Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Innovatie gamificatie wereldburgerschap

757 views

Published on

Een gamificatie presentatie voor toekomstgericht onderwijs.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Innovatie gamificatie wereldburgerschap

 1. 1. INNOVATIE GAMIFICATIEWERELDBURGERSCHAP‘Let my playing be my learning, and my learning be my playing’ (Huizinga, 1938)Interactieve PowerPointProjectleider: Niek NijenkampDatum: 21 mei 2013Organisatie: Verenigde Scholen J.A. Alberdingk Thijm, St. Aloysius College
 2. 2. De mensen in het filmpje gaan zich anders gedragen. Hoe kan dit? Gedragbeïnvloeden met lol? "Waarom doen we de dingen die we doen?" en "Waarommaken we de keuzes die we maken?"Klik op de afbeelding om te zien hoemensen beïnvloed worden met plezier.DRIJFVEER GAMIFICATIEONDERWIJS
 3. 3. Definitie gameEen game is een individuele of sociale én psychische activiteit die afwijkt van het gewone leven envastigheid; deze activiteit wordt uitgevoerd met ICT en wordt vormgegeven door de speler(s) die tijdens hetspelen associëren tussen de verschillende mogelijkheden; er wordt tijdens het gamen plezier beleefd enhierdoor worden specifieke vaardigheden geleerd, hoewel dit niet het primaire doel is”.GAMIFICATIE“Het toevoegen van spelelementen aan alledaagse processen, met alsdoel mensen meer te motiveren en te betrekken in deze processen”.
 4. 4. LEERTHEORIEËNGAMIFCATIEZone van naaste ontwikkeling (Vygotsky).Volwassenen kunnen de ontwikkeling van kinderen stimuleren door hen de juiste hulp te bieden.Vygotsky onderscheidde verschillende leerniveaus bij kinderen: Het actuele ontwikkelingsniveau:activiteiten die een kind al zelfstandig kan volbrengen; Het hogere ontwikkelingsniveau: activiteitendie het kind nog niet zelfstandig kan, maar wel wanneer het sociale ondersteuning krijgt bij deuitvoering ervan. Gamificatie biedt deze sociale ondersteuning. Leerlingen kunnen met behulp vande leraar zelf op onderzoek uit om te leren met gamificatie.
 5. 5. AANLEIDING GAMIFICATIELESSEN WERELDBURGERSCHAP.“Hoe kun je leerlingen motiveren door de juiste balans tussen uitdaging, kennis envaardigheden te bieden en hoe breng je net als in games leerlingen in deze ‘flow’waarin ze blijvend uitgedaagd worden”?
 6. 6. DOELSTELLINGEN GAMIFICATIEWERELDBURGERSCHAP.Van.. Naar..Meer ICT in de lessen om de leerlingen te activeren met betekenisvolleleerstof. Geen beloning in de vorm van een nietszeggend cijfer. Hetcombineren van spelelementen friends, fun en feedback.
 7. 7. ONTWIKKELINGEN PROJECTENGAMIFICATIE VO OP DEVERENIGDE SCHOLEN J.A.ALBERDINGK THIJM.Slag om Dondervoort ATCProject gedurende een week. Leven in eenvestingstad tijdens 80 - jarige oorlog. Opnementegen de Spanjaarden. Vakkennis onderwerp +vakoverstijgend.Samenwerken, discussiëren, onderhandelen.Globaland ATM en ALOTweedaags onderwijsproject over demaatschappij en de wereld voor deonderbouw. Vaardigheden,vakoverstijgend, samenwerken.Klik om af te spelen Klik om af te spelen
 8. 8. VOORBEELDEN GAMIFICATIE IN DELES VERENIGDE SCHOLEN J.A.ALBERDINGK THIJM OP MICRO –NIVEAU.Wie is de dader?Online en webbased game vanschooltv voor biologie over DNAonderzoek.Game wereldburgersOnline en webbased game vanschooltv voor wereldburgerschap.Klik om af te spelen Klik om af te spelen
 9. 9. GAME WERELDBURGERS.De leerlingen leren een mening te vormen over mensen uit een ander deel van de wereld. Deleerlingen doen gedurende drie lessen van 50 minuten een game over wereldburgerschap. Detesten en de afleveringen reageren op de invoer van de leerlingen. Dit maakt de lesseninteractiever.“De leerlingen reageerden enthousiast en deden goed mee. In het nagesprekmet de leerlingen bleek dat er enkele leerlingen zich afvroegen of dit welleerzaam genoeg is”.Klik op de survival calculator om een onderdeelvan de game wereldburgers te spelen.
 10. 10. SWOT ANALYSE NAAR AANLEIDNGVAN INNOVATIE GAMIFICATIEWERELDBURGERS.SterkteSterke relatie beroepspraktijkZelfontplooiingDoelgerichte leeromgevingFeedback tijdens het leerprocesLeerling bepaalt richtingLeerling specificeert normentijdens het lerenMetavaardigheden integraalonderdeelContextuele kennisMaatwerkZwakteVerantwoordelijkheid bij leerlingLeert eigen niveau kennenNiet reproduceerbaarlesmateriaalMinder tastbarekwaliteitsnormeringOmschakeling leermethodenKansenDoorlopend leerprocesZelfstandigheidLeert eigen niveau kennenOntwikkeling van reflectieMotivatieBedreigingenKwaliteitswaarborgingGeen opgelegd eindpuntOnduidelijkheid over leerprocesToetsing van docentAcceptatie vanuit de maatschappij
 11. 11. Zelf aan de slag met gamificatie van lessen.1.Zorg dat de game past binnen de context van de lessen – ga niet gamen om hetgamen.2.Kies een goede game. Een goede game heeft in ieder geval een goed feedbacksysteem.3.Gebruik online webbased games waar je geen ICT software moet installeren enspecifieke kennis voor hoeft te hebben.4.Geef een duidelijke instructie en laat weten wat de doelstellingen van de game zijn.5.Laat de leerlingen zelf op onderzoek gaan en laat ze samenwerken om de problemenop te lossen.ADVIEZEN OM ZELF AAN DESLAG TE GAAN METGAMIFICATIE.
 12. 12. GAMIFICATIE IN LESSENINTEGREREN VO VERENIGDESCHOLEN J.A. ALBERDINGK THIJMOP MICRO – NIVEAU.Les armoedebestrijding milleniumdoel 1 Oeganda Challenge.Les politieke en economische vluchtelingen ‘Against all odds.Les constitionele monarchie ‘Drie koningspelen.Les kabinetsformatie, coalitie en regeerakkoord Formatiespel.Les overtredingen en misdrijven ‘Bekeuringsspel.Les aangeleerde en aangeboren eigenschappen Lombroso test.Les verdachte en slachtoffer ‘Game wie is de dader.Les politietaken Screentest politie.Les strafmaat ‘Zestien miljoen rechters.In de onderstaande lijst staan meer voorbeelden van lessen waar gamificatieonderdeel van uitmaakt.De lessen zijn gemaakt met het concept praatje, plaatje en een daadje.
 13. 13. DISCUSSIE“Is gamificatie wel leerzaam”?Weiss, zelf enthousiast gamer, illustreert hoehard de markt van games groeit. Overgamification is hij minder opgetogen. Het begripkan gemakkelijk verkeerd worden gebruikt,meent hij. Verder wijst hij er op dat het behalenvan punten, of andere tastbare beloningen, ertoe kan leiden dat lerenden vooral voor debeloningen werken en niet voor blijvendeleerresultaten. Dat betekent dat de kritiek opstandaard tests ook geldt voor deze vorm vangamificatie.Lees hier het volledige artikel
 14. 14. EIGEN MENINGAls je besluit gamificatie toe te passen in de les, zorg dandat de game past binnen de context van een lessenserie.Goede games geven de leerling ruimte om zichzelfoptimaal te ontwikkelen. Door de communicatie over enweer in de game met mensen, dieren en dingen lerenkinderen. Gamen stimuleert de natuurlijkenieuwsgierigheid, onderzoeksgerichtheid, en creativiteitvan leerlingen. Gamen is natuurlijk en daagt uit totleren."Het geheel is meer dan de som der delen“.
 15. 15. MEER WETEN OVERGAMIFICATIE?Klik op een naam voor een gamificatie spreker. Spreker GabeZicherman, Amy Jo Kim, Byron Reeves, Jane McGonigal of JesseSchell.
 16. 16. Aanbevolen literatuur
 17. 17. KLIK OP DE AFBEELDING VOORRAPH KOSTER: ‘A THEORY OFFUN’.

×