Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Strafbaar gesteld gedrag

472 views

Published on

Strafbaar gesteld gedrag maatschappijleer 2 mavo 4

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Strafbaar gesteld gedrag

  1. 1. STRAFBAAR GESTELDGEDRAGDe leerling krijgt dikwijls de straf, die zijn leraarverdient.Otto WeissDuits-Joods schrijver en dichter 1898-1944
  2. 2. STRAFBAAR OF NIETStrafbaar in de wet staat aangegeven wanneergedrag gestraft dient te worden.Strafwaardig gedrag mensen vinden dat ergestraft zou moeten worden, maar dat kan niet inverband met de wet.Vroeger zag men dingen als crimineel gedrag watbijvoorbeeld nu algemeen getolereerd is (voorbeeld:homofilie in de 18e eeuw was een verschijnsel datniet te tolereren was). Wat mensen crimineelgedrag vinden is afhankelijk van tijd en plaats.
  3. 3. STRAFRECHTIn het strafrecht zijn de regels vastgelegd waaraanburgers zich moeten houden.Houdt iemand zich niet aan de regels, dan pleegthij een strafbaar feit en moet hij wanneer deofficier van justitie dat wil, als verdachte voor derechter verschijnen.
  4. 4. WETBOEK VAN STRAFRECHTWetboek met regels waarin is vastgelegdHierin staan de strafbaar gestelde gedragingen,zoals diefstal, moord en verkrachting
  5. 5. WAT STRAFBAAR WORDT GESTELD ISAFHANKELIJK VAN:De gevolgen die het heeft voor slachtoffers en desamenleving als geheelDe context waarin het plaatsvindt (de context is detotale omgeving/situatie)De morele opvattingen van degenen die depolitieke macht hebben om daadwerkelijk om tezetten in wetten
  6. 6. WAT STRAFBAAR WORDT GESTELD ISAFHANKELIJK VAN:De gevolgen die het heeft voor slachtoffers en desamenleving als geheelDe context waarin het plaatsvindt (de context is detotale omgeving/situatie)De morele opvattingen van degenen die depolitieke macht hebben om daadwerkelijk om tezetten in wetten

×