Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Organisering i tre akter r3

682 views

Published on

Presentation [in Norwegian] describing the concepts introduced by Elliott Jaques related to the "manifest" versus "extant" organization.

  • Be the first to like this

Organisering i tre akter r3

  1. 1. *Fritt etter Elliott Jacques (1989) ”Organisering” kan bety tre ulike ting*...
  2. 2. www.nicolayworren.no ...det kan bety måten vi presenterer vår organisering på...
  3. 3. www.nicolayworren.no ...måten vi faktisk jobber på... ”Vel, vi er formelt en avdeling, ja, men vi har ikke vært på talefot på to år....” ”Det kommer nok an på hvem du spør...” ”Nå spør du vanskelig...” ” Vårt team inkluderer faktisk fire personer...det er ikke så lett å se på org. kartet...” HVEM ER INTERN KUNDE, OG HVEM ER LEVERANDØR? ”Jeg jobber både for adm. dir. og CFO, og så leverer jeg også noe til COO...betyr det at jeg rapporterer til tre personer?” HVEM RAPPORTERER DU TIL? HVORDAN FUNGERER DIN AVDELING? HVEM TAR BESLUTNINGER? HVEM ER MED I DITT TEAM?
  4. 4. www.nicolayworren.no ...eller måten vi burde jobbe på for å realisere våre strategiske mål. ”Vi burde skape en større og mer slagkraftig enhet...” ”...da burde vi se på hvordan lederteamet er satt sammen... ”Hvis vi skal nå våre strategiske mål burde vi ha en felles front mot kunden....” ”For å lykkes må vi ha tydeligere resultatansvar...”
  5. 5. www.nicolayworren.no 1. Vi kan ikke ta et organisasjonskart for god fisk 2. For å forbedre organiseringen er det nødvendig å: Det følger av dette at: c) Ha evnen til å utforme en organisasjon som gjør det mulig å realisere målene b) Vite hva dine strategiske mål er a) Forstå hvordan folk faktisk jobber

×