoko w samolocie Lub podczas wypoczywania na festiwalu wLub podczas wypoczywania na festiwalu w namiocienamiocie
 28. 28. Akt IX: o ciekawostkachAkt IX: o ciekawostkach geograficznychgeograficznych By czytał go i pracuś iBy czytał go i pracuś i znudzony leń,znudzony leń, Czytał cały Lublin,Czytał cały Lublin, Warszawa czy KaliszWarszawa czy Kalisz By był jak wulkan naBy był jak wulkan na wysepce Stein,wysepce Stein, Czyli wyjątkowy wśródCzyli wyjątkowy wśród innych portaliinnych portali
 29. 29. Akt X: o kibicujących SofieAkt X: o kibicujących Sofie Po co jednak pisać bloga, gdy nie ma onPo co jednak pisać bloga, gdy nie ma on czytaczy?czytaczy? ŻyczymyŻyczymy zatemzatem owocnejowocnej pracy,pracy, KtóraKtóra będziebędzie miała fanów jak z Dortmundu drużyna,miała fanów jak z Dortmundu drużyna, A dla tysięcy ludzi jest ona jak dziecinaA dla tysięcy ludzi jest ona jak dziecina
 30. 30. Akt XI: dodatek mundialowyAkt XI: dodatek mundialowy A skoro jesteśmy przy piłce a mamy czasA skoro jesteśmy przy piłce a mamy czas Mundialu,Mundialu, Nie można nie zamieścić choć odniesieńNie można nie zamieścić choć odniesień paru:paru: Niech więc Pani (Twój) blog nasze umysłyNiech więc Pani (Twój) blog nasze umysły otwiera,otwiera, Niby mowa dopingująca Loewa – treneraNiby mowa dopingująca Loewa – trenera
 31. 31. Akt XII: nuda, nuda… aleAkt XII: nuda, nuda… ale piłka taka pięknapiłka taka piękna  Niech rozwija się zatemNiech rozwija się zatem bloga tego karierabloga tego kariera Niby zdolności sportoweNiby zdolności sportowe Hummelsa - stoperaHummelsa - stopera By można było liczyć na noweBy można było liczyć na nowe info, czy to sobota, czy niedzielainfo, czy to sobota, czy niedziela Jak zespół z Niemiec liczy naJak zespół z Niemiec liczy na bramkarza Neuerabramkarza Neuera
 32. 32. Akt XIII: podsumowanieAkt XIII: podsumowanie MundialuMundialu A teraz trochę więcejA teraz trochę więcej prywaty: przyjaźni takiejprywaty: przyjaźni takiej prawdziwej, jedynej naprawdziwej, jedynej na świecieświecie Na przykład takiej jakNa przykład takiej jak między Reusem a Goetzemiędzy Reusem a Goetze By każdy kto zgłębia ten językBy każdy kto zgłębia ten język w blogu oparcie miałw blogu oparcie miał Prowadź nas jak do zwycięstwaProwadź nas jak do zwycięstwa prowadzi drużynę Lahmprowadzi drużynę Lahm
 33. 33. Akt XIV: zum Wohl!Akt XIV: zum Wohl! Wiele można więc wymyśleć, tyle rzeczyWiele można więc wymyśleć, tyle rzeczy można życzyć,można życzyć, Trudno mi dziśTrudno mi dziś wszystkie takwszystkie tak dokładniedokładnie jest policzyćjest policzyć Więc na koniec chcę dziś strzelić, tak jakWięc na koniec chcę dziś strzelić, tak jak piłkarz piękny gol:piłkarz piękny gol: ICH ERHEBE DAS GLAS AUF DEINICH ERHEBE DAS GLAS AUF DEIN WOHL!WOHL!
 34. 34. Dziękuję za uwagęDziękuję za uwagę i jeszcze raz życzęi jeszcze raz życzę wszystkiego dobrego Autorcewszystkiego dobrego Autorce BlogaBloga 
 35. 35. W prezentacji wykorzystano:W prezentacji wykorzystano: Piosenkę grupy Die Toten Hosen „ZamrożonaPiosenkę grupy Die Toten Hosen „Zamrożona wyborowa” oraz zdjęcia pochodzące ze stron:wyborowa” oraz zdjęcia pochodzące ze stron: http://1.bp.blogspot.com/-FQmVKNiYAGU/UBFXVrznlTI/AAAAAAAACUY/-Vex8- fSJao/s1600/1rok.jpg http://www.google.pl/imgres?imgurl=http://kresowiacy.com/wp- content/uploads/2014/02/cel.jpg&imgrefurl=http://kresowiacy.com/2014/02/11-porad-ktore- pomoga-osiagnac-kazdy- cel/&h=400&w=400&tbnid=3RCH7ZqcTVuMOM:&zoom=1&docid=3waKwbJWvqNYMM&ei=-NW-U- PMDYf07AbysIDgCQ&tbm=isch&client=firefox-a http://szkolenia.zdz.bialystok.pl/olecko/images/stories/j._niemiecki.jpeg http://www.google.pl/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fistotne.com%2Fii%2Fpic%2Fg %2F27%2F27255.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.istotne.pl %2Fa6559.php&h=427&w=640&tbnid=vhC_8wmcXUBUPM%3A&zoom=1&docid=CbO_hV3biBVi- M&ei=2te-U9SmJcWR7AbB2oCQAQ&tbm=isch&client=firefox- a&ved=0CCQQMygGMAY&iact=rc&uact=3&dur=1601&page=1&start=0&ndsp=12 http://no- gallery.com/media/catalog/product/cache/2/image/d2e9566b8b972b4bf976c3ce0882b4a5/a/l/a lles-gute1.jpg http://www.tapeciarnia.pl/tapety/normalne/163367_jesienne_liscie_kolory_teczy.jpg
 36. 36. Oraz:Oraz: http://www.muzeum.pila.pl/upload/obraz_strony/236.jpg http://daandejong93owijk.files.wordpress.com/2013/04/gelbe-wand.jpg http://www.tapeciarnia.pl/tapety/normalne/103500_wulkan_wybuch_morze.jpg http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSTDDix0q0lnBMqm2ic1ANbFGFKWizKw14Boz7UGB8edmtQOwXohw http://www.soccerroomtoday.com/wp-content/uploads/2014/07/tumblr_n78929V21q1tdabi9o1_1280-600x400.jpg http://www.google.pl/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fbi.gazeta.pl%2Fim%2Ffotomon%2Fbloxlite %2Ff640x640%2F04%2F84%2F00%2F01bce4d75e.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.ciacha.net%2Fblogi %2Fbvbserenna%2F2013%2F04%2Fgotzeus%2F1&h=383&w=500&tbnid=jnOh-sdAen2TtM %3A&zoom=1&docid=I3YkqwYwsESwqM&ei=kty-U5WjKcmK7Aad6oHYCQ&tbm=isch&client=firefox- a&ved=0CCsQMygLMAs&iact=rc&uact=3&dur=754&page=1&start=0&ndsp=12 http://www9l.incredimail.com/scache/im//gallery/content/200806181240/content_11951_prev.gif Wierszyk jest własny i nie ma na celu obrażanieWierszyk jest własny i nie ma na celu obrażanie kogokolwiek, a jedynie humorystycznie przedstawiakogokolwiek, a jedynie humorystycznie przedstawia świat oczami początkujących w języku niemieckimświat oczami początkujących w języku niemieckim  Prezentacja zawiera luźne skojarzenia z dziedzinami iPrezentacja zawiera luźne skojarzenia z dziedzinami i rzeczami pochodzącymi z Niemiecrzeczami pochodzącymi z Niemiec Przygotowała: invictaPrzygotowała: invicta 
 37. 37. Dzi kuj bardzo serdecznieę ę za wszystkie prace konkursowe! By o mi bardzo mi o,ł ł gdy zobaczy am Wasz odzew!ł Pozdrawiam, Ola Wyniki naWyniki na www.niemieckasofa.plwww.niemieckasofa.pl Je li nie za apa e si teraz na konkurs, mo esz spróbowa za rokś ł ł ś ę ż ćJe li nie za apa e si teraz na konkurs, mo esz spróbowa za rokś ł ł ś ę ż ć  KONIECKONIEC

×