Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Democratie, rechtsstaat en dictatuur

1,475 views

Published on

Maatschappijleer 2 democratie, dictatuur en rechtsstaat mavo 4

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Democratie, rechtsstaat en dictatuur

 1. 1. DEMOCRATIE, RECHTSSTAATEN DICTATUUREen slechte dictator kan vervangen worden door eengoede, een slechte aristocratie door een goede, maarde democratie is onverbeterlijk. Wat zij is, goed ofslecht, dat moet zij blijven. Want als alle mensenregeren, kunnen er niet meer, minder of anderen aanhet bewind komen.Jacques C. Bloem (1887-1966).
 2. 2. DICTATUURWat zijn kenmerken van een dictatuur? 1. Onderdrukking bevolking. 2. Er is slechts 1 leider of een partij aan de macht. 3. Verkiezingen stellen niets voor.“In Duitsland onder Hitler was hier sprakevan. Er was wel een parlement, maar metslechts 1 partij”.
 3. 3. DICTATUURDe macht is in handen is van 1 persoon ofeen kleine groep mensen.“Als 1 persoon de macht heeft, dan heeft het volk bijna geen vrijheid en rechten.” “Als je in een dictatuur niet luistert naar de leider, dan moet je naar de gevangenis of word je ter dood veroordeeld.”
 4. 4. RECHTSSTAAT Wat is een rechtsstaat? Rechtsstaat  staatwaarin de overheid is gebonden aan wettelijke regels die door het parlement zijn goedgekeurd.
 5. 5. RECHTSSTAATWat zijn de voorwaarden voor eenrechtsstaat? 1. Gelijkheid voor de wet. 2. Alle inwoners hebben op eenzelfde manier invloed. 3. Onafhankelijke rechterlijke macht. 4. Er is een grondwet. 5. Burgers hebben grondrechten.
 6. 6. RECHTSSTAAT Wat zijn voorbeelden van rechten en plichten van burgers in een rechtsstaat? “Iedere burger in Nederland moet belasting betalen.” “Iedere jongere vanaf 18 jaar moet sociale dienstplicht vervullen.”
 7. 7. DEMOCRATIE Wat is een democratie? Democratie  Een staatsvorm waarbij wij als burgers invloed hebben op de politieke besluitvorming.  Bijvoorbeeld: Tweede kamer neemt beslissingen maar zij worden wel door het volk gekozen.
 8. 8. DIRECTE DEMOCRATIEMet directe democratie wordt bedoeld: “het volk regeert”.Bijvoorbeeld het referendum. “Dit is een stemming waarbij kiezers zich direct mogen uitspreken over een bepaald onderwerp.”  Bijvoorbeeld de Europese grondwet.  Nederland op gemeentelijk niveau bijvoorbeeld bouw van de metrolijn in Amsterdam.
 9. 9. PARLEMENTAIRE DEMOCRATIE Watzijn de kenmerken van een parlementaire democratie?  Algemeen kiesrecht met vrije verkiezingen.  Macht en bevoegdheden van alle politieke organen en van politici zijn in de wet vastgelegd.  Regering kan altijd ter verantwoording worden geroepen.  Vertegenwoordigde organen beslissen met meerderheid van stemmen.  Scheiding der machten. Trias Politica.
 10. 10. TRIAS POLITICAWat is het doel van de scheiding der machten? “machtsmisbruik voorkomen.”De politieke macht bestaat uit:  Wetgevende macht.  Uitvoerende macht.  Rechtelijke macht.
 11. 11. TRIAS POLITICA Wat is de taak van de wetgevende macht? - De mogelijkheid om wetten vast te stellen waaraan burgers zich moeten houden. Wie heeft de wetgevende macht in Nederland?  Regering maakt de wetten en het parlement controleert.
 12. 12. TRIAS POLITICAWat is de taak van de uitvoerende macht? Ervoor zorgen dat eenmaal goedgekeurde wetten ook precies worden uitgevoerd.Wie heeft de uitvoerende macht inNederland? De ministers stellen richtlijnen op om beleid uit te voeren.
 13. 13. TRIAS POLITICAWat is de taak van de rechterlijke macht? Beoordelen of wetten goed worden nageleefd.Wie heeft de rechterlijke macht in Nederland? De rechters.
 14. 14. TRIAS POLITICA “Ministers zijn zowel wetgevend als uitvoerend.” Wetgevend gedeeld met parlement. “Rechtspraak is strikt onafhankelijk van de wetgevende en uitvoerende macht.”

×