Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

1 bamv boudt_kevin_2

231 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

1 bamv boudt_kevin_2

  1. 1. 1. Inleiding2. ‘Integrale veiligheid’ als modeterm3. Grenzen aan het integrale veiligheidsdiscours4. Conclusie: de modetermen voorbij?5. Bronnen
  2. 2.  Maatschappelijke veiligheid De Kadernota Integrale Veiligheid (2004) Integrale veiligheid  Samenwerking  Integraliteit
  3. 3.  Van veiligheidsrapportages naar een integraal veiligheidsbeleid Vereniging voor steden en gemeenten
  4. 4.  Veiligheidsketen
  5. 5.  Preventiepiramide
  6. 6.  De regierol ( voetbalmetafoor ) De actoren van het speelveld Is het heersende veiligheidsdiscours een goede basis?
  7. 7.  Verschillende belangen moeten op een aanvaardbare manier samengaan Het is een utopie Perpetuum mobile
  8. 8.  Katholieke universiteit Leuven. (2010). Stefaan Pleysier. Geraadpleegd op 7 december 2011, op http://www.kuleuven.be/wieiswie/nl/person/u0002511 Vereniging voor steden en gemeenten. (2011). Homepage VVSG. Geraadpleegd op 7 december 2011, op http://www.vvsg.be/Pages/default.aspx Brandweer Amsterdam-Amstelland. (2011). De veiligheidsketen. Geraadpleegd op 7 december 2011, op http://www.brandweer.nl/amsterdam-amstelland-com/infoprojects_- _deze/de_veiligheidsketen/ DEKLERCK J. Onveiligheid integraal aanpakken: de ‘preventiepiramide’ In: Tijdschrift voor Veiligheid, jg. 5, nr.3, 2006.

×