Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kogebog for det gode samarbejde mellem ildsjæle og embedsmænd rev.

290 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Kogebog for det gode samarbejde mellem ildsjæle og embedsmænd rev.

 1. 1. for det gode samarbejde mellem ildsjæle og embedsmænd Landdistrikternes Fællesråd Juni 2011 Kogebog
 2. 2. Høj i hatten og fanget i eget net? Hvordan er det fat med embedsmænd og ildsjæle hos jer?
 3. 3. Agenda • Baggrund – hvorfor er det her vigtigt? • Projektet: ”Ildsjæle og embedsmænd mødes” • Hvad skaber vi det gode samarbejde? • Hvordan kommer vi i gang?
 4. 4. Hvad handler det her om?
 5. 5. Hvad handler det her om? • Samarbejdet mellem ildsjæle i landdistrikterne og embedsmænd fra kommunen kunne mange steder blive bedre • Begge parter har noget at lære af hinanden • Generaliseringer er mere en del af problemet end en del af løsningen. Kommunalt ansatte kan også være ildsjæle. Der er også nogle repræsentanter for landdistriktsbefolkningen, som mest tænker i begrænsninger • Når vi siger ”ildsjæle” her mener vi ”aktive repræsentanter for landdistriktsbefolkningen”
 6. 6. Projekt: ”Ildsjæle og embedsmænd mødes..”
 7. 7. Projekt: ”Ildsjæle og embedsmænd mødes..” • Landdistrikternes Fællesråd har erfaret at samarbejdet ofte halter og tror på, at et bedre samarbejde vil være værdifuldt for lokalsamfundene, for kommunerne og for samfundet generelt • Region Syddanmark bevilligede midler til pilotprojektet: ”Ildsjæle og Embedsmænd mødes…” • Denne ”kogebog” er baseret på dette projektet – herunder en workshop i januar 2011 for ildsjæle og embedsmænd fra Vejen og Faaborg Midtfyn Kommuner
 8. 8. Samtale fremmer i den grad forståelsen
 9. 9. Samtale fremmer i den grad forståelsen • Meget var hjulpet, hvis ildsjæle kendte hinanden og hinandens virkeligheder bedre • Det handler om at skabe rum for uformel kommunikation og at udnytte dem • Det kan være svært for ildsjæle at finde den rette embedsmand i de nye store kommuner. Embedsmændene selv kan også meget ofte være i tvivl om, hvilken kollega, der tager sig af hvilke sager
 10. 10. Forventningsafstemning og gensidig respekt
 11. 11. Forventningsafstemning og gensidig respekt • Både ildsjæle og embedsmænd kan i farten komme til at tro, at ”modpartens” virkelighed ligner deres egen • Det handler om forventningsafstemning om at have respekt for, at ”de andres” situation og dagligdag er skruet sammen på en anden måde end ens egen • Her har begge parter noget at lære
 12. 12. Vi har alle noget at lære
 13. 13. Vi har alle noget at lære • Kapacitetsopbygning af ildsjæle og embedsmænd kan gavne både samarbejdet og den konkrete udvikling i landdistrikterne • Ildsjæle har ofte brug for kvalificeret hjælp til en konkret opgave: • en tegning, • et budget • eller en ansøgning • Embedsmændene kunne ofte blive bedre til: • At kommunikere med repræsentanter for landdistriktsbefolkningen • At forstå vilkårene for landdistrikternes ildsjæle • At guide sig selv og andre rundt i den kommunale administration
 14. 14. Tidlig orientering fremfor sen høring
 15. 15. Tidlig orientering fremfor sen høring • Undgå at løbet er kørt • Det er ofte frustrerende med en formel høring efter, at politikerne har slået søm i • Det ville være rigtigt nyttigt for ildsjæle og potentielt også en lettelse for embedsmændene, hvis ildsjælene kunne orienteres om kommunale initiativer, imens de stadig kun var på vej
 16. 16. Hvad gør vi så lige ved det?
 17. 17. Hvad gør vi så lige ved det? • Sørg for at embedsmænd og ildsjæle lærer hinanden at kende og får mulighed for at tale sammen uden at rollerne ”strammer” for meget • Få ildsjæle, embedsmænd og politikere med på, at det skal være en prioritet vedvarende at skabe og vedligeholde godt samarbejde mellem ildsjæle og embedsmænd • Regn med at bliver overrasket, når I lærer hinanden at kende 
 18. 18. Hovedsagen
 19. 19. Hovedsagen • Det er en væsentlig problemstilling, som det giver værdi for samfundet at få gjort noget ved • Samarbejdet mellem ildsjæle og embedsmænd kan blive bedre. Her har vi givet nogle ideer. Men det kræver i høj grad også vilje fra begge parter • Landdistrikternes Fællesråd har – bl.a. i kraft af projektet ”Ildsjæle og embedsmænd mødes…” nogle erfaringer, som gerne skulle ud og gøre gavn i landdistrikter rundt om i Danmark
 20. 20. Spørgsmål og feedback? Kontakt: Kirsten Bruun – kb@landdistrikterne.dk Bent Nicolajsen – bn@bentnicolajsen.dk

×