Interaktivitet

428 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Interaktivitet

 1. 1. Interaktivitet
 2. 2. Interaktion• Interaktivitet udspringer af interaktion og fortolkes meget forskellig i forbindelse med medieanalyse.• Interaktion = det vekselvirkende aspekt ved kommunikation• Afledningen ‘Interaktivitet’ betegner mulighed for interaktion via/indenfor medier
 3. 3. Interaktivitet Optik:1. Interaktivitet som sammensat af sociologiske, kommunikations-/ medievidenskabelige og informatiske forståelser 2. Interaktivitet som et redskab for strategisk kommunikation 3. Interaktivitet som et operationelt, analytisk begreb, der tager udgangspunkt i kommunikationsmønstre på websites
 4. 4. Den sociologiskeinteraktionsforståelse
 5. 5. Kommunikations- ogmedievidenskabernesinteraktionsforståelse
 6. 6. Informatikkensinteraktionsforståelse
 7. 7. OpsamlendeMens interaktion i sociologisk forstand refererer til detgensidige forhold mellem to eller flere individer,refererer informatikkens til forhold mellem menneskeog maskine, men ikke til kommunikation mellemmennesker, der er formidlet gennem en maskine. IKommunikations- og medievidenskaberne refererer detblandt andet til forholdet mellem tekst og læser menogså til gensidig menneskelig handling ogkommunikation gennem mediebrug såvel som para-social interaktion. Forvirret?
 8. 8. Kommunikationsmønstre• Bordewijk & kamms matrix
 9. 9. Interaktivitet som et strategisk redskab•Branding• Brugerskabt indhold og innovation• Fastholdels
 10. 10. • Branding og fastholdelse informeres blandt andet af Adam Arvidsson
 11. 11. • Brugerinvolvering og innovation informereres af blandt andet Henry Jenkins, Axel Bruns,Yochai Benkler og Eric von Hippel
 12. 12. • Som analytisk redskab kan interaktivitetsteorien anvendes til komparative analyser af websites, og til at se på om en webløsning fungerer ift. afsendermål mm.
 13. 13. • Interaktivitet som kommunikationsmønstre
 14. 14. Kommunikationsmønstre
 15. 15. Transmission
 16. 16. Registrering
 17. 17. Kommentering• Kommentering
 18. 18. Konsultation• Konsultation
 19. 19. Konversation• Konversation
 20. 20. Kollaboration• Kollaboration
 21. 21. Syndikering• Syndikering
 22. 22. Deling• Deling
 23. 23. Emergens• Emergens
 24. 24. Gruppearbejde• Vælg en case - et website - og applicer Hoems model. Hvilke kommunikationsmønstre er i spil?• Reflekter også over, hvor og hvordan modellen evt. kommer til kort i forbindelse med analysearbejde.

×