SlideShare a Scribd company logo

Fisa de post pentru consilier/a juridic/a (jurist/a)

Fisa de post pentru consilier/a juridic/a (jurist/a)

1 of 3
Download to read offline
FIȘA DE POST
pentru funcția de
Consilier/ă juridic/ă
Sarcini generale:
Consilierul/a juridic/ă este responsabil/ă de asigurarea implementării activităților / proiectelor în cadrul CRJM,
coordonate cu Directorul/ea de programe / Președintele CRJM.
Consilierul/a juridic/ă desfășoară activități de cercetare și analiză, advocacy, inclusiv litigare, fundraising și alte
activități legate de activitatea Asociației.
Consilierul/a juridic/ă este persoană material-responsabilă în privința proiectelor în care este manager de proiect.
Cerinţe faţă de deţinătorul funcţiei:
a) studii universitare în domeniul dreptului;
b) posedarea fluentă a limbilor română şi engleză. Cunoaşterea limbii ruse sau a altor limbi de circulație
internațională constituie un avantaj;
c) folosirea calculatorului în activitatea zilnică şi posedarea la nivel avansat a MS Office, Windows şi Internet;
d) posedarea cunoștințelor bune în domeniul justiției şi drepturilor omului;
e) capacități bune de fundraising şi coordonare a proiectelor.
Sarcini specifice:
a) Cercetare și analiză:
1. colectează informația pentru cercetările efectuate de către Asociație;
2. urmărește modificările de legislație sau politici relevante pentru activitatea Asociației, conform modului
de distribuire a sarcinilor în cadrul Asociației;
3. urmărește jurisprudența Curții Europene pentru Drepturile Omului şi practica instituțiilor ONU relevante
pentru activitatea Asociației, conform modului de distribuire a sarcinilor în cadrul Asociației;
4. urmărește recomandările Consiliului Europei relevante pentru activitatea Asociației, conform modului de
distribuire a sarcinilor în cadrul Asociației;
5. colectează informații despre evoluțiile politice și legislative în cadrul Uniunii Europene și Consiliului
Europei în domenii relevante pentru activitatea Asociației;
6. elaborează sau, după caz, verifică materialele pregătite în cadrul proiectelor în care este implicat;
7. efectuează alte activități necesare pentru realizarea obiectivelor proiectelor în care este implicat.
b) Advocacy:
1. litigare, inclusiv preluarea, documentarea și apărarea unei persoane sau grup de persoane în instanța de
judecată sau alte instituții publice cu scopul de a obține modificări ale legislației și practicii judiciare, în
cadrul proiectelor pe care le implementează organizația;
2. identificarea cauzelor pentru litigare;
3. elaborează sau redactează materialele pentru măsurile de advocacy şi urmăreşte efectul acestor măsuri;
4. identifică oportunități pentru reacții publice sau realizarea altor acțiuni de interes public;
5. întreprinde întâlniri cu factorii de decizie;
6. identifică alte oportunități pentru promovarea obiectivelor Asociației pe plan național și internațional.
c) Activități de instruire:
1. elaborează conceptele şi materialele necesare pentru activitățile legate de instruire în domeniul
programului său efectuată de Asociație;
2. participă în calitate de formator sau participant la activitățile de instruire organizate de Asociație;
3. participă la activități de instruire oferite de alte organizații, în urma coordonării cu Președintele Asociației
sau directorul/ea de programe care coordonează proiectul în care este implicat.
d) Activități de fundraising:
1. identifică potențialele surse de finanțare;
2. împreună cu alte persoane, dezvoltă ideile de proiecte privind finanțarea Asociației;
3. scrie sau, după caz, verifică propunerile de finanțare, în modul stabilit de Președintele Asociației.
e) Activități de management al proiectelor în care apare ca manager de proiect:
1. participă la selectarea personalului din cadrul proiectului;
2. asigură distribuirea sarcinilor între personalul implicat în implementarea proiectului;
3. supraveghează şi, dacă este cazul, coordonează activitatea personalului implicat în implementarea
proiectului;
4. asigură buna implementare a proiectului în ceea ce privește substanța proiectului;
5. comunică cu donatorul;
6. verifică corectitudinea managementului resurselor financiare;
7. elaborează, verifică şi aprobă rapoartele de activitate și financiare pe marginea proiectului;
8. informează periodic Președintele Asociației şi/sau Directorul/ea de programe despre modul de
implementare al proiectului.
f) Activități de management, inclusiv comunicare și logistică:
1. asistă Președintele Asociației şi Directorul/ea de programe în vederea actualizării planului de acțiuni al
Asociației și elaborării raportului anual de activitate;
2. participă la ședințele periodice ale personalului Asociației, inclusiv, dacă este cazul, luarea de note;
3. elaborează informația pentru pagina web a Asociației, în măsura în care informația ține de activitatea sa;
4. colaborează cu personalul Asociației în vederea asigurării tuturor activităților logistice pentru organizarea
evenimentelor Asociației;
5. participă la evaluarea performanțelor personalului Asociației:
6. execută indicațiile Directorului/ei de programe sau Președintelui Asociației în ceea ce privește chestiuni
logistice şi de management.
g) Reprezentare şi relațiile cu publicul:
1. reprezintă Asociația în cadrul activităților legate de implementarea proiectelor în care apare ca manager
de proiect;
2. reprezintă Asociația la evenimente publice, în urma coordonării cu Directorul/ea de programe sau
Președintele Asociației;
3. acordă interviuri în mass-media sau apare în emisiuni, reportaje sau articole, în urma coordonării cu
Directorul/ea de programe sau Președintele Asociației.
Relațiile ierarhice în cadrul Asociației:
1. se subordonează Directorului/ei de programe;
2. are în subordonare personalul din cadrul proiectelor în care apare ca manager de proiect;
3. colaborează cu Coordonatorul/ea de comunicare şi Managerul web şi rețele sociale în ceea ce privește
organizarea evenimentelor și asigurarea vizibilității Asociației în cadrul proiectelor în care apare ca
manager de proiect;
4. colaborează cu Directorul/ea serviciului administrativ şi Managerul financiar în vederea întocmirii
rapoartelor de activitate și financiare pentru proiectul de care este responsabil.
Regim de lucru:
a) durata prestării serviciilor - în funcție de proiectele implementate de Asociație;
b) timpul de muncă depinde de numărul de proiecte implementate de Asociație, însă nu poate depăşi 40 de ore
săptămânal;
c) orarul de prestare a serviciilor - în funcție de necesități, de regulă de la 9.00 până la 18.00, de luni până vineri;
d) Consilierul/a va depune toate eforturile să se afle majoritatea timpului în biroul Asociației.

Recommended

More Related Content

More from Legal Resources Centre from Moldova/Centrul de Resurse Juridice din Moldova

More from Legal Resources Centre from Moldova/Centrul de Resurse Juridice din Moldova (20)

Apel public 3 decembrie 2020 a Platfotmeri Naționale a Forumului Societatitii...
Apel public 3 decembrie 2020 a Platfotmeri Naționale a Forumului Societatitii...Apel public 3 decembrie 2020 a Platfotmeri Naționale a Forumului Societatitii...
Apel public 3 decembrie 2020 a Platfotmeri Naționale a Forumului Societatitii...
 
The Anticorruption Court: Does the Republic of Moldova Really Need It?
The Anticorruption Court: Does the Republic of Moldova Really Need It?The Anticorruption Court: Does the Republic of Moldova Really Need It?
The Anticorruption Court: Does the Republic of Moldova Really Need It?
 
Fisa de post pentru asistent administrativ-financiar
Fisa de post pentru asistent administrativ-financiarFisa de post pentru asistent administrativ-financiar
Fisa de post pentru asistent administrativ-financiar
 
Project Factsheet (USAID, LRCM) 2016-2020
Project Factsheet (USAID, LRCM) 2016-2020Project Factsheet (USAID, LRCM) 2016-2020
Project Factsheet (USAID, LRCM) 2016-2020
 
Fisa informativa proiect CRJM finantat de USAID
Fisa informativa proiect CRJM finantat de USAIDFisa informativa proiect CRJM finantat de USAID
Fisa informativa proiect CRJM finantat de USAID
 
Declaratia CALC după alegerile prezidentiale din 2020 din Moldova
Declaratia CALC după alegerile prezidentiale din 2020 din MoldovaDeclaratia CALC după alegerile prezidentiale din 2020 din Moldova
Declaratia CALC după alegerile prezidentiale din 2020 din Moldova
 
Draft agenda of the event from 25 November 2020
Draft agenda of the event from 25 November 2020Draft agenda of the event from 25 November 2020
Draft agenda of the event from 25 November 2020
 
Proiect agenda eveniment 25 noiembrie 2020
Proiect agenda eveniment 25 noiembrie 2020Proiect agenda eveniment 25 noiembrie 2020
Proiect agenda eveniment 25 noiembrie 2020
 
Analysis of the Practice of Courts of Law and of the Equality Council concern...
Analysis of the Practice of Courts of Law and of the Equality Council concern...Analysis of the Practice of Courts of Law and of the Equality Council concern...
Analysis of the Practice of Courts of Law and of the Equality Council concern...
 
Crjm oportunit instanta anticoruptie 2020
Crjm oportunit instanta anticoruptie 2020Crjm oportunit instanta anticoruptie 2020
Crjm oportunit instanta anticoruptie 2020
 
Analiza practicii judiciare și a Consiliului Egalităţii privind egalitatea și...
Analiza practicii judiciare și a Consiliului Egalităţii privind egalitatea și...Analiza practicii judiciare și a Consiliului Egalităţii privind egalitatea și...
Analiza practicii judiciare și a Consiliului Egalităţii privind egalitatea și...
 
Constatarile CALC inainte de alegerile prezidentiale din 1 noiembrie 2020
Constatarile CALC inainte de alegerile prezidentiale din 1 noiembrie 2020Constatarile CALC inainte de alegerile prezidentiale din 1 noiembrie 2020
Constatarile CALC inainte de alegerile prezidentiale din 1 noiembrie 2020
 
Studiu privind crearea instantei anticoruptie in Republica Moldova
Studiu privind crearea instantei anticoruptie in Republica MoldovaStudiu privind crearea instantei anticoruptie in Republica Moldova
Studiu privind crearea instantei anticoruptie in Republica Moldova
 
Signatories Public Appeal 23 Oct 2020
Signatories Public Appeal 23 Oct 2020Signatories Public Appeal 23 Oct 2020
Signatories Public Appeal 23 Oct 2020
 
Lista semnatarilor apelului public 23 oct 2020
Lista semnatarilor apelului public 23 oct 2020Lista semnatarilor apelului public 23 oct 2020
Lista semnatarilor apelului public 23 oct 2020
 
Alerta publica: atacuri la ONG-uri
Alerta publica: atacuri la ONG-uriAlerta publica: atacuri la ONG-uri
Alerta publica: atacuri la ONG-uri
 
Apel public CALC
Apel public CALCApel public CALC
Apel public CALC
 
Draft Agenda event 28 october 2020
Draft Agenda event 28 october 2020Draft Agenda event 28 october 2020
Draft Agenda event 28 october 2020
 
proiect agenda 28 oct 2020
proiect agenda 28 oct 2020proiect agenda 28 oct 2020
proiect agenda 28 oct 2020
 
APEL PUBLIC Coaliția Civică pentru Alegeri Libere și Corecte (CALC) îndeamnă...
APEL PUBLIC Coaliția Civică pentru Alegeri Libere și Corecte (CALC)  îndeamnă...APEL PUBLIC Coaliția Civică pentru Alegeri Libere și Corecte (CALC)  îndeamnă...
APEL PUBLIC Coaliția Civică pentru Alegeri Libere și Corecte (CALC) îndeamnă...
 

Fisa de post pentru consilier/a juridic/a (jurist/a)

  • 1. FIȘA DE POST pentru funcția de Consilier/ă juridic/ă Sarcini generale: Consilierul/a juridic/ă este responsabil/ă de asigurarea implementării activităților / proiectelor în cadrul CRJM, coordonate cu Directorul/ea de programe / Președintele CRJM. Consilierul/a juridic/ă desfășoară activități de cercetare și analiză, advocacy, inclusiv litigare, fundraising și alte activități legate de activitatea Asociației. Consilierul/a juridic/ă este persoană material-responsabilă în privința proiectelor în care este manager de proiect. Cerinţe faţă de deţinătorul funcţiei: a) studii universitare în domeniul dreptului; b) posedarea fluentă a limbilor română şi engleză. Cunoaşterea limbii ruse sau a altor limbi de circulație internațională constituie un avantaj; c) folosirea calculatorului în activitatea zilnică şi posedarea la nivel avansat a MS Office, Windows şi Internet; d) posedarea cunoștințelor bune în domeniul justiției şi drepturilor omului; e) capacități bune de fundraising şi coordonare a proiectelor. Sarcini specifice: a) Cercetare și analiză: 1. colectează informația pentru cercetările efectuate de către Asociație; 2. urmărește modificările de legislație sau politici relevante pentru activitatea Asociației, conform modului de distribuire a sarcinilor în cadrul Asociației; 3. urmărește jurisprudența Curții Europene pentru Drepturile Omului şi practica instituțiilor ONU relevante pentru activitatea Asociației, conform modului de distribuire a sarcinilor în cadrul Asociației; 4. urmărește recomandările Consiliului Europei relevante pentru activitatea Asociației, conform modului de distribuire a sarcinilor în cadrul Asociației; 5. colectează informații despre evoluțiile politice și legislative în cadrul Uniunii Europene și Consiliului Europei în domenii relevante pentru activitatea Asociației; 6. elaborează sau, după caz, verifică materialele pregătite în cadrul proiectelor în care este implicat; 7. efectuează alte activități necesare pentru realizarea obiectivelor proiectelor în care este implicat. b) Advocacy: 1. litigare, inclusiv preluarea, documentarea și apărarea unei persoane sau grup de persoane în instanța de judecată sau alte instituții publice cu scopul de a obține modificări ale legislației și practicii judiciare, în cadrul proiectelor pe care le implementează organizația; 2. identificarea cauzelor pentru litigare; 3. elaborează sau redactează materialele pentru măsurile de advocacy şi urmăreşte efectul acestor măsuri; 4. identifică oportunități pentru reacții publice sau realizarea altor acțiuni de interes public; 5. întreprinde întâlniri cu factorii de decizie;
  • 2. 6. identifică alte oportunități pentru promovarea obiectivelor Asociației pe plan național și internațional. c) Activități de instruire: 1. elaborează conceptele şi materialele necesare pentru activitățile legate de instruire în domeniul programului său efectuată de Asociație; 2. participă în calitate de formator sau participant la activitățile de instruire organizate de Asociație; 3. participă la activități de instruire oferite de alte organizații, în urma coordonării cu Președintele Asociației sau directorul/ea de programe care coordonează proiectul în care este implicat. d) Activități de fundraising: 1. identifică potențialele surse de finanțare; 2. împreună cu alte persoane, dezvoltă ideile de proiecte privind finanțarea Asociației; 3. scrie sau, după caz, verifică propunerile de finanțare, în modul stabilit de Președintele Asociației. e) Activități de management al proiectelor în care apare ca manager de proiect: 1. participă la selectarea personalului din cadrul proiectului; 2. asigură distribuirea sarcinilor între personalul implicat în implementarea proiectului; 3. supraveghează şi, dacă este cazul, coordonează activitatea personalului implicat în implementarea proiectului; 4. asigură buna implementare a proiectului în ceea ce privește substanța proiectului; 5. comunică cu donatorul; 6. verifică corectitudinea managementului resurselor financiare; 7. elaborează, verifică şi aprobă rapoartele de activitate și financiare pe marginea proiectului; 8. informează periodic Președintele Asociației şi/sau Directorul/ea de programe despre modul de implementare al proiectului. f) Activități de management, inclusiv comunicare și logistică: 1. asistă Președintele Asociației şi Directorul/ea de programe în vederea actualizării planului de acțiuni al Asociației și elaborării raportului anual de activitate; 2. participă la ședințele periodice ale personalului Asociației, inclusiv, dacă este cazul, luarea de note; 3. elaborează informația pentru pagina web a Asociației, în măsura în care informația ține de activitatea sa; 4. colaborează cu personalul Asociației în vederea asigurării tuturor activităților logistice pentru organizarea evenimentelor Asociației; 5. participă la evaluarea performanțelor personalului Asociației: 6. execută indicațiile Directorului/ei de programe sau Președintelui Asociației în ceea ce privește chestiuni logistice şi de management. g) Reprezentare şi relațiile cu publicul: 1. reprezintă Asociația în cadrul activităților legate de implementarea proiectelor în care apare ca manager de proiect; 2. reprezintă Asociația la evenimente publice, în urma coordonării cu Directorul/ea de programe sau Președintele Asociației; 3. acordă interviuri în mass-media sau apare în emisiuni, reportaje sau articole, în urma coordonării cu Directorul/ea de programe sau Președintele Asociației. Relațiile ierarhice în cadrul Asociației: 1. se subordonează Directorului/ei de programe; 2. are în subordonare personalul din cadrul proiectelor în care apare ca manager de proiect; 3. colaborează cu Coordonatorul/ea de comunicare şi Managerul web şi rețele sociale în ceea ce privește organizarea evenimentelor și asigurarea vizibilității Asociației în cadrul proiectelor în care apare ca manager de proiect; 4. colaborează cu Directorul/ea serviciului administrativ şi Managerul financiar în vederea întocmirii rapoartelor de activitate și financiare pentru proiectul de care este responsabil.
  • 3. Regim de lucru: a) durata prestării serviciilor - în funcție de proiectele implementate de Asociație; b) timpul de muncă depinde de numărul de proiecte implementate de Asociație, însă nu poate depăşi 40 de ore săptămânal; c) orarul de prestare a serviciilor - în funcție de necesități, de regulă de la 9.00 până la 18.00, de luni până vineri; d) Consilierul/a va depune toate eforturile să se afle majoritatea timpului în biroul Asociației.