Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Schuldig of niet. Criminaliteit

541 views

Published on

Schuldig of niet criminaliteit mavo 4.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Schuldig of niet. Criminaliteit

 1. 1. SCHULDIG OF NIET?Een schuldig geweten is een vijand die nooitslaapt.
 2. 2. HOE KOMT DE RECHTER TOT EENVONNIS?Rechter beantwoord de volgende vier vragen:1. Is er voldoende bewijs?  Nee: dan vrijspraak. (Bij ja door naar 2)2. Is het een strafbaar feit?3. Is de dader strafbaar?  Kijkt naar persoonlijke kenmerken van de dader.4. Welke straf of maatregel wordt opgelegd?  Wanneer 1, 2 en 3 met ja zijn beantwoord dan denkt de rechter na over de straf van de dader.
 3. 3. Onschuldig VrijspraakRechtzaak Vonnis Hoofdstraffen Schuldig Bijstraffen Overige straffen; -maatregelen, -Voorwaardelijke straf, -Combinatie van straf.
 4. 4. STRAFFENStrafmaat = de hoogte van de straf. In het wetboek van strafrecht staat de maximum straf aangeven. De rechter mag allen straffen geven die in de wet staan (mag dus niets zelf verzinnen).Straffen zijn onderverdeeld in: Hoofdstraffen. Bijstraffen.
 5. 5. HOOFDSTRAFFEN:A. Geldboete. Als je niet betaald moet je de gevangenis in.B. Hechtenis. Alleen bij overtredingen en maximaal 1 jaar.C. Gevangenisstraf. Bij misdrijven en maximaal levenslang.D. Taakstraf / alternatieve straf. Dit mag alleen als de gevangenisstraf niet langer is dan 6 maanden.  Dader moet het eens zijn met een taakstraf.
 6. 6. BIJKOMENDE STRAFFENDit soort straffen krijg je naast je hoofdstrafen heeft altijd te maken met het strafbarefeit. Bijvoorbeeld: afnemen van je rijbewijs.
 7. 7. OVERIGE STRAFFEN:Soms geen straf maar een maatregel. Ditis om de dader tegen zichzelf of desamenleving tegen de dader te beschermen.  TBS = ter beschikking stelling.  Ondertoezichtstelling (bij minderjarigen).Voorwaardelijke straf. De dader hoeft destraf niet uit te zitten zolang hij maar geennieuw strafbaar feit pleegt binnen de tijdvan de voorwaardelijke straf.
 8. 8. VOORBEELD STRAF:De rechter legt een straf op van twee jaargevangenis waar van 15 maandenvoorwaardelijk.Dit betekend dat de persoon 9 maandennaar de gevangenis gaat en als hij daarnabinnen 15 maanden nog een keer ietsstrafbaars doet, dan moet hij als nog hetander jaar ook zitten.
 9. 9. DOEL VAN STRAFFEN:1. Wraak & vergelding.2. Afschikken van de dader.3. Afschikken van anderen.4. Beveiliging van samenleving.5. Heropvoeding van de dader.  Resocialisatie = aanpassen van de dader naar de normen en waarden van Nederland.
 10. 10. VROEGER EN NU Vroeger:  Wraak,  Afschrikking(brandstapel, mishandeling),  Minder harde straffen (1800 wetboek),  Geen lijfstraffen meer en er kwamen gevangenissen.  Heropvoeding vanaf 1945 (=resocialisatie).  Alternatieve straffen. Je moet nuttig werk doen (cursus, schoonmaken etc.). Nu!
 11. 11. ALTERNATIEVE STRAFFEN Voordelen:  Heeft te maken met misdaad.  Straf kan meteen ingaan.  Dader en advocaat moeten samen initiatief nemen. Nadelen:  Lastig te controleren op goed werk.  Slachtoffers vinden straf vaak te laag.  Keuze voor alternatieve straf om gevangenis te ontlopen.
 12. 12. HELPT GEVANGENISSTRAF?Meestal niet!!Vaak slechter geworden doordat:  Gedrag van anderen wordt gekopieerd.  De hardheid in de gevangenis.  Asocialisatie i.p.v. resocialisatie.De samenleving accepteert ex-gevangen vaakmoeilijk.
 13. 13. JONGEREN EN RECHTER Jongeren moeten anders worden berecht dan volwassenen. In Nederland:  Onder de 12 jaar: niet voor de rechter,  Tussen 12 en 18 jaar: speciale regels:  Alleen kinderrechter.  Zitting niet toegankelijk voor anderen.  Geen gevangenisstraf.
 14. 14. STRAFFEN JONGEREN:4 soorten: 1. Berisping (ernstig toespreken). 2. Taakstraf. 3. Tuchtschool (maximaal 6 maanden). 4. Korte vrijheidsstraf.  Maximaal 14 dagen.  Noemen we arrest en is een ernstige waarschuwing voor de dader.
 15. 15. MAATREGELEN:1. Onder toezichtstelling.  Hierbij wordt een voogd aangewezen.1. Opvoedingsinrichting.  Voor moeilijk opvoedbare en onaangepaste jongeren.
 16. 16. UITZONDERINGEN:Soms worden jongeren van 16 tot 18 jaar voor devolwassen rechter berecht.  Vooralbij ernstige misdrijven als moord en zware mishandeling.Ook anders om: soms jongeren van 18 tot 21 jaarvoor de kinderrechter.

×