Successfully reported this slideshow.

Brugerinvolvering

1,275 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Brugerinvolvering

 1. 1. Interaktivitet og brugerinvolvering Nicholai Friis Pedersen, Videnskabelig Assistent, CUDiM, AU Paludan Müllers Vej 48, Lok. 126, website: au.dk/nfp@hum, Au/ tlf: +4542646640, mail: nfp@hum.au.dk CUDimTuesday, February 21, 12
 2. 2. BLOGGENTuesday, February 21, 12
 3. 3. BLOGGEN • En åben, faglig blogTuesday, February 21, 12
 4. 4. BLOGGEN • En åben, faglig blog • Deles med jeres søsterhold ‘sociale medier’ fra digital designTuesday, February 21, 12
 5. 5. BLOGGEN • En åben, faglig blog • Deles med jeres søsterhold ‘sociale medier’ fra digital design • Bruges til gruppearbejde, oplæg, slides og faglige diskussionerTuesday, February 21, 12
 6. 6. BLOGGEN • En åben, faglig blog • Deles med jeres søsterhold ‘sociale medier’ fra digital design • Bruges til gruppearbejde, oplæg, slides og faglige diskussioner • Skal kunne læses af alleTuesday, February 21, 12
 7. 7. BLOGGEN • En åben, faglig blog • Deles med jeres søsterhold ‘sociale medier’ fra digital design • Bruges til gruppearbejde, oplæg, slides og faglige diskussioner • Skal kunne læses af alle • I skal oprettes som forfattere. Det gøres ved at sende os en mailTuesday, February 21, 12
 8. 8. BLOGGEN • En åben, faglig blog • Deles med jeres søsterhold ‘sociale medier’ fra digital design • Bruges til gruppearbejde, oplæg, slides og faglige diskussioner • Skal kunne læses af alle • I skal oprettes som forfattere. Det gøres ved at sende os en mail • Kategorier og tags:Tuesday, February 21, 12
 9. 9. BLOGGEN • En åben, faglig blog • Deles med jeres søsterhold ‘sociale medier’ fra digital design • Bruges til gruppearbejde, oplæg, slides og faglige diskussioner • Skal kunne læses af alle • I skal oprettes som forfattere. Det gøres ved at sende os en mail • Kategorier og tags: • I skal bruge kategorien ‘mobile og sociale medier f12’Tuesday, February 21, 12
 10. 10. interaktivit & brugerinvolveringOplægsdisposition • Interaktivitetsteori med fokus på kommunikationsmønstre i digitale medier • Brugerinvolvering med fokus på former, hvor brugerne kan involveres og involverer sig i digitale medier • Gruppearbejde/diskussion • Hvad vi skal til næste gang Au/ CUDimTuesday, February 21, 12
 11. 11. Interaktivitet Interaktivitet = udledning af interaktion Interaktion = det vekselvirkende aspekt ved kommunikation De interaktionsmuligheder en medieteknologi eller -form indeholder = interaktivitet Au/ CUDimTuesday, February 21, 12
 12. 12. Forståelse af interaktivitetInteraktivitet • Grundlæggende teoretisk forståelse: Jens F. Jensen • Operationelt grundlag: Jon Hoems kommunikationsmønstre Au/ CUDimTuesday, February 21, 12
 13. 13. Operationelt grundlag: Hoems kommunikationsmønstreInteraktivitet • Til at dissikere webtjenester - hvilke muligheder for interaktion gives brugeren • Til at at kendetegne brugerinvolveringsformer og adskille dem fra hinanden - i den del af oplæget, der handler om Au/ brugerinvolvering CUDimTuesday, February 21, 12
 14. 14. Et “buzzword”, der betyder meget forskelligt i de diskurser, hvori det indgår - Jensen Au/ CUDimTuesday, February 21, 12
 15. 15. Et “buzzword”, der betyder meget forskelligt i de diskurser, hvori det indgår - Jensen - Sociologien Au/ CUDimTuesday, February 21, 12
 16. 16. Et “buzzword”, der betyder meget forskelligt i de diskurser, hvori det indgår - Jensen - Sociologien - Medie- og kommunikationscidensk- berne Au/ CUDimTuesday, February 21, 12
 17. 17. Et “buzzword”, der betyder meget forskelligt i de diskurser, hvori det indgår - Jensen - Sociologien - Medie- og kommunikationscidensk- berne - Informatikken Au/ CUDimTuesday, February 21, 12
 18. 18. Sociologiens interaktionsbegrebInteraktivitet • Interaktion henviser til, at to eller flere mennesker i en given situation i deres adfærd og handlinger orienterer sig gensidigt mod hinanden. • Her foregår interaktion i overskuelige sociale systemer og konkrete situationer Au/ CUDimTuesday, February 21, 12
 19. 19. Kommunikations- og medievidenskaberns interaktivitetsbegrebInteraktivitet • Reel udveksling og gensidighed mellem mennesker behøves ikke være til stede • Tovejskommunikationen kan bare være forestillet i modtagerens bevidsthed. • Sociologisk interaktion er forbilledet i forbindelse med studier, der fokuserer på kommunikationsteknologier Au/ CUDimTuesday, February 21, 12
 20. 20. InteraktivitetTuesday, February 21, 12
 21. 21. Informatikkens interaktionsbegrebInteraktivitet • Udgangspunkt i forholdet mellem menneske og maskine - kendes fx fra Usability-studier Au/ CUDimTuesday, February 21, 12
 22. 22. Tværfaglig interaktionsforståelseInteraktivitet • Interaktion kan som i sociologisk forstand referere til det gensidige forhold mellem to eller flere individer. • Interaktion kan også referere til forhold mellem menneske og maskine. • Som i Kommunikations- og medievidenskaberne kan interaktion referere til forholdet mellem tekst og læser - kvasi-medieret kommunikation - og til medieret interaktion. Au/ CUDimTuesday, February 21, 12
 23. 23. Tværfaglig interaktionsforståelseInteraktivitet Au/ CUDimTuesday, February 21, 12
 24. 24. Tværfaglig interaktionsforståelseInteraktivitet Au/ CUDimTuesday, February 21, 12
 25. 25. Interaktivitet TransmissionKendes oprindeligt fra broadcastmedierne - kendes på nettet fra livestreamsInformation produceres af informationscentret og centeret står også for at distribuere tilbrugeren - og det er op til brugeren at være på rette tid og sted... Au/ CUDimTuesday, February 21, 12
 26. 26. RegistreringInteraktivitetKendes fra Googles Page rank, Facebooks edge rank, Amazon, stumble, YouTube og fænomenersom recomendations, ratings, målrettede annoncer osv.Information produceres af individuelle brugere - ved deres adfærd på websites elleraktivitet på chat eller fora.Informationscentret tager kontrol over informationen, logger den, analyserer den oganvender den - anvendelse kan fx ske ved hjælp af cookies, selvlærende it-systemer, GPSog opkoblingspunkter. Au/ CUDimTuesday, February 21, 12
 27. 27. KommenteringInteraktivitetKendes fra websites, hvor brugerne kan skrive kommentarer til indhold leveret afinformationscentretIt-arktekturen faciliterer kommentering, når lagring af informationen er centaliseret, mensinformationen produceres af brugere.Informationscentret kontrolerer og initierer informationen, men de individuelle brugere harmulighed for at komme med ekstra information. Au/ CUDimTuesday, February 21, 12
 28. 28. Interaktivitet KonsultationInformation er produceret og ofte ejet af informationscentret, mens Individuelle brugerekontrolerer, hvilken information de får, og hvornår.Konsultationsmønstret er afhængigt af, at informationen lagres af informationscentret førden kan selekteres - derfor er der altid tale om asynkron kommunikation Au/ CUDimKendes fra “klassiske” websites, cd-rom osv.Tuesday, February 21, 12
 29. 29. Tuesday, February 21, 12
 30. 30. Interaktivitet KonversationKendes fra chat, fora, email, sociale netværksites osv.Individuelle brugere deltager aktivt i både produktion og distribution af information.Når kommunikationen - som her - er medieret - vil kommunikationsmediet dog ofte værestillet til rådighed af et informationscentret, hvorfor de determinerer en del af formen, kanman sige. Au/ CUDimTuesday, February 21, 12
 31. 31. Interaktivitet KollaborationKendes fra Wiki-tjenester, online-spil osv.Ved kollaboration produceres information af brugere, mens den individuelle brugerdeterminerer, hvornår information kan tilgås.Et informationssystem, der faciliterer kollaboration, lader relativt uforhindret brugeredistribuere og ændre indholdet Au/ CUDimTuesday, February 21, 12
 32. 32. SyndikeringInteraktivitetKendes fra tjenester, hvor modtageren kan trække indhold ud eller ind i en form som erbestemt af informationscentret.Ved syndikering produceres information af en central informationsudbyder, men brugerehar mulighed for at styre genbrug og distribuere informationen. Au/ CUDimTuesday, February 21, 12
 33. 33. DelingInteraktivitetKendes fra tjenester, hvor brugeren kan uploade/downloade indholdInformation produceres/initieres af individuelle brugere. Distribution varetages af netværkaf brugere Au/ CUDimTuesday, February 21, 12
 34. 34. EmergensInteraktivitetVed emergens er produktion såvel som distribution af information en kollektiv proces, somvaretages af brugere i netværk.Emergens refererer til måden komplekse systemer kan opstå på baggrund af mange, oftesimple interaktioner uafhængigt af hinanden fra forskellige bidragsydere. Au/ CUDimTuesday, February 21, 12
 35. 35. Hvad kan teorien om brugerinvolveringBrugerinvolvering • Brugerinvolveringsformer refererer her til begreber fra litteraturen. Der er tale om idealformer for brugeradfærd set på såkaldte web 2.0-sites • Kommunikationsmønstrene informerer brugerinvolveringsformer. Dermed kan man skabe et analyseapparat, der kan gøre det muligt at lokalisere brugerinvolveringsformer og beskrive, Au/ CUDim hvordan brugerinvolvering faciliteresTuesday, February 21, 12
 36. 36. José van DijckBrugerinvolvering• Der mangler caseanalyser og teoretiske bidrag, der sætter fokus på, hvordan professionelle aktører kan skabe værdi gennem brugerinvolvering• Der mangler bidrag, der fokuserer på den værdi, der skabes gennem forskellige former for registrering (...) it is crucial to understand the new role of users as both content providers and data providers. Besides uploading content, users also willingly and unknowingly provide important information about their Au/ CUDim profile and behaviour to site owners and metadata aggregators (...) Their subsequent media behaviour can be minutely traced by means of databots” (van Dijck 2009: 47)Tuesday, February 21, 12
 37. 37. Brugerinvolverings- modelBrugerinvolvering Au/ CUDimTuesday, February 21, 12
 38. 38. RegistrerendeBrugerinvolvering BrugerinvolveringAutomatiseret brugerskabt udviklingRegistrering - fordi systemet registrerer brugeradfærdenKonsultation - fordi indholdet stilles til rådighed afinformationscentret, mens brugeren selv vælger, hvornår detudvalgte indhold tilgåsEmergens - fordi netværk af brugere, uafhængigt afhinanden bidrager til et samlet output. Au/ CUDimTuesday, February 21, 12
 39. 39. RegistrerendeBrugerinvolvering BrugerinvolveringAutomatiseret personaliseringRegistrering - fordi systemet registrerer brugeradfærdenKonsultation - fordi indholdet stilles til rådighed afinformationscentret, mens brugeren selv vælger, hvornårdet udvalgte indhold tilgåsKonversation - fordi tjenesten ofte påvirkes afinteraktion mellem brugere - vi kender det fraFacebooks udvælgelse af de tophistorier, man ser,og fra Gmail, hvor det foreslås, hvem der skal Au/inddrages i en given korrospondance CUDimTuesday, February 21, 12
 40. 40. RegistrerendeBrugerinvolvering BrugerinvolveringMålretning af indholdTransmission - fordi systemet determinerer tidspunktet for,hvornår brugeren eksponeres for indholdet.Registrering - fordi målretningen sker ud fra analyse af data,som er indsamlet gennem cookies eller information omopkoblingspunkt.Konversation - fordi målretningen nogle gange sker ud frainteraktion mellem brugere - fx i Gmail eller via FacebooksEdge Rank. Au/ CUDimTuesday, February 21, 12
 41. 41. RegistrerendeBrugerinvolvering BrugerinvolveringStrategi- og udviklingsinitieret registreringRegistrering - fordi ændringer på sitet sker ud fra logging oganalyse af data.Konversation - fordi målretningen nogle gange sker ud frainteraktion mellem brugere - fx i fora, chats osv. Au/ CUDimTuesday, February 21, 12
 42. 42. AktiverendeBrugerinvolvering BrugerinvolveringProdusageKonversation - fordi produsage ofte fordrer at brugere kommunikerer med hinanden, så knytterformen an til konversationKollaboration - fordi der er tale om at brugere skal kunne modificere og viderudvikle på informationinitieret/produceret af andre brugere knyttes an til kollaborationDeling - fordi produsage tager udgangspunkt i modificeringer fra brugere, så skal mulighederne forat ændre og rekontekstualisere indhold ikke været styret af en central informationsudbyder Au/Emergens - fordi de brugere, som er implicerede i produsage-processen, ofte bidrager til en større helhed, CUDimknytter formen også an til emergens - fx bidrager wikipedias brugere til et omfattende leksikon.Tuesday, February 21, 12
 43. 43. AktiverendeBrugerinvolvering BrugerinvolveringBrugercentreret innovation og udviklingKonsultation - fordi formen ofte fremkommer ved at informationsudbyderen skaber etinformationsindholdKommentering - fordi informationsudbyderen stiller en feedback-kanal til rådighed forbrugerenSyndikation/Deling - fordi informationsudbyderen i en vis udstrækning giver brugernemulighed for at modificere - blandt andet i forbindelse med open source og app udvikling Au/Emergens - fordi flere små input fra brugeren kan bidrage til en større helhed. CUDimTuesday, February 21, 12
 44. 44. AktiverendeBrugerinvolvering BrugerinvolveringPersonaliseringRegistrering - fordi systemet determinerer tidspunktet for, hvornår brugereneksponeres for indholdet.Konsultation - fordi målretningen sker ud fra analyse af data, som er indsamletgennem cookies eller information om opkoblingspunkt.Konversation - fordi målretningen nogle gange sker ud fra interaktion mellembrugere - fx i Gmail eller via Facebooks Edge Rank.Syndikering - fordi formen beror på, at brugeren kan samle information Au/på en personlig side - gennem rss CUDimTuesday, February 21, 12
 45. 45. AktiverendeBrugerinvolvering BrugerinvolveringViral markedsføringKonversation - fordi informationsspredningen er afhængig af,at brugere kan initiere kommunikation til andre brugere.Synikering/deling- Fordi indholdet skal være muligt at sendevidere i systemet - og måske remixes.Emergens - fordi formen virker gennem mange bidrag småbidrag. Au/ CUDimTuesday, February 21, 12
 46. 46. Diskussion • Hvad kan vi bruge dette begrebsapparatet til? Au/ CUDimTuesday, February 21, 12
 47. 47. GruppearbejdeGruppearbejde/Diskussion I vælger en case og diskuterer, hvilke kommunikationsmønstre og brugerinvolveringsformer, der er i spil. I kan fx se på det i forhold til spørgsmålet: “hvordan skabes værdi igennem brugerinvolvering”. Diskussion skal udmønte sig i et blogindlæg. I skal huske at gøre det læseligt for andre end os selv! I skal placere indlægget i katagorien “Mobile og sociale medie f12”. I skal anvende dagens tag, “Brugerinvolvering”, og skrive gruppemedlemmernes navne sidst i blogindlægget. Hvis I inddrager ekstramateriale skal i smide det ind i Diigo-gruppen. Au/ CUDimTuesday, February 21, 12
 48. 48. TIL NÆSTE GANGTuesday, February 21, 12
 49. 49. TIL NÆSTE GANG • Om communities og netværkTuesday, February 21, 12
 50. 50. TIL NÆSTE GANG • Om communities og netværk • Forsøg at komme med et bud på, hvad man kunne undersøge ved hjælp af disse tekster, hvordan man skulle gøre, og hvad det ville bidrage med. Tænk også i forhold til mobile medierTuesday, February 21, 12
 51. 51. TIL NÆSTE GANG • Om communities og netværk • Forsøg at komme med et bud på, hvad man kunne undersøge ved hjælp af disse tekster, hvordan man skulle gøre, og hvad det ville bidrage med. Tænk også i forhold til mobile medier • Overvej hvordan de forskellige teorier støtter/ modarbejder hinanden i forhold til analysen af internetfællesskaberTuesday, February 21, 12
 52. 52. TIL NÆSTE GANG • Om communities og netværk • Forsøg at komme med et bud på, hvad man kunne undersøge ved hjælp af disse tekster, hvordan man skulle gøre, og hvad det ville bidrage med. Tænk også i forhold til mobile medier • Overvej hvordan de forskellige teorier støtter/ modarbejder hinanden i forhold til analysen af internetfællesskaber • Smid de cases i finder ind i Diigo-gruppen og skriv en kommentar om hvordan I tænker litteraturen kunne bruges til at belyse det. Lav i kommentaren også et link til...Tuesday, February 21, 12
 53. 53. TIL NÆSTE GANG • Om communities og netværk • Forsøg at komme med et bud på, hvad man kunne undersøge ved hjælp af disse tekster, hvordan man skulle gøre, og hvad det ville bidrage med. Tænk også i forhold til mobile medier • Overvej hvordan de forskellige teorier støtter/ modarbejder hinanden i forhold til analysen af internetfællesskaber • Smid de cases i finder ind i Diigo-gruppen og skriv en kommentar om hvordan I tænker litteraturen kunne bruges til at belyse det. Lav i kommentaren også et link til... • ...blogindlægget. Lav hver især en kort tekst, hvor I præsenterer jeres ide.Tuesday, February 21, 12

×