Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Democratie in het oude griekenland

934 views

Published on

Democratie in het oude Griekenland Maatschappijleer II mavo 4

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Democratie in het oude griekenland

  1. 1. DEMOCRATIE IN HET OUDEGRIEKENLANDDe mens is van nature een politiek dier.Grieks filosoof 384 v.C. - 322 v.C.
  2. 2. DEMOCRATIEHet woord democratie komt van het Grieks: Demos =volk, kratos = bestuur.De Grieken waren het eerste land met een democratischbestuur.Democratie is dus een bestuursvorm waarbij (demeerderheid) van het volk regeert, beslist.Alleen waren dat in de Griekse tijd alleen maar mannen.Gemiddeld werd er om de 9 dagen een algemenevergadering gehouden, waarbij zon 5.000 of 6.000mannen aanwezig waren.
  3. 3. StadstaatStad met omliggend gebied = stadstaat (polis)Besturen van een polis werd politiek genoemdPolitiek is de manier waarop mensen de machtonderling verdelen
  4. 4. DemocratieBestaat uit demos en krateo volk heerstDus: Bestuursvorm waarbij het volkheerst en dus macht heeft
  5. 5. Wie is het Volk?Mannen boven 18 geenvrouwen, kinderen, bezoekers en slavenSociale lagen in Athene

×