Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Het organiseren van leren - Nico Juist Hogeschool Leiden

883 views

Published on

De werk- en leeromgeving van HL mag zich in 2015 niet meer tot gebouwen en klaslokalen beperken, maar dient ook online een volwaardig leer-en werkomgeving (DWLO) te zijn.

Published in: Travel
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Het organiseren van leren - Nico Juist Hogeschool Leiden

 1. 1. HET ORGANISEREN VAN LEREN NAAR EEN PERSOONLIJKE EN FLEXIBELE LEEROMGEVING VAN HOGESCHOOL LEIDEN “De werk- en leeromgeving van HL mag zich in 2015 niet meer tot gebouwen en klaslokalen beperken, maar dient ook online een volwaardige leer- en werkomgeving (DWLO) te zijn.” Nico Juist, afdeling Informatiemanagement, Hogeschool Leiden, 2016 Voor Roudtable Rapic Circle Roundtable Rapid circle
 2. 2. 2 LEER ENWERKOMGEVING Docenten ontwikkelen onderwijs: van curriculum tot eind assessment… Studenten werken alleen of samen aan studie opdrachten Medewerkers van ondersteunende diensten zorgen dat de organisatie draait Lectoraten voeren onderzoeks opdrachten uit Docenten nemen tentamens en assessments af… en beoordelen studenten Studenten nemen deel aan onderwijsactiviteiten De hogeschool onderhoudt relaties met werkveld, stage gevers Docenten begeleiden, coachen studenten en verzorgen onderwijs Studenten en medewerkers HL werken en leren, leren en werken… De DLWO van HL faciliteert hun werk en studieactiviteiten
 3. 3. 3  Jargon  Urgentie?  Focus 1: Samen leren: “basis LMS + best of breed” model  Focus 2: Samenwerken  Focus 3: Portal voor toegang tot de DLWO OPBOUW PRESENTATIE
 4. 4. 4  Digitale Leer & Werkomgeving (DLWO), het geheel van systemen, georganiseerd door de instelling, dat medewerkers en studenten in staat stelt werkzaamheden & studieactiviteiten uit te voeren.  Digitale Leer Omgeving (DLO): subset van DLWO, gericht op onderwijs en leren  Learning Management Systeem (LMS), applicatie; binnen Leiden nu “elo” genoemd.  Portal:Toegangspoort tot de DLWO JARGON
 5. 5. WO DLO 5 Basis LMSW.O W.0 LO LO LO StudieVolg HRMRooster Portal als universele toegangspoort Leeromgevingen “Best of Breed” Bronsystemen & kern registraties Werkomgevingen DLWO, geheel van systemen, door de instelling georganiseerd W.O
 6. 6.  De hogeschool is aanbestedingsplichtig en moet het lopende contract met de leeromgeving Blackboard herzien.  Binnen de hogeschool bestaat een grote behoefte efficiënter (digitaal) samen te werken, zowel bij studenten als medewerkers  De hogeschool is genoodzaakt de “informatie huishouding” beter op orde brengen.  De vereniging van hogescholen heeft twee jaar geleden een nieuwe selectielijst vastgesteld.  Er zijn zorgen over de veiligheid van “gevoelige” documenten, zoals toetsen.  De nieuwe privacy wetgeving vereist een beter inzicht te hebben in de opslag en beveiliging van privacy gevoelige documentatie.  Last but not least: Onderwijsontwikkeling, zoals herontwerp van curricula en veranderingen in de didactiek, gaan vrijwel altijd gepaard met het in gebruik nemen van nieuwe toepassingen van ICT = concrete vraag vanuit de clusters… URGENTIE? Naar een persoonlijke & flexibele leeromgeving, Hogeschool Leiden, 2016
 7. 7. 7  We hebben te maken met een samenstel van systemen  Een “modulaire” benadering ligt voor de hand, waarin verschillende componenten – de gebruikte diensten, applicaties en ICT-systemen – als legoblokken eenvoudig met elkaar te combineren zijn en samen de leer en werkomgeving vormen.  Als deze componenten makkelijk inwisselbaar zijn, kan de hogeschool goed inspelen op aan nieuwste ontwikkelingen in het onderwijs, beroepsdomeinen en technologie omdat de leeromgeving naar behoefte en op vrij eenvoudige aangepast en uitgebreid worden. Naar een persoonlijke & flexibele leeromgeving, Hogeschool Leiden, 2016 OVERWEGINGEN!
 8. 8. 8  Een generieke toegangspoort en een stabiele basis voor de DLWO aan te leggen in Office365  Waarom Office365?Office365 is al geruime tijd (2012) in gebruik en het gebruik en mogelijkheden nemen gestaag toe.  HL vraagt zich tegelijkertijd af of Office365 in basale, maar veel gebruikte, LMS functies kan voorzien (zoals delen van bestanden en onderlinge communicatie) = +/- 70 % van gebruik van Blackboard  Een generieke basis te maken voor de gehele hogeschool met het oogmerk: “reinheid, rust en regelmaat” voor alle studenten in alle clusters  Te onderzoeken of deze basis geschikt om, naar didactische en domein specifieke behoefte, andere componenten te integreren… HL ONDERZOEKT DAAROM DE MOGELIJKHEID OM… Naar een persoonlijke & flexibele leeromgeving, Hogeschool Leiden, 2016
 9. 9. FOCUS 1: “BASIS LMS + BEST OF BREED” MODEL 9
 10. 10. 10 Gatner, 2015 THEWALLED GARDEN: WAAROM 1 LMS NIET MEERVOLDOET…
 11. 11. 11 Gatner, 2015 THEWALLED GARDEN: WAAROM 1 LMS NIET MEERVOLDOET… Google, Docs Google Hangouts WhatApp YouTube Socrative Google classroom
 12. 12. BURCHT EN STAD METAFOOR Centraal gefaciliteerd
 13. 13. 13 MEERDERE LEEROMGEVINGEN IN SAMENHANG Productie middelen voor Authentieke opdrachten Content driven: adaptief Proces gestuurd, feedback, coaching Assessment Beoordelen, plagiaatscan, toetsen Basis LMS: Docent Studenten Pilot: a new SpringPilot: it”s butterfly Pilot: Gradework E- Patiënten dossier, Autocad, SPSS, PhotoShop Pilot Office Groepen
 14. 14. • Video • Onderwijsprocesbegeleiding • Beheren & gebruiken student informatie • Roostering • Leermaterialen ontwikkelen, beheren, delen • Learning Analytics 14  Communiceren  Samenwerken  Organiseren van leren  Toetsen  Stage en afstuderen  Inleveren & beoordelen van opdrachten 12 COMPONENTEN LEEROMGEVING VOLGENS SURF Bron: Een flexibele en persoonlijke leeromgeving, van losse bouwstenen naar een geheel, SURFnet, 2015
 15. 15. 15  Mail, Kalender,Taken (Exchange)  Skype for Business  Onedrive  Teamsites  Groepen  Office APPs)  Delve  Video Naar een persoonlijke & flexibele leeromgeving, Hogeschool Leiden, 2015 COMPONENTEN DLO IN OFFICE 365 & NIET IN OFFICE365 • DigitaalToetsen • 360 graden feedback • Portfolio • Stage applicatie • Beoordeling en nakijktool • Adaptieve leeromgeving • Videoplatform/weblectures
 16. 16. 16 BASIS LMS/BEST OF BREED HL ROOSTERE N SISVideo Weblectures Adaptief Leren Stage & Afstuderen Digitaal Toetsen Learning Analytics Basis LMS is vooral administratief: Het basis LMS groepeert: docent, studenten, “vast gestelde” docenten en communicatie, onderling, planning, Binnen context van module Inleveren & beoordelen BASIS LMS Docent Student INFO Communicatie GradeWork Samenwerken SharePoint Sites A New Spring … Stageapplicatie Mediasite … Provisioning via Surfconext / Groups OSIRIS SYLLABUS Feedback It’s butterfly
 17. 17. 17 Naar een persoonlijke & flexibele leeromgeving, Hogeschool Leiden, 2015 VOORBEELD 1: BEST OF BREED COMPONENT: NAKIJKEN, BEOORDELEN, INZIEN, ARCHIVERING MET “GRADEWORK”
 18. 18. 18 Naar een persoonlijke & flexibele leeromgeving, Hogeschool Leiden, 2016 VOORBEELD 1: BEST OF BREED COMPONENT: NAKIJKEN, BEOORDELEN, INZIEN, ARCHIVERING MET “GRADEWORK”
 19. 19. 19 Naar een persoonlijke & flexibele leeromgeving, Hogeschool Leiden, 2016 VOORBEELD 2 BEST OF BREED COMPONENT: ADAPTIEVE LEEROMGEVING “A NEW SPRING”
 20. 20. FOCUS 2: SAMENWERKEN 20
 21. 21. 21  Ad hoc:  Groepen  Sites op aanvraag  Dossier gericht  Onderwijs ontwikkeling  Toets ontwikkeling  Bedrijfsvoering  Bestuur VORMENVAN SAMENWERKEN
 22. 22.  Ongestructureerde informatie (documenten) beter op orde krijgen, door toepassen van metadatering en templates  Vertrekpunt selectielijst vereniging van hogescholen.  Versie beheer, efficiënter samenwerken, goed (& veilig) bewaren, op tijd kunnen vernietigen.  Publiceren vanuit één bron Naar een persoonlijke & flexibele leeromgeving, Hogeschool Leiden, 2016 DOSSIERGERICHT WERKEN
 23. 23. 23 Naar een persoonlijke & flexibele leeromgeving, Hogeschool Leiden, 2016 DOSSIERGERICHT: ONDERWIJS ONTWIKKELING = WERKOMGEVING OPLEIDINGSTEAM
 24. 24. 24 DOSSIER GERICHJT:TOETSONTWIKKELING M&B; WORKFLOWTUSSEN AUTEUR,TEGENLEZER, TOETSCOMMISSIE,TOETSBALIE…
 25. 25. 25 DOSSIER GERICHTWERKEN: ONDERWIJS ONTWIKKELING EN UITVOERING Versie beheer/templates Metadatering door Docententeam: samenwerken, plannen, Publiceren Documenten + Map vastgestelde documenten Onderwijs Ontwikkeling Onderwijs team SP sites Publicatie Onderwijs Materiaal Cluster pub site + Office365 Apps + HL Apps + Persoonlijke Apps + Groepen + Overzicht documenten waaraan je werkt of die je deelt Leren & studeren Student Groep studenten + docent: Delen documenten Communicatie onderling en met docent Samenwerken in documenten Delen van agenda Docent(en + Groep) Basis LMS Onderwijs Uitvoering
 26. 26. FOCUS 3: EEN PORTAL, DIE DLWO ONTSLUIT Met Office 365
 27. 27. NAAR EEN PERSOONLIJKE & FLEXIBELE LEEROMGEVING VOOR HOGESCHOOL LEIDEN Nico Juist, afdeling Informatiemanagement Hogeschool Leiden, 2016

×