Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Links en rechts politiek

457 views

Published on

Politiek links en rechts

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Links en rechts politiek

  1. 1. 6. LINKS EN RECHTS
  2. 2. WAAROM LINKS EN RECHTS?Politieke debatten zijn vaak lastig tevolgen. Het is makkelijker om deverschillende partijen te verdelen in twee“delen”. Links en rechts.
  3. 3. LINKSLinks wil dat de overheid alles regelt voorde mensen. Ze willen een actieveoverheid.  Zo kunnen ze zorgen voor de zwakkeren in de samenleving.Ze vinden dat rijke mensen meer moetenbetalen dan arme mensen.Belangrijke waarde is gelijkheid /gelijkwaardigheid.
  4. 4. RECHTS Rechts vindt dat mensen zelf verantwoordelijk zijn voor zichzelf. De overheid moet zorgen voor vrijheid zodat je kunt doen wat je wilt.  Ze willen zo min mogelijk regels. Dit noemen we een passieve overheid.
  5. 5. LINKS - RECHTSSP (socialistische VVD (Volkspartij voorpartij), vrijheid en democratie),GroenLinks, Partij voor de Vrijheid,PvdA (partij van de LPF (lijst Pim Fortuyn).arbeid).
  6. 6. HET “MIDDEN”Tussen links en rechts zitten de middenpartijen. CDA (christen democratische appel), D66 (democraten 66).Daarnaast heb je nog twee Christelijkepartijen die soms links en soms rechtsworden gezien. SGP (staatkundig gereformeerde partij) en CU (Christen Unie).
  7. 7. HET “MIDDEN”Tussen links en rechts zitten de middenpartijen. CDA (christen democratische appel), D66 (democraten 66).Daarnaast heb je nog twee Christelijkepartijen die soms links en soms rechtsworden gezien. SGP (staatkundig gereformeerde partij) en CU (Christen Unie).

×