Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Rechtsstaat

443 views

Published on

De rechtsstaat maatschappijleer 2 mavo 4.

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Rechtsstaat

  1. 1. RECHTSSTAAT‘Niemand staat boven de wet’.Legaliteitsbeginsel Obama
  2. 2. RECHTSSTAATEen land waarin de burgers worden beschermdtegen dwang en willekeur van de overheid.Een staat bestaat uit:Afgebakend grondgebiedBevolking met gemeenschappelijkekenmerkenOverheid heeft het hoogste gezag
  3. 3. EISEN DEMOCRATISCHERECHTSTAATRegels die de vrijheid van burgersbeschermen, staatsgeweld tegenburgers aan banden leggen en diemisbruik van staatsgeweld tegenburgers voorkomenOntstaan 1800 voor Christus onderHammoerabi bescherming armen enzwakken.
  4. 4. WAARDEN DEMOCRATIENapoleon Bonaparte: ‘Vrijheid,gelijkheid broederschap.’Vrijheid, gelijkheid, gerechtigheid
  5. 5. BENODIGD VOOR EEN RECHTSTAATDemocratie: Vrije en geheime verkiezingenOnafhankelijke rechters (Trias Politica)Een onafhankelijk PersAlle burgers gelijke rechtenGrondrechten (individuele/sociale)Legaliteitsbeginsel
  6. 6. HET RECHTSSYTEEMRechtssysteem van land opgesplitst:Publieksrecht: burger<>overheidPrivaatrecht: Burger<>burger(uitspraken rechter)Daarnaast:-Volkenrecht
  7. 7. HET RECHTSSYTEEMRechtssysteem van land opgesplitst:Publieksrecht: burger<>overheidPrivaatrecht: Burger<>burger(uitspraken rechter)Daarnaast:-Volkenrecht

×