Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Aangeboren of aangeleerd? Criminaliteit

3,687 views

Published on

Aageboren of aangeleerd? Criminaliteit mavo 4.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Aangeboren of aangeleerd? Criminaliteit

 1. 1. AANGELEERD OFAANGEBOREN?Onveranderlijk immers is niets, behalve de aangeboren enonvervreemdbare rechten van de mens.Thomas JeffersonAmerikaans president (3e), filosoof en kunstenaar 1743-1826
 2. 2. Biologisch / erfelijk Verlegenheid Talent voor muziek Aangeboren Kwaad wordenGedrag Netjes eten Aangeleerd Fietsen Beleefdheid
 3. 3. Opvoeding Aangeleerd Gezins- problemenCrimineel gedrag Verkeerde vrienden Aangeboren Ogen Groot hoofd
 4. 4. Vroeger: vooral Tegenwoordig: vooralaangeboren gedrag aangeleerd gedrag als als oorzaak oorzaak
 5. 5. LOMBROSO
 6. 6. 7 BELANGRIJKSTE OORZAKENVAN CRIMINALITEIT:1. Slechte leefomstandigheden.2. Normvervaging.3. Opvoeding.4. Minder sociale controle.5. Groepsgedrag.6. Pakkans.7. Alcohol en drugs.
 7. 7. 1. SLECHTELEEFOMSTANDIGHEDENEr zijn twee maatschappelijke posities: 1 Lage maatschappelijke positie:  Laag / geen inkomen / geen opleidingen etc.  Vaker crimineel gedrag.  Grote steden. 2 Hoge maatschappelijke positie:  Hierbij zie je criminaliteit als fraude.  Witte boorden criminaliteit.Er is een verband tussen lagemaatschappelijke positie en crimineelgedrag.
 8. 8. 2. NORMVERVAGINGMaatschappij is vrijer geworden, waardoor normenzijn vervaagd.Men is minder streng waardoor criminaliteiteerder kan ontstaan.We houden ons minder aan de regels.
 9. 9. 3. OPVOEDINGAls ouders geen grenzen aangeven weten kinderenniet wat wel / niet mag.  Kinderen zonder grenzen komen eerder in aanraking met criminaliteit.Op school leren ze ook omgaan met regels engrenzen.
 10. 10. 4. MINDER SOCIALE CONTROLEWe letten minder op elkaar.Vooral in grote steden ben je anoniem.
 11. 11. 5. GROEPSGEDRAGVandalisme komt vaak voor in een groep.  Door de druk van anderen doe je sneller mee.In een groep durf je meer.Etiket: Wanneer je een keer bent opgepakt wordt jevaak voor crimineel gezien.  Hierdoor trek je juist naar een groep toe, waardoor je sneller met crimineel gedrag in aanraking komt.
 12. 12. 6. PAKKANSPakkans = de kans dat de dader van eenovertreding of misdrijf wordt aangehouden door depolitie.Doordat er minder sociale controle is, is depakkans kleiner.  Winkeldiefstallen,  Te hard rijden,  Verlaten bedrijfsterreinen.
 13. 13. 7. ALCOHOL EN DRUGSEr wordt meer alcohol en drugs gebruikt dan jarengeleden.Geweldsmisdrijven vinden meestal plaats onderinvloed van alcohol en drugs.Hard drugs kost veel geld waardoor je eerder in decriminaliteit terecht komt.
 14. 14. WAAROM?Veel oorzaken aan te geven maarvoornamelijk: Aangeleerd door contact met anderen. Geldnood, Verkeerde vrienden etc.
 15. 15. OpvoedingWaarom de een wel en de ander niet? Omstandigheden Opleiding Vriendengroep
 16. 16. Contact met familie Goede / leuke Veel baan Goed inkomenVeel of weinig te verliezen? Geen goed contact met familie Weinig Geen relatie Jongeren : kleine Geen leuke baan/ criminaliteit Geen inkomen

×