Handlingsplan Sylte

663 views

Published on

Presentasjon på 6. kursdag i Fræna skolebibiotekutviklingsprojekt

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
663
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Handlingsplan Sylte

 1. 1. Handlingsplan for biblioteket ved Sylte skule, perioden 2009-2010 Skulebiblioteket eit pedagogisk verkty. 1. Biblioteket skal vere ein viktig aktør når det gjeld å stimulere elevane til leselyst, og vere eit viktig hjelpemiddel for lærarane til det same. 2. Biblioteket skal bidra til at elevane får auka kompetanse i å finne, vurdere og nytta informasjon 3. Det skal vere eit tett samarbeid mellom bibliotekar, lærarar, elevar og administrasjon. 4. Mediesamlinga skal reflektere skulens undervisning og planer. 5. Biblioteket skal vere eit rom for læring, for å innhente informasjon, ein sosial møteplass og gi inspirasjon til lesing. 6. Biblioteket skal vere tilstrekkelig bemanna Mål Tiltak Ansvar Tidsfrist Gjennomført
 2. 2. Biblioteket skal 1.-4.trinn: være ein viktig Hovedfokus: Grunnleggjande aktør når det leseopplæring og lesestimulering gjeld å stimulera elevane til 1.trinn: leselyst og å vere eit viktig Fadderlesing Lærarane i 1. og hjelpemiddel for 4.kl. lærarane til det same. Bokorm eller anna form for presentasjon Kontaktlærar av bøker lest i klassen Presentasjon av ulike typer bøker, nye bøker/lydbøker. Høgtlesingsstund + samtale Kontaktlærar/ omkring boka (t.d. tema, bodskap, forfattar, ”Bibliotekar” illustratør m.m.), teikne frå boka. Høgtlesing for gleda og opplevinga si skuld. Enkel presentasjon av bibliotekets oppbygging, Kontaktlærar/ boka sin plass (merking, hylleplassering, ”Bibliotekar” kategori m.m.) Lære elektronisk boklån (og korleis levere inn Kontaktlærar/ bøker) ”Bibliotekar”
 3. 3. 2.trinn: Enkel ”sjangersirkel” eller anna form for presentasjon av bøker lest i klassen. Kontaktlærar Presentasjon av ulike typer bøker, nye bøker/lydbøker. Høgtlesingsstund + samtale Kontaktlærar/ omkring boka (t.d. tema, bodskap, forfattar, ”Bibliotekar” illustratør m.m.) Høgtlesing for gleda og opplevinga si skuld. Gå i djupna av minimum av ei bok (bli verande Kontaktlærar/ i boka (t.d. lesestopp, spm., samt., teikne, ”Bibliotekar” skrive, dramatisere m.m.) Lage utstilling kl.rom / biblioteket /hallen? Repetisjon av bibliotekets oppbygging, boka Kontaktlærar/ sin plass (merking, hylleplassering, kategori ”Bibliotekar” m.m.) Lære elektronisk boklån (og korleis levere inn Kontaktlærar/ bøker) ”Bibliotekar” Besøk til Fræna Folkebibliotek, Elnesvågen Kontaktlærar (etter invitasjon frå folkebiblioteket)
 4. 4. 3.trinn: Bokorm /”sjangersirkel” eller anna form for Kontaktlærar presentasjon av bøker lest i klassen Presentasjon av ulike typer bøker, nye Kontaktlærar/ bøker/lydbøker. Høgtlesingsstund + samtale ”Bibliotekar” omkring boka (t.d. tema, bodskap, forfattar, illustratør m.m.) Høgtlesing for gleda og opplevinga si skuld. Gå i djupna av min. ei bok (bli verande i boka Kontaktlærar/ (t.d. lesestopp, spm., samt., teikne, skrive, ”Bibliotekar” dramatisere m.m.) Lage utstilling kl.rom / biblioteket /hallen? Alfabetisering Kontaktlærar/ Innblikk i register, innhaldsliste ”Bibliotekar” Kort repetisjon av bibliotekets oppbygging, Kontaktlærar/ boka sin plass (merking, hylleplassering, ”Bibliotekar” kategori m.m.) Lære elektronisk boklån (og korleis levere inn Kontaktlærar/ bøker) ”Bibliotekar”
 5. 5. 4.trinn: Fadderlesing Lærarane i 1. og 4.kl. Bokorm /”sjangersirkel” , lesehest eller anna Kontaktlærar/ form for presentasjon av bøker lest i klassen ”Bibliotekar” Bli ”kjent” med ein eller fleire forfattarar Kontaktlærar/ Bli ”kjent” med ein eller fleire illustratører ”Bibliotekar” Gå i djupna av min. ei bok (bli verande i boka (t.d. lesestopp, spm., samt., teikne, skrive, Kontaktlærar/ dramatisere m.m.) Lage utstilling kl.rom / ”Bibliotekar” biblioteket /hallen? ”Logg-bok”: føre ned tankar, meiningar om det Kontaktlærar/ ein har høyrd frå høgtlesingsboka eller ein ”Bibliotekar” annan tekst. Fokus på biletbøker (ulike typer biletbøker, ”Bibliotekar” tekst kontra bilete m.m.) Bokmelding Kontaktlærar/ ”Bibliotekar” Alfabetisering Bruke enkle oppslagsbøker og fagbøker Kontaktlærar/ Bruke register og innhaldsliste ”Bibliotekar”
 6. 6. Lære elektronisk boklån (og korleis levere inn Kontaktlærar/ bøker) ”Bibliotekar” Kjenne til at ein kan: -søkje etter ei bestemt bok Kontaktlærar/ -finne ut kva slags bøker eige bibliotek har ”Bibliotekar” innen eit spesielt emne/tema, eller om ein bestemt forfattar 5.-7.trinn: Hovedfokus: Den vidare leseopplæringa 5.trinn: 6.trinn: 7.trinn: Elevane skal få Etter 4.trinn skal elevane kunne: auka Bruke enkle oppslagsbøker og fagbøker Kontaktlærar/ kompetanse i å Bruke register og innhaldsliste ”Bibliotekar” finne, vurdere og nytta informasjon. 3.trinn: Alfabetisering Kontaktlærar/ Innblikk i register, innhaldsliste ”Bibliotekar” (sjå ovanfor)
 7. 7. 4.trinn: Alfabetisering Kontaktlærar/ Bruke enkle oppslagsbøker og fagbøker ”Bibliotekar” Bruke register og innhaldsliste (sjå ovanfor) 5.-7.trinn: Hovudfokus: Lære å bruke forskjellige kjelder og å være kritisk til bruk av kjelder. Kunne søke i bibliotekets katalog og deretter finne materialet på hylla 5.trinn: 6.trinn: 7.trinn: Det skal vere eit tett samarbeid 1.-4.trinn: Møter, team Rektor mellom bibliotek, lærarar, elevar og 5.-7.trinn: administrasjon. 8.-10. trinn: Mediesamlinga Lærarane kjem med innspel til innkjøp av Lærarar, team, skal reflektere bøker og anna materiell til bibliotekar/rektor ”Bibliotekar” skulens
 8. 8. undervisning og rektor planer. Merknad: Innkjøpt sk.året 0910: -Damms leseunivers; nivå 2-7? Bm og nyn. -0809-0910: Innkjøpt for kr. 10.000,- i bøker Biblioteket skal være eit rom for 1.-4.trinn: Elevane skal lære bøkenes Lærarar læring, for å plassering og merking (sjå ovanfor) ”Bibliotekar” innhente informasjon, ein 5.- 7.trinn: sosial møteplass og gi inspirasjon 8.- 10. trinn: til lesing. Biblioteket skal Sjå bibliotekplan (som seier kva som er Rektor vere tilstrekkelig minimum) bemanna Sylte 0910: Vurdere bruken av norsktimar gitt til bibliotekar for å oppnå læreplana si mål (jf. Rektor måla i denne plana). HANDLINGSPLAN, Sylte skule
 9. 9. Dette har skjedd ved Sylte skule sitt bibliotek sidan Fræna Kommune valde å satse på skulebiblioteka i kommunen: -ein lærar har deltatt på heile kursrekkja som omhandlar skulebiblioteket -den same læraren har ansvaret i lag med rektor for skulen sitt bibliotek -nyoppussa biblioteksrom (lyst og lett, og med nye liftgardiner. Utsmykking av veggar, div. måleri (laga av skulen sine elevar i nært samarbeid med skulen sin Kunst og Håndverks lærar og av Kunst og Håndverkslæraren sjølv. -nye kvalitetsmøblar (bord, stolar, 2 x ”minisofa”, 2 x reolar, skrivebord til bibliotekar) -ny stasjonær PC til bibliotekar -6 lap-top elevmaskiner -innkjøp av mange nye bøker for jenter og gutar, men hovudtyngda på bøker for gutar (faktabøker og skjønnlitteratur) Mål for sk.året 0910 Undervisning:
 10. 10. -Vi prøver ut for 1.gong at skulen sin ”bibliotekar” får drive biblioteksarbeid med alle klassane 1t. pr. veke. Ressursen er tatt frå klassen sin norskressurs. Denne ordninga skal evaluerast våren 2010 Rektor For oppgåvene som står nedanfor har skulen sin bibliotekar 1.t pr. veke: Registrering: -få lagt inn resten av dei uregistrerte bøkene som står inne på skulen sitt bibliotek -nye bøker Merking: -stempling og merking av kvar einskild bok -ny runde med merking på alle bøkene: ”Bibliotekar” Liten B øvst oppe på ryggen = bokmål Liten N øvst oppe på ryggen =nynorsk Registrering og få i gang elektronisk boklån ”Bibliotekar” (Micromark) for alle elevane på skulen (1.-4. kl.) Andre oppgåver: -innkjøp av bøker -hente bøker frå Kulturminnefondet ”Bibliotekar” -Kassering av bøker -Reperasjon av bøker -Halde orden i samlingane
 11. 11. -registrere og setje på plass innleverte bøker -oppsummere/purre/følgje opp kvar einskild lånar -motivere/gi råd for låning ”Bibliotekar” -informasjon/opplæring av korleis biblioteket fungerar for elevar og ansatte -skrive biblioteksplan /skrive evaluering FRAMTIDSMÅL: -Gjere ferdig nynorsk og bokmålsmerkinga -Merke alle bøker som har blokkbokstavar med SB (=Store Bokstavar) midt bak på ryggen og samle desse -fleire lydbøker -fleire lettlestbøker på ulike nivå -Delta/legge inn i Fræna Folkebibl. sin Alle ”Bokbank” (blogg) ? -Utvide fadderlesinga til ”store les for dei Rektor små”? Lærarar -Kjell Otto prosjekt 2010 (våren 2010) Rektor (samarbeid mellom andre aktører) Lærarar
 12. 12. Eldbjørg Sætervik Ansvarlig for biblioteket ved Sylte skule

×