Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Rammeverk for gjennomføring av reorganisering

1,597 views

Published on

One slide showing the organization design methodology I am using [text in Norwegian]

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Rammeverk for gjennomføring av reorganisering

  1. 1. Oversikt over metodikk for utforming og implementering av nye organisasjonsmodeller Planlegge Utforme Implementere 4 Utvikle løsningsalternativer 1 Identifisere endringsbehov (”organisasjonsarkitektur” 7 Utvikle transisjonsplan 2 Analysere dagens organisasjon 5 Velge det foretrukne alternativet 8 Implementere 6 Detaljere organisasjonen (den 3 Definere designkriterier ”operative modellen”) 9 Evalurere www.nicolayworren.no www.nicolayworren.com

×