Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Normen en waarden maatschappijleer

6,651 views

Published on

Maatschappijleer normen en waarden

Published in: Education
  • Be the first to like this

Normen en waarden maatschappijleer

  1. 1. 3 NORMEN EN WAARDEN
  2. 2. WAT ZIJN NORMEN EN WAARDEN? Waarde  Wat je echt belangrijk vind in het leven.  Bijvoorbeeld eerlijkheid. Norm  Regels over hoe je, je moet gedragen.  Bijvoorbeeld niet liegen of stelen. Dus normen (de regels) komen van de waarden die je hebt (eerlijkheid).
  3. 3. NORMEN OF WAARDENBij elke waarde hoort een norm. Bedenk bij elkeNorm een voorbeeld van een waarde. Bedenk bij elkewaarde een voorbeeld van een norm.  8 Flesjes bier op een zaterdagavond drinken met vrienden of vriendinnen. (Norm)  Eerlijk zijn. (Waarde)
  4. 4. KEUZES WAARDENWaarden hebben veel te maken met je levenen de keuzes die je daarin maakt. Bijvoorbeeld de keuze op welke manier je uitgaat heeft te maken met je waarden. Wil je kletsen ga je naar een café, Wil je versieren ga je naar de disco.
  5. 5. TEGENGESTELDE WAARDEN ENNORMENNiet iedereen heeft de zelfde waarden ennormen: Normen en waarden kunnen tegengesteld zijn aan elkaar: bijvoorbeeld gezelligheid en vechten bij het uitgaan zijn tegenovergesteld van elkaar.
  6. 6. VERSCHIL BELANGEN EN WAARDENWaarden zijn niet hetzelfde als belangen. Bijvoorbeeld als je naar een feestje gaat is je: Belang….. Waarde….Je waarden en normen zijn een persoonlijkekeuze. Soms wegen waarden en normenzwaarder dan je belangen.
  7. 7. VERSCHIL BELANGEN EN WAARDENWaarden zijn niet hetzelfde als belangen. Bijvoorbeeld als je naar een feestje gaat is je: Belang….. Waarde….Je waarden en normen zijn een persoonlijkekeuze. Soms wegen waarden en normenzwaarder dan je belangen.

×