Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
7.1.
Característiques
de la imatge
Imatge publicitari on es pot apreciar algunes de les
característiques de la imatge.
En aquestes dos imatges es nota com està retocada la de la esquerre, cosa que fa que pugui
alterar la realitat.
Aquestes imatges estan ordenades de més icòniques (esquerre) cap a més abstractes
(dreta)
Des del punt de vista
visual, la inclusió de més
de 4 elements fa que la
imatge sigui complexa, a
més pot tindre molt o po...
Denotació Connotació
Segons la denotació, veiem uns grup de persones
situen el cap a terra.
Segons la connotació podem veu...
En canvi en les imatges monosèmies només
disposarà de una opció en la seva interpretació.
Les imatges polisèmies són les q...
En aquestes imatges, podem veure que una fotografia pot anar més cap a la originalitat
(imatge amb nous paràmetres innovad...
7.2. Estructura de la
imatge
Imatge representativa de la estructura que pot tenir una imatge.
La composició d’una imatge consisteix en l’organització dels seus
elements en un espai determinat.
Tipus de composició: Su...
El pla és l’espai que presenta
una imatge en relació amb
els seus components.
S’utilitza en funció de les
necessitats expr...
Gran pla general
• Funció descriptiva
Pla general
• Introdueix relats , salts en el temps
• Canvi d’escenari
Pla de conjun...
Pla mig
• Pla més utilitzat.
• Funció narrativa i importància expressiva
Pla americà
• Mostra converses en els personatges...
Primer pla
• Lectura fàcil i ràpida.
• Valor expressiu, narratiu.
Pla de detall
• Gran poder d’atracció
En la imatge de fo...
7.3. Recursos
expressius de la
imatge
En aquesta imatge podem observar com s’exposa els dos elements per tal que puguin
establir-se semblances i diferències ent...
Observem que s’atribueixen qualitats de personalitat a animals o objectes , consisteix
Aquí veurem que la metàfora consisteix en substituir allò que es mostra per una altra cosa
La hipèrbole consisteix en utilitzar una exageració per a destacar l’expressió
La sinècdoque tracta de mostrar un objecte presentant-ne només una part, de
manera que el receptor pugui imaginar el que f...
7.4. Funcions de la
imatge
La funció referencial o informativa te una especial rellevància en la fotografia periodística i el
documentalisme. En aquí...
En aquí veurem que en aquestes imatges que van orientades a l’autor de la imatge. En els
quals es una expressió directa i ...
En aquesta funció experimentarem que va orientada al missatge. Sempre atrau
l’atenció sobre la seva forma. És una funció c...
Aquesta funció va dirigida a convèncer a l’espectador i la que domina en les imatges
publicitàries . La funció suggestiva ...
7.5. Codificació visual
En la nostra cultura identifiquem la
imatge amb la realitat. Les imatges
incorporen diversos codis...
Fotografies ordenades d’esquerre (relacions objectivitat) cap a la dreta
(engany)
Relacions
d’objectivitat
Distorsió
o rea...
Al analitzar una imatge
em de tindre en
compte la sensació,
gestualitat i actitud que
ens produeix.
La gestualitat és util...
En aquesta imatge podem observar la creació de matisos significatius ( la il·luminació
que podem distingir i els ulls plor...
En la imatge es pot observar les ombres que donen un significat en la imatge i dona
també una bellesa de la imatge
La llum frontal aixafa les figures contra el fons i els dóna un aspecte irreal
(Codi lumínic )
(Codi lumínic )
Podem observar que en aquesta il·luminació com es pot apreciar la tridimensionalitat
Ens podem fixar que en aquests tipus de llum s’accentuen els volums i el relleu
(Codi lumínic )
Aquesta llum pot produir deformacions inquietants. Aquestes imatges solen donar
angoixa.
(Codi lumínic )
Quan la representació visual
d’una persona o una cosa és
entesa com la representació de
quelcom més ampli que la cosa o
pe...
Imatge representativa dels diferents programes d’edició a l’ordinador.
Distorsiona la
realitat de tal
manera que
sembla més gran.
Fotografia feta amb un objectiu d’ull de peix
(Codis gràfics)
Pel contrari els
teleobjectius apropen
el objecte i provoquen
sensació d’aixafament
En la fotografia es mostra un teleobje...
Aquesta imatge podem observar que la part enfocada de la imatge tendeix sempre
a destacar
En aquesta imatge podem apreciar la relació entre imatge- text (colibrí-nèctar).
7.6. Lectura d’imatges
Quan es descriu una imatge resulta
difícil enumerar municiosament
cadascun dels detalls gràfics rel...
És la que segueix un mètode
similar a l'utilitza't en la
lectura d’un text: des de
l’angle superior esquerre
fins l’inferi...
Implica anar analitzant els
diferents nuclis d’atenció. La
impressió global obtinguda a
primer cop d’ull destaca el tema
p...
Elements
• Dades observables
Estructures
• Relació entre els elements gràfics i els altres elements ( composició, enquadra...
Text + imatge:
Que sigui un text sigui el que aporti el sentit al missatge
Que, pel contrari, la imatge expressi una idea ...
El text serveix de recolzament de la imatge
El text aporta un significat diferent al que expressa la pròpia imatge, anul·lant, contradient
o tornant ambigua la realit...
Significats denotatius i connotatius (enriquiment mutu)
Tema 7: el llenguatge visual
Tema 7: el llenguatge visual
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

0

Share

Download to read offline

Tema 7: el llenguatge visual

Download to read offline

Aqui tens el tema 7 ;)

 • Be the first to like this

Tema 7: el llenguatge visual

 1. 1. 7.1. Característiques de la imatge Imatge publicitari on es pot apreciar algunes de les característiques de la imatge.
 2. 2. En aquestes dos imatges es nota com està retocada la de la esquerre, cosa que fa que pugui alterar la realitat.
 3. 3. Aquestes imatges estan ordenades de més icòniques (esquerre) cap a més abstractes (dreta)
 4. 4. Des del punt de vista visual, la inclusió de més de 4 elements fa que la imatge sigui complexa, a més pot tindre molt o poc significat semàntic. En canvi, la senzilla tindrà pocs elements, però, compte, pot tindre un gran significat semàntic o no exactament en el cas de la complexa. En aquesta imatge veiem pocs elements a baix (senzilla) i més elements a sobre (complexa)
 5. 5. Denotació Connotació Segons la denotació, veiem uns grup de persones situen el cap a terra. Segons la connotació podem veure a unes persones meditant fielment cap a un ésser suprem per ells. Ens pot suggerir la lleialtat que mostren cap a Alà
 6. 6. En canvi en les imatges monosèmies només disposarà de una opció en la seva interpretació. Les imatges polisèmies són les que fan possible diferents interpretacions. Les interpretacions son degudes a les connotacions, relacions entre els elements, interpretacions, els contextos de les figures, els significats i la interacció entre les formes. En aquestes dues imatges podem observar que la de dalt, es veu amb un sol significat, interpretació, context.... I la de a baix té molts punts de vista i característiques de la imatge, juga amb el context, interpretació de la lectura, etc.
 7. 7. En aquestes imatges, podem veure que una fotografia pot anar més cap a la originalitat (imatge amb nous paràmetres innovadors) o cap a una forma repetitiva (estereotip)
 8. 8. 7.2. Estructura de la imatge Imatge representativa de la estructura que pot tenir una imatge.
 9. 9. La composició d’una imatge consisteix en l’organització dels seus elements en un espai determinat. Tipus de composició: Suggereix: Composició horitzontal Predominen les línies horitzontals Equilibri, calma, quietud... Composició vertical Destaquen les línies verticals Acció, força, tensió... Composició diagonal Predominen les línies diagonals Desequilibri, originalitat... Composició cíclica Predominen les línies corbes Complicació, dinamisme, moviment... Aquí hi predominen les línies diagonals (composició diagonal)
 10. 10. El pla és l’espai que presenta una imatge en relació amb els seus components. S’utilitza en funció de les necessitats expressives. Cada pla té una significació Plans llargs • Gran Pla general • Pla General Plans mitjos • Pla mig • Pla americà Plans curts • Primer pla • Pla de detall Pla utilitzat en el món de la cinematografia
 11. 11. Gran pla general • Funció descriptiva Pla general • Introdueix relats , salts en el temps • Canvi d’escenari Pla de conjunt • Funció descriptiva • Acostament a l’acció Imatge de fons representativa dels plans cinematogràfics, la imatge de fons seria un pla de conjunt
 12. 12. Pla mig • Pla més utilitzat. • Funció narrativa i importància expressiva Pla americà • Mostra converses en els personatges La imatge de fons mostra diferents plans cinematogràfics d’una peli de por antiga
 13. 13. Primer pla • Lectura fàcil i ràpida. • Valor expressiu, narratiu. Pla de detall • Gran poder d’atracció En la imatge de fons veiem un pla de detall, es representativa com ja hem dit prèviament dels plans fotogràfics
 14. 14. 7.3. Recursos expressius de la imatge
 15. 15. En aquesta imatge podem observar com s’exposa els dos elements per tal que puguin establir-se semblances i diferències entre les seves qualitats.
 16. 16. Observem que s’atribueixen qualitats de personalitat a animals o objectes , consisteix
 17. 17. Aquí veurem que la metàfora consisteix en substituir allò que es mostra per una altra cosa
 18. 18. La hipèrbole consisteix en utilitzar una exageració per a destacar l’expressió
 19. 19. La sinècdoque tracta de mostrar un objecte presentant-ne només una part, de manera que el receptor pugui imaginar el que falta.També es pot donar el cas de que passes a la inversa.
 20. 20. 7.4. Funcions de la imatge
 21. 21. La funció referencial o informativa te una especial rellevància en la fotografia periodística i el documentalisme. En aquí veurem que te un llenguatge orientat al context i que tracta només de successos reals i comprovables.També podem dir que aquests tipus de fotografies faciliten la descripció del món des d’un punt de vista imparcial i objectiu.
 22. 22. En aquí veurem que en aquestes imatges que van orientades a l’autor de la imatge. En els quals es una expressió directa i permet afegir subjectivitat de qui mira, estat emocional, punt de vista personal, ubicació en l’espai com a ésser vital, amb voluntat. Per aconseguir-ho necessitarem l’ús del gran angular
 23. 23. En aquesta funció experimentarem que va orientada al missatge. Sempre atrau l’atenció sobre la seva forma. És una funció constant en el llenguatge publicitari. Tendeixen a cridar l’atenció de l’espectador, implicant-hi la funció connotativa o suggestiva.
 24. 24. Aquesta funció va dirigida a convèncer a l’espectador i la que domina en les imatges publicitàries . La funció suggestiva de la imatge és la més interessada; pretén obtenir quelcom de nosaltres, no pas donar-nos-ho.Tracta de guanyar adeptes o vendre’ns quelcom.
 25. 25. 7.5. Codificació visual En la nostra cultura identifiquem la imatge amb la realitat. Les imatges incorporen diversos codis comunicatius: uns de generals i altres d'específics. Les imatges comuniquen per la via emotiva. Per això, sovint, es transmeten emocions, sentiments, valors, etc. Que el receptor assumeix de manera inconscient. Utilitzat pels publicistes i altres comunicadors de la societat de masses. Les característiques de la imatge (iconicitat, senzillesa, monosèmia, connotació, originalitat) poden utilitzar-ne per a referir intencionadament el sentit d'un missatge.
 26. 26. Fotografies ordenades d’esquerre (relacions objectivitat) cap a la dreta (engany) Relacions d’objectivitat Distorsió o realitat Engany
 27. 27. Al analitzar una imatge em de tindre en compte la sensació, gestualitat i actitud que ens produeix. La gestualitat és utilitzada al màxim en l’elaboració d’historietes i caricatures. Fins els objectes posseeixen la gestualitat, oferint sensació de rigidesa, abandonament, quietud... La publicitat articula els missatges reforçant els aspectes gestuals. Aquí veiem com hi predomina els gestos que tenen una significació clara i directa en la comunicació humana
 28. 28. En aquesta imatge podem observar la creació de matisos significatius ( la il·luminació que podem distingir i els ulls plorosos)
 29. 29. En la imatge es pot observar les ombres que donen un significat en la imatge i dona també una bellesa de la imatge
 30. 30. La llum frontal aixafa les figures contra el fons i els dóna un aspecte irreal (Codi lumínic )
 31. 31. (Codi lumínic ) Podem observar que en aquesta il·luminació com es pot apreciar la tridimensionalitat
 32. 32. Ens podem fixar que en aquests tipus de llum s’accentuen els volums i el relleu (Codi lumínic )
 33. 33. Aquesta llum pot produir deformacions inquietants. Aquestes imatges solen donar angoixa. (Codi lumínic )
 34. 34. Quan la representació visual d’una persona o una cosa és entesa com la representació de quelcom més ampli que la cosa o persona contretes, estem davant d’un procés comunicatiu de caràcter simbòlic En aquesta fotografia podem apreciar com s’aplica la llei de la simbologia (causa- efecte). Es veu que el cartró te forma de una persona (suposadament i dorm un rodamóns).
 35. 35. Imatge representativa dels diferents programes d’edició a l’ordinador.
 36. 36. Distorsiona la realitat de tal manera que sembla més gran. Fotografia feta amb un objectiu d’ull de peix (Codis gràfics)
 37. 37. Pel contrari els teleobjectius apropen el objecte i provoquen sensació d’aixafament En la fotografia es mostra un teleobjectiu.
 38. 38. Aquesta imatge podem observar que la part enfocada de la imatge tendeix sempre a destacar
 39. 39. En aquesta imatge podem apreciar la relació entre imatge- text (colibrí-nèctar).
 40. 40. 7.6. Lectura d’imatges Quan es descriu una imatge resulta difícil enumerar municiosament cadascun dels detalls gràfics rellevant d’aquesta. Vol dir que una part d’aquesta informació no arriba a la nostra percepció conscient, són percepcions que passen inadvertides Criteri tipogràfic Criteri gestàltic Els missatges subliminals en són d’exemple alhora de transmetre una percepció inadvertida.
 41. 41. És la que segueix un mètode similar a l'utilitza't en la lectura d’un text: des de l’angle superior esquerre fins l’inferior dret. Aquest criteri resulta poc lògic
 42. 42. Implica anar analitzant els diferents nuclis d’atenció. La impressió global obtinguda a primer cop d’ull destaca el tema principal i a continuació es localitzen els centres d’interès menors. Es veu el tema principal(un home passejant, i els centres d’interès menors (esta al costat d’un riu, esta barrejada amb la pintura, etc.)
 43. 43. Elements • Dades observables Estructures • Relació entre els elements gràfics i els altres elements ( composició, enquadrament, elements verbals...) Significats • Coses que suggereix la imatge, sentiments i emocions que produeix. Imatge representativa del anàlisi d’una imatge.
 44. 44. Text + imatge: Que sigui un text sigui el que aporti el sentit al missatge Que, pel contrari, la imatge expressi una idea bàsica O que existeixi una complementarietat entre text i la imatge. En aquesta imatge podem veure la relació entre text-imatge
 45. 45. El text serveix de recolzament de la imatge
 46. 46. El text aporta un significat diferent al que expressa la pròpia imatge, anul·lant, contradient o tornant ambigua la realitat del propi registre fotogràfic.
 47. 47. Significats denotatius i connotatius (enriquiment mutu)

Aqui tens el tema 7 ;)

Views

Total views

1,763

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

1,194

Actions

Downloads

7

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×