Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Web Power - e-mailmarketing 2.0 - Sexy Email

353 views

Published on

Web Power: van gemiddelde ROI naar individuele relatiewaarde.

Je e-mailcampagne levert een ROI op van hopelijk meer dan 1. Maar wat zegt dit gegeven eigenlijk?
Niets meer dan een gemiddeld cijfer of je campagne financieel geslaagd is of niet.
Waardevoller is het te weten wat de ROI per individuele relatie is. Met deze kennis heb je namelijk de beschikking over een nieuw selectiecriterium voor een volgende doelgroepgerichte campagne.

Wat zou dat betekenen voor de ROI van die campagne?

Published in: Business, Technology
 • Be the first to comment

Web Power - e-mailmarketing 2.0 - Sexy Email

 1. 1. IT’S TIME TO <br />GET PERSONAL <br />IT’S TIME FOR MORE WEB POWER<br />
 2. 2. Van gemiddelde ROInaarindividuelerelatiewaarde<br />
 3. 3. Denkmodel<br />Van informeren,<br />naarcommuniceren, <br />naarconverteren<br />en continueren.<br />Let op digitaal-ID en relatiestatus!<br />
 4. 4. Benodigdegegevens<br />Dimensierelatie: identificeren en bereiken.<br />Dimensieinteractie: informeren en communiceren.<br />Dimensietransactie: converteren en continueren.<br />Dimensietijd: meten en ontwikkelen.<br />
 5. 5. Dimmi<br />Analyse-, rapportage- en selectietool.<br />De relatiestaatcentraal: volgen en blijvenvolgen.<br />Verzamelen en interpreteren van individueelgedrag.<br />Eenverschil is belangrijkerdaneenovereenkomst.<br />Continu in ontwikkeling.<br />Verrijkinginzet email-marketing.<br />
 6. 6. Statement Albert Einstein<br />“Not everything that counts can be counted and not everything that can be counted counts.”<br />
 7. 7. Primaireaandachtsgebieden<br />Communicatie<br />Waarde<br />Profiel<br />Aandacht<br />
 8. 8. Primaireaandachtsgebieden<br />Waardecomponenten.<br />Return on investment.<br />Customer lifetime value.<br />
 9. 9. Waardecomponenten<br />Marketing-communicatiekosten.<br />Operationelekosten.<br />Commerciëlemarge.<br />Symbolischewaarde.<br />
 10. 10. Return on investment<br />Campagne-ROI is leukomteweten.<br />Relatie-ROI is van essentieelbelang.<br />ROI is eenprofiel- en selectiecriterium.<br />
 11. 11. Customer lifetime value<br />De contantewaarde van de geprognotiseerdewinsten van eenklant.<br />Meetperiode.<br />Commerciëlemarge.<br />Omzet per aankoop.<br />Aankoopfrequentie.<br />Rentekapitaalmarkt.<br />
 12. 12. De kracht van de combinatie<br />Communicatie: renewal-gedrag en sequency.<br />Waarde: RFM-segmentatie en topicality.<br />Profiel: statisch en dynamisch.<br />Aandacht: attention-score en domein.<br />
 13. 13. De kracht van Dimmi<br />Meer inzicht.<br />Meer kennis.<br />Meer relevantie.<br />Beterresultaat.<br />
 14. 14. Ervaar het zelf<br />Verschillendetoonaangevendeorganisatiesgingen je voor.<br />Ervaarzelf de kracht van Web Power.<br />Neem contact met ons op.<br />Hans van der Poelwww.webpower.nl<br />
 15. 15. IT’S TIME TO <br />GET PERSONAL <br />IT’S TIME FOR MORE WEB POWER<br />

×