Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Politieke stromingen

343 views

Published on

Poltitieke stromingen maatschappijleer II mavo 4

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Politieke stromingen

  1. 1. POLITIEKE STROMINGENZij die een scheiding willen maken tussen politieken moraal, zullen nimmer een van beidebegrijpen.John Morley 1838-1923
  2. 2. POLITIEKE STROMINGENEen politieke stroming = een geheel vanideeën over wat belangrijk is in demaatschappij hoe mensen het beste metelkaar kunnen samenleven.Drie belangrijke stromingen: Liberalisme, Sociaal-democratie, Christen-democratie.
  3. 3. ONTSTAAN LIBERALISMETijdens de Franse Revolutie (19de eeuw).In opstand tegen de macht van de koning enadel.Kwamen op voor vrijheid van mensen.
  4. 4. VRIJHEIDDe liberalen zijn voor twee vormen vanvrijheid: 1. Persoonlijke vrijheid. Mensen zijn verantwoordelijk voor zichzelf en mogen zelf keuzes maken. 2. Economische vrijheid. Mensen moeten niet worden beperkt door de regels van de overheid met betrekking tot de economie. • Zelf weten wanneer je iemand ontslaat, hoeveel je betaalt etc.
  5. 5. PASSIEVE OVERHEIDVolgens de liberalen moet de overheid zichzo min mogelijk met de mensen bemoeien. Ze moeten zorgen voor openbare orde en veiligheid. Verder moeten er zo min mogelijk regels zijn.Mensen zijn verantwoordelijk voor zichzelf.
  6. 6. PERSOONLIJKE BELANGENVolgens de liberalen is het goed als mensenhun persoonlijke belang nastreven.Voorbeelden van hun doelen: Lagere belastingen, Lagere uitkeringen (hierdoor gaan mensen eerder werk zoeken).VVD is de meest bekende liberale partij.
  7. 7. Sinds het algemene kiesrecht ontstaan ishebben veel verschillende partijen meegedaan aan verkiezingen.Sommige partijen hebben denkbeelden diewe rechts-extremisten noemen.

×