Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Marleen Hermans: Duurzaam opdrachtgeven – hoe doe je dat?

2,105 views

Published on

De Nederlandse bouwproductie bedraagt jaarlijks ca. 50 miljard euro. Deze bouwproductie bestaat uit ongeveer de helft uit nieuwbouw en aanleg van bouwwerken en infrastructuur, en de andere helft uit het beheer en onderhoud van bestaande assets. Voor deze bouwproductie werken publieke en private opdrachtgevers nauw samen met het bouwbedrijfsleven. Hoe kunnen deze opdrachtgevers – voor bijna 40% uit het publieke domein - er voor zorgen dat deze productie zo duurzaam – liefst circulair – mogelijk gerealiseerd wordt? Zodat gebouwen en infrastructuur met toekomstwaarde ontstaan? Welke goede voorbeelden zijn er? Welke samenwerkingsvormen zijn effectief? Hoe selecteer je de juiste leveranciers? Kun je gunnen op toekomstwaarde? Vragen waar een aantal geïnspireerde opdrachtgevers verschillende antwoorden op gevonden hebben, maar waar ook nog veel te ontwikkelen valt.

Published in: Real Estate
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Marleen Hermans: Duurzaam opdrachtgeven – hoe doe je dat?

  1. 1. Marleen Hermans Managing Partner Brink Groep & Hoogleraar Publiek opdrachtgeverschap in de bouw (TU Delft) Duurzaam opdrachtgeven hoe doe je dat?
  2. 2. Energieakkoord SER
  3. 3. Nieuwe aanbestedingsrichtlijnen
  4. 4. (internationale) duurzaamheidsafspraken duurzaamheid als beleidslijn wet- en regelgeving - Energie en CO2 - Circulariteit - Maatschappelijk verantwoord inkopen concrete beleids- doelstellingen implementatie duurzaamheids- beleid keuzes: zelf doen of uitbesteden? basis voor duurzaam aanbesteden: - TCO to the max - prestatie-eisen - flexibiliteit gedurende looptijd - expertrol voor marktpartijen inzicht in (prestaties van) voorraad
  5. 5. Landingsplaats duurzaamheid in aanbestedingen
  6. 6. Maatschappelijk verantwoord inkopen
  7. 7. Uitbreiding Sluis Eefde Waarmaken van beloftes
  8. 8. Rijkskantoor de Knoop Utrecht Duurzaam partnerschap en gastheerschap

×