Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

RESUME_NårHåbOmFremtidenBliverTil_af_Nicole_Dumanski

95 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

RESUME_NårHåbOmFremtidenBliverTil_af_Nicole_Dumanski

  1. 1. Når håb om fremtiden bliver til - Brugeres oplevelser af brugerinddragelsen i projekt Minvej 1 Når håb om fremtiden bliver til - Brugeres oplevelse af brugerinddragelsen i projekt Minvej Nicole Dumanski Den socialpsykiatriske forskningsenhed Socialforvaltningen Københavns Kommune 2014
  2. 2. Når håb om fremtiden bliver til - Brugeres oplevelser af brugerinddragelsen i projekt Minvej 2 RESUMÉ ” (…) den største forskel er at for et år siden, havde jeg ikke noget håb om fremtiden... Men det har jeg nu og det har, altså, både som Minvej som app, men også Minvej som arbejdsplads har været med til at gøre mig gladere og hvad hedder det, tro på at jeg kan noget og fået mig til at SE, at jeg kan nogen ting, både som en del af konsulent... delen, men ogsåsom app, som i recovery delen af det.” Brugerinddragelse er en afgørende del af Minvejs vidensbaserede metode og den løbende brugerinddragelse i alle projektets faser har sikret, at Minvej er blevet et meningsfuldt recovery understøttende tilbud til mennesker med sindslidelse i Københavns Kommune. I forbindelse med afrapporterinegn af projektet er der derfor foretaget en undersøgelse af brugerinddragelsen i Minvej - set fra brugernes perspektiv. Undersøgelsens sigte har således været at beskrive brugernes erfaringer og oplevelser med inddragelsen i Minvej og at se nærmere på den betydning brugerinddragelsen har haft for brugerne. Undersøgelsen har bygget på dybdegående personinterviews med fire af Minvejs brugerkonsulenter, som alle er ramt af en svær sindslidelse, og som alle er superbrugere af Minvejs applikation. I interviewene har brugerkonsulenterne fremhævet de dele af brugerinddragelsen i Minvej, som de oplever som brugerinddragelse. Herved er der opnået et indblik i hvilke aspekter, der i brugernes optik har været kendetegnende for brugerinddragelsen i Minvej, og hvilken betydning denne har haft for dem. Samlet set tegner sig det billede, at brugerinddragelsen i Minvej har skabt gennemgribende forandringer for hver af brugerkonsulenterne både på det eksistentielle -, sociale - og på det hverdagslige plan. Brugernes oplevelser og effekten af brugerinddragelsen i Minvej kan sammenfattes i de følgende fem temaer:
  3. 3. Når håb om fremtiden bliver til - Brugeres oplevelser af brugerinddragelsen i projekt Minvej 3  De er blevet til som mennesker  De er blevet styrket i deres tro på egne evner  De har fået håb om fremtiden  De har fået skabt forandringer i deres hverdagsliv  De har dannet netværk med ligestillede Alle brugerne benytter sig af deres beskrivelse af brugerinddragelsen i Minvej af begrebet, accept. Det er ifølge brugerne vekselvirkningen mellem hele tiden at have øje for deres kompetencer alt i mens, der er en grundlæggende accept af deres begrænsninger, der er et særligt kendetegn for deres erfaringer med brugerinddragelsen i Minvej. Brugerinddragelsen i Minvej har derfor været medvirkende til at vække håbet om et meningsfuldt arbejde på egne vilkår, hvor ressourcer og begrænsningerne er en integreret del af praksis. Et andet kendetegn ved brugerinddragelsen i Minvej knyttede sig til brugernes oplevelse af ligeværdighed i deres kontakt med de ansatte og muligheden for at møde nye mennesker, hvor der skabtes nye relationer. Der opstod således gennem brugerinddragelsen et understøttende fællesskab både mellem brugerne og de ansatte, brugerkonsulenterne i mellem og bruger til bruger. Betydningen af brugerinddragelsen, som den praktiseres i Minvej, viste sig som udgangspunkt ved, at brugerne oplevede sig selv som mennesker i relationen og ikke som en diagnose. Det første skridt i denne følelse af at blive til som menneske begyndte allerede i deres første møde med Minvej og således længe før, at de blev ansat som brugerkonsulenter. De oplevede med andre ord sig selv som personer eller som mennesker med følelser og meninger, og ikke bare som en diagnose eller en kategori. Deres arbejde som brugerkonsulenter, hvor de fik deres kompetencer og viden sat i spil, virkede ind på deres håb for fremtiden, særligt fordi de genvandt tillid og tro på egne evner. Brugerinddragelsen i Minvej bliver således beskrevet som muligheden for at: komme ud i verden igen, fordi det samtidig har været en måde at møde nye mennesker på og gøre en forskel for andre sindslidende. Betydningen af brugerinddragelsen viste sig også at gøre sig gældende på forskellig vis i deres hverdagsliv, hvor praktiske gøremål, som fx at stå op, købe ind og lave mad, som for mennesker med en svær sindslidelse kan føles uoverstigelige, blev overkommelige.
  4. 4. Når håb om fremtiden bliver til - Brugeres oplevelser af brugerinddragelsen i projekt Minvej 4 Brugerinddragelsen i Minvej har samlet set vist sig at have haft en gennemgribende betydning for brugerkonsulenterne: ”Den har givet mig lysten på livet tilbage. Jeg ved godt, at det er drastisk at sige, men alt det der med, at jeg føler, at jeg kan bruges til noget og der er nogen, der forstår mig og accepterer mig, som jeg er. Det har gjort, at jeg har mere lyst til at leve...” Brugerinddragelsen i Minvej viser sig således ikke blot at have kvalificeret udvikling af en ny indsats for mennesker med sindslidelse i Københavns Kommune1 , den har samtidig understøttet de involverede brugeres egen recovery. 1 Det er et centralt mål i Københavns Kommunes plan for socialpsykiatrien, at disse skal have afsæt i tanken om recovery og at indsatserne på området kvalificeres gennem brugerinddragelse (Socialforvaltningen, Københavns Kommune 2009).

×