Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

De tweede kamer politiek

347 views

Published on

Politiek en de tweede kamer

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

De tweede kamer politiek

  1. 1. 9. DE TWEEDE KAMER
  2. 2. VOLKSVERTEGENWOORDIGERSDe regering bestuurd ons land maar alles wat zijwillen doen moet eerst worden goedgekeurd doorhet parlement.In het parlement zitten vertegenwoordigers vanhet volk. Ze zijn door de burgers gekozen.
  3. 3. PARLEMENTHet parlement bestaat uit:  Eerste Kamer (= minder belangrijk):  75 leden die indirect zijn gekozen.  Mogen wetten alleen goed of afkeuren.  Tweede Kamer (=belangrijkste):  150 leden die direct zijn gekozen.  Mogen zelf wetten maken.  Mogen wetten goedkeuren, afkeuren en aanpassen.  Hier vinden veel debatten met de ministers plaats.
  4. 4. WAT DOET HET PARLEMENT? Het parlement heeft twee taken: 1. (mede)Wetgeving.  Ministers maken plannen en parlement moet deze goedkeuren. 1. Controle van Ministers.  Ze controleren of de minister zijn / haar werk goed doet.
  5. 5. RECHTEN VAN KAMERLEDEN:1. Vraagrecht. De kamer stelt de minister vragen. Een spoeddebat = interpellatie.2. Stemrecht over wetsvoorstellen.3. Recht van amendement = het veranderen van het wetsvoorstel.4. Recht van initiatief = ze mogen zelf ook een nieuwe wet maken.5. Motierecht = het aannemen van een motie (Dit is een mening over iets).
  6. 6. COALITIE EN OPPOSITIEDe Coalitie zijn de partijen die samen de regeringvormen.  Zij hebben een meerderheid in de 2de kamer.De oppositie zijn alle overige partijen.  Stemmen vaak tegen de plannen van de regering.
  7. 7. WAT MAG JIJ?Stemmen. Vanaf je 18 mag je stemmen of jeverkiesbaar stellen.Pressiegroepen. Dit zijn groepen dieopkomen voor een bepaald belang.  Greenpeace, scholierenbond etc.Politieke partijen. Je kunt ook lid wordenvan een partij. Zij komen op voor hetalgemene belang.

×