Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Velkommen 6 Samling Frena

437 views

Published on

Velkommen til 6. samling i Fræna
- et BS kurs i skolebibiotekutvikling

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Velkommen 6 Samling Frena

  1. 1. Velkommen til 6. samling BS kurs i Fræna Ragnhild Madsen og Niels Damgaard
  2. 2. Program formiddag 8.30-8.45 Velkommen med morgenkaffe 8.45 -10.15 Ragnhild Madsen, Fra elever til lesehester - Lesing for livet - Hvordan sikre elevenes språklige utvikling? - Hvordan får vi elevene til å bli funksjonelle lesere som forstår og bruker det de leser? - spørsmål/debatt 10.15 -10-30 Pause m. kaffe 10.30 -12.00 Skolene fremlegger tankekart, handlingsplaner og prosjekter 1. del
  3. 3. Program ettermiddag Lunsj 12.00-12.45 12.45 -14.00 Skolene fortsetter å fremlegge tankekart, handlingsplaner og prosjekter 2. del 14.00 -14.30 Avslutning
  4. 4. Hvordan følge med? SBNING – nordisk NING for skolebibliotekarer – samler alt! UiAs nettsider – med IdéBank NBF avd skole – blogg SIN´s nettside Svenske skolbibliotek Danske skolebibliotek
  5. 5. Skolebiblioteket på nettet? Oversikten Hvordan sees ditt bibliotek på skolens hjemmeside? Bud skule Malme skule! Eksempler:5 Fjære skole Stokkmarknes skole Reinen skole Hall of Fame-listen på SBNINGEN
  6. 6. Slutt for dagen Takk til Lise Innredning på 3 min Fræna kommune Sylte skule Alle deltakere Niels Damgaard, AFP´er! niels.damgaard@gmail.com SKYPE navn: nielsd_oslo

×