Probleemstelling
 Omschakeling naar een duurzame economie
 Minder afhankelijk van fossiele brandstoffen
 Invloed van de...
Doelstelling
 Inzicht te verwerven in de uitvoering van de
beleidsdoelstellingen van duurzame projecten in
de regio Groni...
Vraagstelling
 Hoe worden kennis en nieuwe duurzame
concepten ingepast in de regio Groningen-Assen
en in de Green Deal No...
Conceptueel model
Kenniseconomie
Beleid
Duurzame economie
Uitvoering
Regio Groningen-Assen
Green Deal
Hoe?
Regionale duurz...
Definitie duurzame economie
Een duurzame economie is een economie waarin
evenwicht is tussen economische, ecologische en
m...
Kenniseconomie
 Kennis als nieuwe productiefactor
 Inzet kennis op verduurzaming
 Kennis in Noord Nederland (Energy Val...
Nederland
 Relatief laag aandeel hernieuwbare energie in de totale
energiemix (3.8% in 2010). Doelstelling van 14% in
202...
Conclusies
 Een algehele lichte stijging van hernieuwbare bronnen
in de laatste 10 jaar. Waarin biomassa de belangrijkste...
Duurzame economie Noord-
Nederland
 Regio Groningen-Assen
 De Green Deal
In welke mate dragen deze programma’s bij aan d...
De Regiovisie Groningen-Assen
 Inzet op de programma’s: bereikbaarheid,
wonen, economie en ecologie (Regiopark)
 Economi...
De Regiovisie Groningen-Assen
 Duurzaamheid speelt een kleine rol binnen de
Regiovisie
 Vooral een conceptueel begrip do...
Doelstellingen Regiovisie G-A
 Bereikbaarheid: 5% minder mobiliteit in de spits, meer E-
transport, aanleg P+R transferia...
Conclusie Regiovisie G-A
Binnen de regiovisie Groningen-Assen krijgt het begrip
duurzaamheid vooral een conceptuele invull...
Green Deal Noord-Nederland
 Concrete en meetbare doelstelling
 Bundeling van Groene projecten (80%
bestaande projecten)
...
Verbanden energiesector
Energie Akkoord
Noord-Nederland
I en II (Regionaal)
SER-Noord
Advies aan het Rijk
en maatschappeli...
Speerpunten Green Deal Noord-
Nederland
 Groene Gasrotonde/Bio Based Economy
 Elektriciteitproductie & Balancering/Slimm...
Green Deal Noord-Nederland
 Monitoring via de CO2-monitor (DWA-
installatie en energieadvies) en de
energiemonitor Energy...
Green Deal Noord-Nederland
 Systeemvernieuwende resultaten
– succes- en faalfactoren in beeld
– groene handelsplatform, b...
Financiering Green Deal NN
Conclusie GDNN
Naast fysieke doelstellingen (toename groen gas
installaties en besparing fossiel) ook
systeemveranderende ...
Eindconclusie
Grote kloof tussen ambities en de praktijk op dit moment
(van 4% naar 16% in 2020)
– Binnen de Regiovisie G-...
Vervolgacties
Analyse van de projecten:
- wat zijn de resultaten per project
(scoringskaarten, provincie Groningen).
– hoe...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Presentatie duurzame economie regiovisie groningen assen en green deal nn

668 views

Published on

Presentatie van het onderzoek naar een duurzame economie in Noord-Nederland: Regiovisie Groningen-Assen en de Green Deal NN

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
668
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Presentatie duurzame economie regiovisie groningen assen en green deal nn

 1. 1. Probleemstelling  Omschakeling naar een duurzame economie  Minder afhankelijk van fossiele brandstoffen  Invloed van de kenniseconomie op de verduurzaming van de economie
 2. 2. Doelstelling  Inzicht te verwerven in de uitvoering van de beleidsdoelstellingen van duurzame projecten in de regio Groningen-Assen en de Green Deal Noord-Nederland.
 3. 3. Vraagstelling  Hoe worden kennis en nieuwe duurzame concepten ingepast in de regio Groningen-Assen en in de Green Deal Noord-Nederland.  Is er sprake van een transitie naar een duurzame economie of is er slechts sprake van een beleidstechnische transitie op papier?
 4. 4. Conceptueel model Kenniseconomie Beleid Duurzame economie Uitvoering Regio Groningen-Assen Green Deal Hoe? Regionale duurzame projecten en concepten Waarom? Minder afhankelijk van fossiele brandstoffen
 5. 5. Definitie duurzame economie Een duurzame economie is een economie waarin evenwicht is tussen economische, ecologische en maatschappelijke belangen. De nadruk ligt niet op winstmaximalisatie en economische groei maar op de mate waarin economieën op globale, nationale en regionale schaal zelfredzaam en weerbaar zijn tegen economische, ecologische en maatschappelijke problemen.
 6. 6. Kenniseconomie  Kennis als nieuwe productiefactor  Inzet kennis op verduurzaming  Kennis in Noord Nederland (Energy Valley, Energy Academy) in combinatie met energie en duurzame concepten.
 7. 7. Nederland  Relatief laag aandeel hernieuwbare energie in de totale energiemix (3.8% in 2010). Doelstelling van 14% in 2020.  De urgentie voor hernieuwbare bronnen is o.a. lager door de gasreserves in Slochteren en de Noordzee  De Nederlandse vraag naar energie zal elk jaar licht stijgen afhankelijk van de groei van de economie.  Tot 2025 – 2030 kan Nederland rekenen op zijn eigen gasvoorraad.  Landelijk kent Nederland een wisselend beleid t.a.v. subsidies op groene stroom.
 8. 8. Conclusies  Een algehele lichte stijging van hernieuwbare bronnen in de laatste 10 jaar. Waarin biomassa de belangrijkste energiebron vormt.  Economieën zijn wereldwijd nog sterk afhankelijk van fossiele brandstoffen.  Een forse opgave om te voldoen aan de Europese energiedoelstellingen (nu nog relatief een klein aandeel hernieuwbare energie)  De Europese en Nederlandse markt blijft sterk afhankelijk van de productie van aardgas.
 9. 9. Duurzame economie Noord- Nederland  Regio Groningen-Assen  De Green Deal In welke mate dragen deze programma’s bij aan de duurzame economie van Noord-Nederland
 10. 10. De Regiovisie Groningen-Assen  Inzet op de programma’s: bereikbaarheid, wonen, economie en ecologie (Regiopark)  Economische motor van het noorden  Kernwaarden: economische ontwikkeling en internationale profilering, duurzame ontwikkeling, verstedelijking (opvang), landelijke kwaliteiten (Regiopark), ruimtelijke kwaliteit en identiteit en demografische en maatschappelijke ontwikkelingen
 11. 11. De Regiovisie Groningen-Assen  Duurzaamheid speelt een kleine rol binnen de Regiovisie  Vooral een conceptueel begrip door de bundeling van wonen, werken en voorzieningen: minder vervoerskilometers en zuinig omgaan met de ruimte.  Duurzaamheid wordt niet gemeten en er is geen sprake van monitoring op duurzaamheid
 12. 12. Doelstellingen Regiovisie G-A  Bereikbaarheid: 5% minder mobiliteit in de spits, meer E- transport, aanleg P+R transferia en fietsplusroutes  Groter aandeel openbaar vervoer en schoner vervoer door de aanleg van de Regio Tram + opvang toename reizigerskilometers vanuit de Regio naar de stad Groningen  Economie: Energie, life-science/healthy ageing, sensor technologie, zuinig en duurzaam gebruik van bedrijventerreinen  Wonen: aanbieden gevarieerd aantrekkelijk woonklimaat, behoud van hoger opgeleiden binnen de regio  Regiopark: behoud en ontwikkeling ecologische, toeristische, recreatieve, agrarische, natuurlijke waarden en functies. Versterken van de identiteit en een regionale voedselstrategie,
 13. 13. Conclusie Regiovisie G-A Binnen de regiovisie Groningen-Assen krijgt het begrip duurzaamheid vooral een conceptuele invulling. De stad Groningen werkt wel aan een eigen duurzaamheidsparagraaf en de stad Assen heeft een eigen duurzaamheidsvisie opgesteld die los staat van de regie van de Regiovisie Groningen-Assen. De RegioTram kon een deel van de toenemende mobiliteit vanuit de Regio naar de stad opvangen. Maar de RegioTram is momenteel van de baan. De regiovisie heeft geen regionale concrete visie met meetbare doelstellingen op het thema duurzaamheid. Wel stellen gemeenten onafhankelijk van elkaar duurzaamheidsvisies en paragrafen op waarin zij de doelstellingen per gemeente formuleren. Duurzaamheid blijft daardoor regionaal versnipperd en lastig te monitoren.
 14. 14. Green Deal Noord-Nederland  Concrete en meetbare doelstelling  Bundeling van Groene projecten (80% bestaande projecten)  Specifiek gericht op de energie-transitie en de duurzame economie van Noord-Nederland  Publiek private samenwerking (overheid en Energy Valley)  Wegnemen van belemmeringen, inzet op groen en groei, innovatie en kennis (Energy Academy)  Internationale samenwerking (European Region of energy excellence
 15. 15. Verbanden energiesector Energie Akkoord Noord-Nederland I en II (Regionaal) SER-Noord Advies aan het Rijk en maatschappelijke partijen – SER 510 mln – Rijk Totaal 1080 mln Monitoring – CO2-monitor DWA – Energie monitor Energy valley – Scoringskaart projecten Green Deal Werkgelegenheid en bedrijven EV-regio 2010 – 3148 bedrijven (groei 37%) – 22429 banen (groei 14%) Stichting Energy Valley – kennis (innovatie) – energie – economie 20 – 25 mld – bestaand 23,16mld – plan12,5 mld Topsectoren beleid (Nationaal) – biobased economy 100 mln per jaar – Weghalen belemmeringen 10 mln per jaar – Noord-Nederlandse proeftuin 100 mln – 100.000 voertuigen en woningen plan 70 mln – Ontwikkeling ondergrond 20 mln European Energy Academy/college 157,6 mln (50 mln Rijk, 1,2mln hansa corridor 50 mln vervolginvesteringen)) Green Deal NN (duurzame energie) – biobased economy/groene gasrotonde – elektriciteitsproductie, balancing/slimme decentrale systemen – energieonderzoek en samenwerking – organisatie 2,7943 mld
 16. 16. Speerpunten Green Deal Noord- Nederland  Groene Gasrotonde/Bio Based Economy  Elektriciteitproductie & Balancering/Slimme decentrale energiesystemen  Energiekennis/Internationale Samenwerking  Organisatorische samenwerking
 17. 17. Green Deal Noord-Nederland  Monitoring via de CO2-monitor (DWA- installatie en energieadvies) en de energiemonitor Energy Valley Regio en de regio Groningen-Assen  Green Deal focus op duurzame energie en kennisbundeling  Stichting Energy Valley focus op energie en economie (werkgelegenheid, investeringen en energieproductie)
 18. 18. Green Deal Noord-Nederland  Systeemvernieuwende resultaten – succes- en faalfactoren in beeld – groene handelsplatform, biotickets, emissie certificaten, groene businessmodellen – analyse van projecten op basis van rendement en investeringen  In het 1e kwartaal van 2014 zijn de eerste (tussen) resultaten van de monitors bekend
 19. 19. Financiering Green Deal NN
 20. 20. Conclusie GDNN Naast fysieke doelstellingen (toename groen gas installaties en besparing fossiel) ook systeemveranderende doelstellingen: in kaart brengen succes- en faalfactoren, Noord- Nederland als proeftuin voor groene experimenten en de oprichting en financiering van kennisclusters (Energy Academy Europe) GDNN is een bundeling van voornamelijk bestaande projecten
 21. 21. Eindconclusie Grote kloof tussen ambities en de praktijk op dit moment (van 4% naar 16% in 2020) – Binnen de Regiovisie G-A heeft duurzaamheid vooral een conceptuele betekenis Stichting Energy Valley grote aanjager energiemarkt (zowel fossiel als hernieuwbaar), economie en werkgelegenheid Momenteel weinig informatie bekend over de gehaalde resultaten (resultaten monitor in 2014) Veel indicatieve investeringen vanuit private investeerders Binnen de Green Deal NN is er een sterke focus op duurzame energie en besparing. Vooral in Groen gas, kennis (energy academy) en energiebalancering, elektriciteitsproductie en slimme decentrale systemen
 22. 22. Vervolgacties Analyse van de projecten: - wat zijn de resultaten per project (scoringskaarten, provincie Groningen). – hoe vindt de monitoring plaats (verschillende monitoren). – wat zijn de investeringen – wat zijn de belemmeringen. – hoeveel werkgelegenheid levert het op.

×