1 bamv vereecken_lynn

317 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

1 bamv vereecken_lynn

 1. 1. ONVEILIGHEID IN DE STADJ.P.L. BURGERS Burgers, J.P.L. (2001). Onveiligheid in de stad. Justitiële verkenningen, 27(1), 25-33.
 2. 2. INHOUD1. Inleiding2. Openbaarheid en stedelijkheid3. Stedelijk draagvlak4. Achterstandsbuurten en -wijken5. Besluit6. Bronnen
 3. 3. INLEIDING Verplaatsing van criminaliteit en onveiligheid: platteland steden Drie stedelijke kenmerken die gevoelens van onveiligheid opwekken:  Openbaar karakter  Draagvlak voor bepaalde gedragingen  Concentratie van mensen in economische achterstandssituatie
 4. 4. OPENBAARHEID EN STEDELIJKHEID Openbaarheid stad: confrontatie met onbekenden Gevolgen:  ‘Civility’: omgangsvorm waarbij omgaan met vreemden routine is geworden  ‘Street wise’: onaangename confrontaties worden vermeden, bescherming ‘personal space’  Toename toeristen en op toeristen gerichte criminaliteit  Toename daklozen: meer bronnen van bestaan in steden Toename onveiligheidsgevoel
 5. 5. STEDELIJK DRAAGVLAK Steden: groot inwoneraantal + diversiteit bevolking  Draagvlakken voor uiteenlopende voorzieningen/activiteiten Voorzieningen trekken meer mensen aan Zelfde principe voor criminaliteit!  Georganiseerde misdaad  Drugsgerelateerde criminaliteit: nieuwe infrastructuur  ...  Nadruk op opwinding/extase Toename, cafés, disco’s, drankgebruik, prostitutie
 6. 6. NADRUK OP OPWINDING/EXTASEFiguur 1 Figuur 2 Figuur 3
 7. 7. ACHTERSTANDSBUURTEN EN -WIJKEN Onveiligheid en criminaliteit: wordt geassocieerd met ‘achterstandswijken’  Vaak ruimtelijk geconcentreerd in steden  Ontstaan armoede- en werkloosheidsculturen  Zoektocht naar alternatieve bestaansmogelijkheden (vb. criminele carrières)  Impulsieve levensstijl, gericht op onmiddellijk overleven  Sociaal-economische status is bepalend voor crimineel gedrag
 8. 8. BESLUIT Verwachtingen  Openbare sfeer  Meer confrontatie met afwijkende mensen  Meer gelegenheidscriminaliteit door groeiende mobiliteit  Technologische ontwikkelingen om criminaliteit af te remmen  Draagvlakken  Moeilijk in te schatten  Enerzijds kunnen draagvlakken een minder ruimtelijke invulling krijgen  Anderzijds zijn veel stedelijke voorzieningen niet te ‘ontgeografiseren’  Achterstandswijken  Integratie en emancipatie van aanwezige migranten  Nieuwe migranten: opnieuw zoektocht naar alternatieve bestaansmogelijkheden
 9. 9. BRONNENFiguur 1: http://www.take-a-trip.eu/nl/nice/fotos/foto-algemeen/810/Figuur 2: http://www.holabarcelona.nl/uitgaan-in- barcelona/uitgaansgebiedenFiguur 3: http://tomlievens.be/wp-content/uploads/2011/09/glazen- straatje.jpg

×