Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Brugerinvolvering

703 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Brugerinvolvering

 1. 1. AARHUS UNIVERSITET Brugerinvolvering 10. Oktober 2011 Nicholai Friis Pedersen 1Monday, October 10, 11
 2. 2. AARHUS UNIVERSITET 10. Oktober 2011 BRUGERINVOLVERING Nicholai Friis Pedersen Undervisningsassistent VERSITET UNIMonday, October 10, 11
 3. 3. AARHUS UNIVERSITET Program 1. Diskussion af tekster 2. Oplæg om brugerinvolvering 3. Pause/gruppearbejde 4. Præsentation af gruppearbejde/ diskussion Brugerinvolvering 10. Oktober 2011 Nicholai Friis Pedersen 3Monday, October 10, 11
 4. 4. AARHUS UNIVERSITET Teksterne Hvad synes i om teksterne? Brugerinvolvering 10. Oktober 2011 Nicholai Friis Pedersen 4Monday, October 10, 11
 5. 5. AARHUS UNIVERSITET Disposition for oplæg 1. Hvad forstås ved brugerinvolvering 2. Hvilke former for brugerinvolvering kan vi lokalisere 3. Hvordan kan brugerinvolvering være et strategisk redskab i virksomheders værdiskabelse Brugerinvolvering 10. Oktober 2011 Nicholai Friis Pedersen 3Monday, October 10, 11
 6. 6. AARHUS UNIVERSITET OPTIKKEN Brugerinvolvering som et redskab for værdiskabelse i forretningsmodeller “…the ‘You’ (…) has meanwhile entered the era of commercialized user-generated content, where user activity is heavily mediated by high-tech algorithms and datamining firms. Exemplifying this transformation is the changing position of YouTube, a UGC site that evolved from a small start-up site driven by user communities into a commercial platform that is now an important node in an evolving ecosystem of media conglomerates dominated by Google” (van Dijck 2009: 54). Inkludering af de registrerende former - I mindst ligeså høj grad som frigivelse af midler til kulturproduktion, der realiserer brugernes viljle til kreativitet, synes social software at have skabt grobund for nye, magtfulde mediekonglomerater. “These (meta)data are more valuable than content itself. To put it bluntly, rather than being in the business of content, Google is in the business of deriving commercially significant data from users and connecting these data to companies which need them for targeted advertising, marketing and sales management. Google is less interested in co-creation or content than it is in people making connections – connections that yield valuable information about who they are and what they are interested in” (van Dijck & Nieborg 2009: 865). Brugerinvolvering 10. Oktober 2011 Nicholai Friis Pedersen 4Monday, October 10, 11
 7. 7. AARHUS UNIVERSITET HVAD ER EN FORRETNINGSMODEL Forretningsmodeller refererer til metoder og processer, hvormed virksomheder skaber værdi. Med til værdi regnes økonomisk avance og/ eller forøgelse eller opretholdelse af brugertilslutning samt forøgelse eller opretholdelse af brandets ”styrke” og kendthed. Værdiformerne er i øvrigt interdependente, det vil sige at fx forøgelse af brugertilslutning også øger brandets kendthed og kan gøre det muligt at sælge flere eller dyrere annoncer. Brugerinvolvering 10. Oktober 2011 Nicholai Friis Pedersen 5Monday, October 10, 11
 8. 8. AARHUS UNIVERSITET Hvad er brugerinvolvering 1. Et rammebegreb 2. En typologi 3. Bestående af synteserer af kommunikationsmønstre Brugerinvolvering 10. Oktober 2011 Nicholai Friis Pedersen 8Monday, October 10, 11
 9. 9. AARHUS UNIVERSITET BRUGERINVOLVERINGSFORMER Vi skelner mellem registrerende og aktiverende brugerinvolveringsformer Brugerinvolvering 10. Oktober 2011 Nicholai Friis Pedersen 6Monday, October 10, 11
 10. 10. AARHUS UNIVERSITET REGISTRERENDE BRUGERINVOLVERING At virksomheder registrerer brugerdata og gennem systematisk bearbejdelse og analyse bruger disse til at skabe værdi. Fx skabe automatiseret udvikling af sitet (ud fra brugernes adfærd, som det ses i Googles PageRanking-system), personalisere brugerens oplevelse eller målrette indhold, som ud fra datamining’en vurderes at passe til dennes præferencer (Rasmussen 2001: 93-94). Brugerinvolvering 10. Oktober 2011 Nicholai Friis Pedersen 7Monday, October 10, 11
 11. 11. AARHUS UNIVERSITET AKTIVERENDE BRUGERINVOLVERING ”(…) i) content made publicly available over the Internet ii) which reflects a certain amount of creative effort and iii) which is created outside of professional routines and practices” (OECD 2007: 17). Brugerinvolvering 10. Oktober 2011 Nicholai Friis Pedersen 8Monday, October 10, 11
 12. 12. AARHUS UNIVERSITET Model for brugerinvolvering Brugerinvolvering 10. Oktober 2011 Nicholai Friis Pedersen 12Monday, October 10, 11
 13. 13. AARHUS UNIVERSITET Automatiseret brugerskabt udvikling › Denne registrerende brugerinvolveringsform fungerer ved, at et website udvikler sig ud fra brugernes adfærd og brug og omtales også ofte som ’collaborative filtering’. I stedet for at fokusere på den enkelte brugers gøren og laden, så fokuseres her i stedet på at lade brugertrafikken og de samlede brugeres præferencer påvirke den rækkefølge, som søgeresultaterne fremkommer i. Dermed opstår en form for kollektiv og kollaborativ filtrering. Brugerinvolvering 10. Oktober 2011 Nicholai Friis Pedersen 13Monday, October 10, 11
 14. 14. AARHUS UNIVERSITET Automatiseret personalisering › Automatiseret personalisering er, at websitet former sig efter den enkelte brugers adfærd. Automatiseret personalisering kaldes også for ’regelbaseret personalisering’ og fungerer typisk ved, at den enkelte brugers adfærd registreres via en cookie, så hendes handlinger huskes til næste gang, hun besøger websitet. Brugerinvolvering 10. Oktober 2011 Nicholai Friis Pedersen 14Monday, October 10, 11
 15. 15. AARHUS UNIVERSITET Målretning af indhold › Som navnet også antyder, drejer det sig om, at organisationen målretter sit indhold mod de brugere, som det gennem registrering og datamining vurderes at have stor effekt på. Indhold vises således på baggrund af informationer om forbrugeren, som er indsamlet gennem registrering af adfærd eller ud fra oplysninger, som brugeren har indtastet ved eksempelvis at oprette en brugerprofil på et givet website. Brugerinvolvering 10. Oktober 2011 Nicholai Friis Pedersen 15Monday, October 10, 11
 16. 16. AARHUS UNIVERSITET Målretning af indhold - Predictive behavioral targeting - Retargeting - Geotargeting Brugerinvolvering 10. Oktober 2011 Nicholai Friis Pedersen 16Monday, October 10, 11
 17. 17. AARHUS UNIVERSITET Strategi- og udviklingsinitieret registrering af brugeradfærd › Denne registrerende brugerinvolveringsform kræver ikke megen introduktion, idet den blot denoterer, at organisationen registrerer brugeradfærden og gennem datamining bruger den til strategisk formål som fx beslutninger omkring udvikling af sitet eller som basis for strategiudvikling. Brugerinvolvering 10. Oktober 2011 Nicholai Friis Pedersen 17Monday, October 10, 11
 18. 18. AARHUS UNIVERSITET Model for brugerinvolvering Brugerinvolvering 10. Oktober 2011 Nicholai Friis Pedersen 18Monday, October 10, 11
 19. 19. AARHUS UNIVERSITET Produsage › I modsætning til den traditionelle værdikædes lineære struktur, er produsage kendetegnet ved en cirkulær proces, der ikke munder ud i et traditionelt færdigt ’end product’. I stedet forekommer, hvad Bruns kalder ”unfinished artefacts”, som konstant forbedres og udvides af produsage- netværket (Ibid: 28). I modsætning til organiseringen af konventionel produktion bygger disse netværk på iterative udviklingsmodeller, i hvilke store eller små brugercommunities laver mange, men ofte små, inkræmentale ændringer i en eksisterende informationsbase. Brugerinvolvering 10. Oktober 2011 Nicholai Friis Pedersen 19Monday, October 10, 11
 20. 20. AARHUS UNIVERSITET Brugercentreret innovation og udvikling › Ifølge von Hippel har virksomheder tre muligheder for at involvere brugeren i udviklingsprocesser eller få del i outputtet af brugerens vilje til at udvikle og modificere produkter (Ibid: 15): de kan (1) producere brugerudviklede innovationer til kommercielt salg og/eller tilbyde at fremstille specialprodukter til specifikke brugere. De kan (2) sælge ”tool kits” og/eller tilbyde platforme, der faciliterer og/ eller letter brugerens innovationsrelaterede adfærd/behov for produkter, der udfylder specifikke behov. De kan (3) sælge produkter, der komplementerer brugerudviklede innovationer. Brugerinvolvering 10. Oktober 2011 Nicholai Friis Pedersen 20Monday, October 10, 11
 21. 21. AARHUS UNIVERSITET Personalisering › Gennem personalisering gives brugerne mulighed for at få og sammensætte netop det, de interesserer sig for i personlige sider, hvorved formen har potentiale til at stille mere specifikke behov, end andre former. I flere tilfælde har man også set personaliseringssites, hvor brugeren gives mulighed for at trække eksternt indhold ind gennem RSS-feeds (fx Google Reader). Dermed kan organisationen via formen fungere som et passagested. Brugerinvolvering 10. Oktober 2011 Nicholai Friis Pedersen 21Monday, October 10, 11
 22. 22. AARHUS UNIVERSITET Viral markedsføring › Målet med viral markedsføring er at anvende og udnytte bruger-til-bruger- kommunikation til at sprede information om et produkt, en service eller noget indhold via passagesteder. Brugerinvolveringsformens modsætning er traditionelle kommunikationsmodellers virksomhed-til-kunde- kommunikation. Brugerinvolvering 10. Oktober 2011 Nicholai Friis Pedersen 22Monday, October 10, 11
 23. 23. AARHUS UNIVERSITET Model for brugerinvolvering Brugerinvolvering 10. Oktober 2011 Nicholai Friis Pedersen 23Monday, October 10, 11
 24. 24. AARHUS UNIVERSITET Automatiseret brugerskabt udvikling › Ved automatiseret brugerskabt udvikling er kommunikationsmønstrene registrering, konsultation og emergens i spil. Registrering fordi systemet registrerer brugeradfærden, konsultation fordi brugeren selv vælger, hvornår det udvalgte indhold tilgås, og emergens fordi netværk af brugere uafhængigt af sociale relationer bidrager til et samlet output. Brugerinvolvering 10. Oktober 2011 Nicholai Friis Pedersen 24Monday, October 10, 11
 25. 25. AARHUS UNIVERSITET Automatiseret personalisering › Automatiseret personalisering aktiverer kommunikationsmønstrene konsultation, registrering og konversation. Konsultation fordi brugeren bestemmer, hvornår hun ønsker at tilgå indholdet, registrering fordi indholdet udvælges ud fra registrering af brugerens adfærd og konversation, fordi indholdet påvirkes af interaktion mellem system og brugere. Brugerinvolvering 10. Oktober 2011 Nicholai Friis Pedersen 25Monday, October 10, 11
 26. 26. AARHUS UNIVERSITET Målretning af indhold › Ved målretning af indhold er kommunikationsmønstrene transmission, registrering og konversation i spil. Transmission er tilstede, fordi systemet determinerer tidspunktet for, hvornår brugeren eksponeres for indholdet. Registrering, fordi målretningen sker ud fra analyse af data, som er indsamlet gennem cookies eller information om opkoblingspunkt. Konversation, da målretningen sker gennem en tovejskanal. Brugerinvolvering 10. Oktober 2011 Nicholai Friis Pedersen 26Monday, October 10, 11
 27. 27. AARHUS UNIVERSITET Strategi- og udviklingsinitieret registrering › Brugerinvolveringsformen funger gennem registrering og kommer også til udtryk gennem konversation, da brugernes input i systemet munder ud i ændringer på sitet. Brugerinvolvering 10. Oktober 2011 Nicholai Friis Pedersen 27Monday, October 10, 11
 28. 28. AARHUS UNIVERSITET Produsage › Produsage fremkommer gennem kommunikationsmønstrene kommentering, konsultation, konversation, kollaboration, deling, og emergens. Idet produsage bygger på, at brugerne kommunikerer og socialiserer med hinanden, knytter formen an til kommentering, konversation og kollaboration. Da produsage ofte tager udgangspunkt i videreudvikling eller kontinuerlig udvikling er delingsmønstret fremkommende, og da de brugere, som er implicerede i produsag-processen, bidrager til en større helhed, knytter formen også an til emergens. Brugerinvolvering 10. Oktober 2011 Nicholai Friis Pedersen 28Monday, October 10, 11
 29. 29. AARHUS UNIVERSITET Brugercentreret innovation og udvikling › Brugercentreret innovation og udvikling fremkommer gennem kommunikationsmønstrene konsultation og konversation og knytter ofte også an til emergens, idet flere små brugerinnovationer kan bidrage til en større helhed – for eksempel bidrager de mange brugere af Flickr til en omfattende fotodatabase og de mange bloggere til blogosfæren. Formen adskiller sig fra produsage ved, at kollaboration og deling ikke forekommer. Det ses dog hyppigt, at de to brugerinvolveringsformer komplementerer hinanden. Kommentering forekommer også hyppigt, idet dette mønster ofte hæfter sig ved den kanal, hvorigennem brugeren kan komme med input. Brugerinvolvering 10. Oktober 2011 Nicholai Friis Pedersen 29Monday, October 10, 11
 30. 30. AARHUS UNIVERSITET Personalisering › Personalisering bygger på kommunikationsmønstrene registrering, konsultation og konversation samt deling/syndikering – alt efter it-arkitekturen i den pågældende personaliseringstjeneste. Brugeren kan tilgå indholdet, når hun har lyst og kan gennem konversationsformen selv komme med input til systemet. På trods af, at personalisering er en brugerinvolveringsform, der fungerer gennem aktivering af brugeren, er den også knyttet til registrering, idet brugerprofiler eller cookies er nødvendige, hvis de input brugeren giver systemet, skal kunne kobles til dennes enhed, ved det næste besøg. Syndikering og/eller deling er tilstede i de tilfælde, hvor brugeren har mulighed for at indhente indhold ind på den personlige side. Brugerinvolvering 10. Oktober 2011 Nicholai Friis Pedersen 30Monday, October 10, 11
 31. 31. AARHUS UNIVERSITET Viral Markedsføring › Viral markedsføring fremkommer gennem konsultation, konversation, deling/ syndikering og emergens. Som brugerinvolveringsform kan viral markedsføring kun fremkomme, når systemet understøtter deling eller syndikering. Ligesom personalisering kan viral markedsføring veksle mellem deling og syndikering ud fra den pågældende it-arkitekturs muligheder. Konsultation, konversation og emergens er dog konstante, idet indholdet tilgås on demand, fordi formen kræver en tovejs-kanal i systemet, samt fordi formen virker gennem mange bidrag uafhængigt af hinanden. Brugerinvolvering 10. Oktober 2011 Nicholai Friis Pedersen 31Monday, October 10, 11
 32. 32. AARHUS UNIVERSITET BRUGERINVOLVERING SOM STRATEGISK REDSKAB (crowdsourcing) Crowdsourcing forstået som mulighed for at udnytte brugerinvolvering ikke blot produsage Brugerinvolvering 10. Oktober 2011 Nicholai Friis Pedersen 9Monday, October 10, 11
 33. 33. AARHUS UNIVERSITET Crowdsourcing-modeller › Axel Bruns’ seks ‘crowdsourcing’-modeller (som er inspireret af JC Herz’ begreb ’harnessing the hive’) er: › ‘fodre’ (feeding the hive) › ‘hjælpe’ (helping the hive) › ‘stille rum til rådighed for’ (harbouring the hive) › ‘strukturere’ (harnessing the hive) › ‘høste’ (harvesting the hive) › ‘overtage’ (hijacking the hive) Brugerinvolvering 10. Oktober 2011 Nicholai Friis Pedersen 33Monday, October 10, 11
 34. 34. AARHUS UNIVERSITET Hvad får brugeren ud af det Intrinsic motivation/nyøkonomisk motivation (Yochai Benkler) Fælleskab (Adam Arvidsson) Brugerinvolvering 10. Oktober 2011 Nicholai Friis Pedersen 10Monday, October 10, 11
 35. 35. AARHUS UNIVERSITET Strategiske perspektiver › Brugerinvolvering som motivationsfaktor tager udgangspunkt i, hvordan brugerinvolvering anvendes som strategi til fastholdelse af brugeren på websitet. › Produktion, udvikling og innovation gennem brugerinvolvering tager udgangspunkt i, hvordan brugerinvolvering anvendes i forbindelse med produktion, udvikling og innovation af indhold, nye tjenester eller udvikling af organisationernes sites. › Branding gennem brugerinvolvering tager udgangspunkt i, hvordan brugerinvolvering fungerer i forbindelse med brandingstrategier. › Markedsføring og PR gennem brugerinvolvering tager udgangspunkt i, hvordan organisationerne anvender brugerinvolvering i markedsførings- og PR-sammenhæng. › Strategisk høst og anvendelse af data tager udgangspunkt i, hvordan organisationerne anvender brugernes adfærd og trafikken på sitene til strategiske og forretningshøjnende formål. Brugerinvolvering 10. Oktober 2011 Nicholai Friis Pedersen 35Monday, October 10, 11
 36. 36. AARHUS UNIVERSITET Gruppearbejde I skal arbejde med samme case som sidst og diskutere: 1. Hvilke former for brugerinvolvering er i spil? 2. Hvilke crowdsourcing-modeller anvendes i casene? Brugerinvolvering 10. Oktober 2011 Nicholai Friis Pedersen 11Monday, October 10, 11
 37. 37. AARHUS UNIVERSITET Brugerinvolvering 10. Oktober 2011 Nicholai Friis Pedersen 37Monday, October 10, 11

×