Advertisement
Advertisement

More Related Content

Advertisement

Nhijyen hotel presentation 2018

 1. TURİSTİK HİZMET VEREN TESİSLERDE ANTİMİC® NANO DEZENFEKTAN KAPLAMANIN ÖNEMİ.
 2. Turistik Konaklama Hizmeti Veren Tesislerin İmajını Arttırmaya Yönelik Yaptıkları Çalışmalar Arasında En Önemlisi! Konuklarının Sağlığını Korumaya yönelik Genel Hijyen Ve Sanitasyona gösterdikleri önemdir. “Temizlik Görünür Mikroplar Görünmez”“Temizlik Görünür Mikroplar Görünmez” HOTELHOTEL
 3. OTELLERDE DEZENFEKSİYON Oteller farklı yerlerden konaklama için gelenlerin bulunduğu ve enfeksiyonun insandan insana kolayca bulaşabileceği kalabalık yaşam alanlarıdır. Bu yüzden, ortak ve sıklıkla kullanılan alanlar başta olmak üzere genel amaçlı dezenfeksiyon kaplama yapılmalıdır.
 4. 1. Depolar ( kuru erzak, soğuk hava, gıda depoları) 2. Ofisler, 3. Odalar, 4. Mutfak ve ekipmanlar, 5. Gıda servis alanları, 6. Personel yemekhanesi, 7. Tuvaletler ve banyolar, duş başlıkları Otellerde dezenfeksiyon gerektiren alanları aşağıdaki gibi sıralayabiliriz; 8. Personel soyunma odaları, 9. Gıdaların hazırlandığı ve pişirildiği yüzeyler, 10. Su sistemleri, su depoları, 11. Soğutma kulesi, 12. Süs havuzları, 13. Yüzme havuzları ve sauna, 14. Spor salonları,
 5. Otellerde kullanılan geleneksel dezenfektan ürünlerin işlevi nedir? Günümüzde tüm toplu yaşam alanlarında geleneksel ürünlerle günlük yapılan temizliklerde yüzeylerdeki kir ve lekelerin yok edilmesi hedeflenirken yanı sıra yüzeylerin zararlı mikroorganizmalardan arındırılasıda amaçlanır. Oysa bu ürünlerin yüzeylerde kalıcılık ve etkinlik süreleri azami 30 dakika olduğundan, kir ve lekeler yok edilebilir ancak yüzeyler bakteri, mantar, küf ve virüslere açık hale gelir. Ayrıca bu ürünler çapraz bulaşmayı önleyemez.( Çapraz bulaşma: bakteri ve virüs bulaşmış ortamdan bakteri ve virüs bulaşmamış ortama bakteri ve virüslerin transfer olmasıdır.) Dolayısı ile A(H1N1) virüsünün sebep olduğu Domuz gribi, Legionella pneumophilia adlı bir bakterinin sebep olduğu Zatürre, Enterovirüs denilen mikropların neden olduğu El Ayak Ağız Hastalığı, Escherichia coli bakterisinin sebep olduğu, idrar yolu enfeksiyonu gibi hastalık yapıcı enfeksiyonların yüzeylerden insanlara bulaşmasına neden olur.
 6. Otellerde kullanılan dezenfektan ürünler hangi özelliklere sahip olmalıdır? Otellerde, enfeksiyon hastalıkları başta olmak üzere diğer bulaşıcı hastalıklara neden olabilecek tüm zararlı mikroorganizmaları yok eden, çapraz bulaşmayı önleyen, insan sağlığına zarar vermeyen, ağır metal içermeyen, çevreye duyarlı ve yüksek derecede etkinlik gösteren sürdürülebilir kaplama ürünler kullanılmalıdır.
 7. Antimic® nano hijyen kaplama nedir? Organik yapısı, su ile uygulanabilir tasarlanmış olan nano hijyen yüzey kaplama malzemesi, molekül ağırlığı nedeniyle, doğada kolayca parçalanabilen, insan ve çevre sağlığı için güvenilir bir malzemedir. Tüm bu güvenilir yapısının yanı sıra en önemli özelliği kalıcı olmasıdır. Uygulandığı yüzeylerdeki fonksiyonel gruplarla ve kendi içerisinde fonksiyonel gruplarla kimyasal bağ ile bir ağ tabakası oluşturur. Bu tabaka aktivitesini uzun süre korur. Yüzey üzerindeki sürtünme sıklığı ve trafiğe bağlı olarak 2 aydan 12 aya kadar kalıcılığını sağlar. Bu süre zarfında yapısı gereği fiziksel olarak bakteri, mantar, küf, maya ve virüsleri tamamen ortadan kaldırır.
 8. Antimic® ürününün aktif maddesi nedir? Ürünün aktif maddesi ( trimethoxysilyl propyl octadecyl ammonium chloride)’dir. 1. Bölüm: silan zemin (trimethoxsily) nano ’ in dayanak noktasıdır. Cam, tekstil, ahşap, seramik gibi her türlü yüzeyde kalıcı olmasını sağlayan kovalent bağlardan oluşur. 2. Bölüm: molekülün ikinci bölümü merkezde bulunan pozitif yüklü nitrojendir. Mikropların hücre zarları negatif yüklüdür. Bu bölüm mikropları içine çeker ve yok eder. 3. Bölüm: üçüncü bölüm, kılıç gibi çalışan moleküler zincirdir. Kendisine temas eden mikropların hücre zarlarını deler ve parçalar.
 9. DEPOLARDA DEZENFEKSİYON Gıda saklama depolarında düzenli aralıklar ile Antimic® ile yapılacak dezenfeksiyon kaplama, gıdanın raf ömrünü azaltan ve de enfeksiyonlara neden olabilecek maya, küf, bakteri vb. mikroorganizmaların üremesine engel olacaktır. Bu amaçla yer ve yüzey dezenfeksiyonu silme veya paspaslama ile uygulanabileceği gibi, mikron çapında damlacık püskürten uygulama cihazları ile hava dezenfeksiyonu şeklinde de gerçekleştirilebilir. GIDA HAZIRLAMA ALANLARI, YEMEKHANE VE MUTFAKLARDA HİJYEN Gıda hazırlama yüzeylerinde zaman içerisinde oluşan ”biofilm” tabakası gıda patojenlerinin kontaminasyonu için büyük risk oluşturmaktadır. Bu amaçla bu alanlarda kullanılacak dezenfektan ürününün biyofilm tabakasına karşı etkin ve %100 hijyen sağlayan bir kaplama olmasına dikkat edilmelidir. Antimic® bu alanlarda yer, yüzey ve alet dezenfeksiyonunda püskürtme, silme veya daldırma yöntemiyle kullanılmaktadır.
 10. BANYO - WC – DUŞ BAŞLIKLARININ DEZENFEKSİYONU Banyo ve WC, otellerde hijyenin önem verildiği ve tabiî ki konaklayan kişinin de ilk anda dikkat ettiği alanlardan birisidir. Düzenli olarak yapılan temizlik sonrasında, fekal-oral yolla bulaşabilecek enfeksiyonlara ve bu yolla oluşabilecek salgınlara karşı önlem olarak bu alanlar da dezenfekte kaplama kullanılmalıdır. Ayrıca, otellerde önemli ve bilinen bir hastalık olan Lejyonellosis’in bulaşma kaynaklarından birisi olan duş başlıkları da yerinden sökülerek temizlenmeli ve uygun dezenfekte kaplama ile kaplanmalıdır. Antimic® bu alanlarda yer ve yüzey dezenfeksiyonunda, temizlikten sonra püskürtme şeklinde uygulanabilir.
 11. YÜZME HAVUZU ÇEVRE DEZENFEKSİYONU Yüzme Havuzları havaya ve çevreye açık olduklarından dışarıdan gelen etkilere maruz kalırlar. Bu alanlardaki düzenli dezenfeksiyonun amacı Antimic® ile yapılacak dezenfeksiyon kaplama sonrasında, fekal-oral yolla bulaşabilecek enfeksiyonlara ve bu yolla oluşabilecek salgınlara karşı önlem almak ve çevrede mikroorganizmaların yaşamasına imkân sağlayan koşulları ortadan kaldırmak, suyun hijyenik ve estetik kalitesini arttırmaktır.
 12. SPOR SALONLARINDA DEZENFEKSİYON Spor esnasında vücuttan birçok toksik madde atılımı gerçekleşmesi, solunum veya temas yolu ile ortamda bulunup çoğalabilecek birçok mikroorganizma için ideal bir yaşam ortamıdır. Bu alanlarda gerekli hijyen önlemlerinin alınmaması, yaralanmalar sonucu bulaşmalar dâhil, insanların spor yaparken vücut dışına verdikleri toksik maddeler; tuvaletler, duşlar ve spora yardımcı tüm alet ve ekipman gibi potansiyel alanlardan enfeksiyon kapılmasına sebep olabilir. Bu nedenle düzenli olarak yapılan temizliğe müteakip dezenfeksiyon işlemine tabi tutulmaları gerekmektedir. Antimic® ile Spor ekipmanlarının (jimnastik ve fitness araçları gibi) günlük temizliğinden sonra öncelikle vücut ile temas eden kısımlarına püskürtmek suretiyle ve devamında tüm yüzeylerine uygulanacak şekilde dezenfeksiyon işlemi gerçekleştirilebilir. Duşlar, tuvaletler ve soyunma kabinleri de aynı şekilde dezenfekte edilir.
 13. SOĞUTMA KULELERİNDE DEZENFEKSİYON Soğutma kuleleri ve evaporatif kondenserler, Air conditioning ve endüstriyel proses soğutma sistemlerinin Antimic® ile bakımları kolaydır ve bu rehber sayesinde soğutma sistemi verimliliği ve güvenliği de sağlanmış olacaktır. Son yıllarda soğutma kuleleri ile Lejyoner Hastalığı vakaları arasındaki bağlantı bilimsel olarak kanıtlanmış ve bu konuda bilinç oluşmaya başlamıştır. Bu nedenle soğutma kulelerinde uygun biositler ile dezenfeksiyon yapılmalıdır. Antimic®, biyofilm tabakasına olan etkinliğinden dolayı soğutma kulelerinde de kullanım alanı bulmaktadır. Lejyonella bakterisi çoğunlukla biyofilm tabakasında barınan ve beslenen bakterilerden birisidir. Biofilm tabakası ve Lejyonella bakterisini klor ve klor bazlı dezenfektanlara karşı direnç geliştirmiştir. Bu nedenle kullanılacak dezenfektan ürünün Lejyonella ’ya dolayısıyla biyofilm tabakasına karşı etkinliği ispatlanmış ve onaylanmış olmalıdır.
 14. Antimic® ürününün yüzeylerdeki etkisi nedir? Antimic®, uygulandığı tüm yüzeylerde, bilinen bakteri, virüs ve mikropların birçoğunu yok eden ve üremelerini durduran güçlü etkiye sahip bir antimikrobiyal koruyucu ajandır. Uygulandığı yüzeyleri renksiz, kokusuz ve toksik olmayan nano boyutta küçük kalkanlar ile kaplayarak, bakterilerin tutunmasını engeller ve uzun süreli etkisi sayesinde üremelerine de engel olur. Antimic® hemen hemen her yüzeye uygulanabilir, etkisi diğer temizlik ve antimikrobiyal ürünlerine kıyasla çok daha uzun sürelidir. Koruyucu nano kalkanlar sayesinde yüksek koruma performansı Antimic®, uygulandığı yüzeylerde ince file yapıda koruyucu bir tabaka oluşturur. Antimic®’in farklı yüzeylerdeki kalıcılığı, farklı uygulamalarda, ulusal ve uluslararası birçok laboratuvarda yapılan testler sayesinde ispatlanmıştır. Antimic® ürün grubu, en üst standartlarda antimikrobiyal koruma sağlarken, insan ya da hayvan sağlığına ve doğaya zarar vermeyen çözümler sunmaktadır. A
 15. Antimic® ürününün yüzeylerdeki etkisi nedir? Malzemenin doğaya ve insan sağlığına (cilde temas) uygunluğu ulusal ve uluslararası üniversitelerde gerçekleştirilen testlerle ispatlanmış ve malzemenin toksik olmadığı, doğaya zararlı herhangi bir ağır metal içermediği raporlanmıştır. Antimic®, ağır metal içermeyen organik yapıdadır ve uygulandığı yüzeyde kovalent bağ oluşturarak kalıcılık sağlar. Su bazlı bir ürün olan Antimic®, hem uygulanan yüzeyde bulunan bakteri, küf, mantar, maya ve virüsleri öldürür; hem de yüzeyde oluşturduğu nano kalkanlar aracılığıyla uzun süreli koruma sağlar. Örneğin; küf, mantar ve mayaya karşı etkili olmayan gümüş [ag) bazlı uygulamalar ve uv ışığa gerek duyan ve yavaş aktivite gösteren titanyum [ti] veya silisyum [si] bazlı nanoteknolojik uygulamalar, Antimic® 'in geniş spektrumlu güçlü etkisine ulaşamaz. Antimic® ile test edilen ve üzerinde güçlü etki yarattığı bazı bakteriler bacillus subtilis, genellikle toprakta bulunan atalaz pozitif ve gram pozitif özellikte bir bakteridir. B
 16. Antimic® ürününün yüzeylerdeki etkisi nedir? Bacillus subtilis, ekstrem çevre koşullarında yaşamayı sağlayabilecek güçlü, koruyucu endospor oluşturma özelliğine sahiptir. Bu bakteri, günlük yaşantımızda genellikle gıda zehirlenmesi olarak tanımlanan bulantı, kusma, ishal ve karın ağrısı gibi rahatsızlıkların kaynağıdır. Bir mutfakta Antimic® uygulandığında, ortamdaki bacillus subtilis bakterilerinin %99.98 oranında etkisizleştiği gözlemlenmiştir. Escherichiacoli, gram negatif bir bakteridir ve başlıca ishalli hastalıklar olmak üzere idrar yolu enfeksiyonları, menenjit, peritonit, mastit, septisemi ve gram- negatif pnömoni gibi hastalıklara neden olur. Bu bakterilerin sıkça bulunduğu bir oyun parkında yapılan Antimic® uygulamasında, escherichiacoli’nin %99.9 oranında etkisiz hale getirildiği gözlemlenmiştir. C
 17. Antimic® ürününün yüzeylerdeki etkisi nedir? Staphylococcus aureus genellikle insanların derisi ve burnunda bulunan, küçük deri enfeksiyonlarından zatürre, menenjit, endokardit, apse ve sepsis gibi ölümcül hastalıklara yol açabilen gram pozitif ve katalaz pozitif bir bakteridir. Staphylococcus aureus aynı zamanda koagulaz pozitif olduğu için memeli bağışıklık sistemine karşı koyabilir. Oldukça dayanıklı bir bakteridir. Bu bakteri kuru yüzeylerde yaşar ve geçirgenliği arttırır. Bu türden olan metisiline-dirençli staphylococcus aureus (mrsa) hastaneden kazanılan enfeksiyonlarda ana etken olmuştur. Antimic® uygulamasında, staphylococcus aureus’un %99.9 oranında etkisiz hale getirildiği gözlemlenmiştir. D
 18. Antimic® hangi yüzeylerde kullanılabilir? Plastik, ahşap, metal, seramik, mermer, cam yüzeylerden tekstil ve deri yüzeylerine kadar tüm yüzeylerde etkilidir. Antimic® bir temizlik malzemesi değil biyosidal yüzey dezenfektanıdır. Temizliği yapılmış yüzeylerde uygulanır ve bu yüzeylere anti-bakteriyel ve anti-mikrobiyal bir özellik kazandırır. Bu yüzeylerin sadece mekanik temizliğine devam edilerek hijyenik kalması sağlanır. Antimic®’ in etkinlik mekanizması fizikseldir. Bakteri ve virüsleri öldürürken mekanik bir şekilde bunu gerçekleştirdiği için bakterilerin de yeniden direnç kazanması bu yöntemde mümkün olmamaktadır. Etkinliği sabancı üniversitesi, abd nebraska üniversitesi ve sağlık bakanlığı ile hıfzı sıhha enstitüsü tarafından raporlanmıştır.
 19. Antimic® uygulama alanları hakkında detaylı bilgiler; Antimic® uygulanacak yüzeyler standart* temizlik malzemeleri ile iyice temizlenmeli ve yüzey kuruyana kadar beklenmelidir. Daha sonra, Antimic® püskürtülerek uygulanmalı ve yüzey ıslak kalmayacak şekilde üzerinden kuru sünger ya da bez ile geçilmelidir. Özellikle parlak veya cam yüzeylerin nemli bir sünger ya da bez ile silinmesi tavsiye edilir. Ev tekstili, halılar, endüstriyel paspaslar, dokumasız (non-wowen) tekstillerde ve diğer kumaşlarda Antimic® uygulanabilir. Antimic®, birçok farklı yüzey ve zeminde zengin ve bir o kadar da kolay kullanım olanağına sahip olduğundan, birçok farklı sektörde özel uygulamalar geliştirilebilmesine olanak sağlar. Klima filtreleri: her tür ev, iş yeri, fabrika ve alışveriş merkezi (avm) klimalarının filtre sistemlerinde uzun süre etkili antimikrobiyal koruma sağlanır.
 20. Antimic® uygulama alanları hakkında detaylı bilgiler; Tekstil: her tür dokumalı ve dokumasız (non-wowen) kumaşlarda 30 yıkamaya kadar etkili antimikrobiyal koruma sağlanır (örneğin kumaş ve ipliklerde yıkama ve sonrasında aktivite testi yapılarak 30 standart yıkamada %90; 50 standart yıkamada dahi %65 oranında bakterilere karşı etkinlik görülmüştür). Seramik yüzeylerde Antimic®'in etkinliğini ölçmek için yapılan aşındırma testlerinde, 1 derece aşınmaya maruz bırakılan karolarda Antimic®'in etkinliğini %100 oranında sürdürmeye devam ettiği görülmüştür. Antimic®'in bu olağanüstü başarısı hastaneler ve sağlık merkezleri, okullar, oteller, alışveriş merkezleri gibi daha birçok ortamda insan sağlığını tehdit eden bakteri ve virüslere karşı, tamamen hijyenik bir yaşam alanı sunulabilmesine olanak tanımaktadır.
 21. Bakteriler direnç kazanabilirler mi? Geleneksel antibakteriyel ve dezenfektan ürünlerinin aksine ürünümüzün etkinlik mekanizması fizikseldir. Bakteri ve virüsleri öldürürken, bunu mekanik bir şekilde gerçekleştirdiği için bakterilerin direnç kazanması mümkün olamamaktadır. Antimic® biofilm oluşumuna karşı etkili midir? Antimic® yüzeylerde biofilm tabakasının oluşumunu engeller ve sizi bu tehlikeden korur. Antimic® yüzeylere nasıl uygulanır? Uygulama Yapılacak yüzeye Antimic® püskürtülmeli ve yüzey ıslak kalmayacak şekilde üzerinden geçilmelidir (kuru sünger ya da bez ile). Özellikle parlak veya cam olan yüzeylerin nemli bir sünger ya da bez ile silinmesi tavsiye edilir. Ev tekstili, diğer kumaşlar, ev halıları, yolluklar, endüstriyel paspaslarda ve dokumasız kumaşlarda (non-wowen tekstillerde) önce Antimic®’i uygulamanın yapılacağı yüzeyin bir parçasına leke bırakmaması veya yüzeyin orjinal rengini etkilememesi için deneme amaçlı uygulanması tavsiye edilir.
 22. Ürün uygulandıktan sonra uygulanan yüzey dezenfektan veya çamaşır suyu kullanılarak temizlense etkinliğini yitirir mi? Antimic® yüzey ile bir bağ oluşturarak yüzeyin bir parçası haline geldiği için daha sonradan yapılacak temizlik, ürünümüzü etkilemeyecektir. Fakat korozif (aşındırıcı) ürünler, yüzeyi kimyaları nedeni ile aşındırdığından Antimic®’i de aşındıracak ve 60 günlük sürenin azalmasına neden olacaktır. Uygulama yapıldıktan sonra uygulama yapılan yüzeyde gözle görülen bir matlık veya parlaklık oluşuyor mu? Hayır oluşmaz. Uygulamadan sonra yüzeylerde görsel açıdan herhangi bir değişiklik oluşmuyor. Antimic® tekstiller ile de kullanılabildiğine göre, çamaşırlarımı yıkarken de kullanabilir miyim? Antimic® yüzeylere püskürtme yöntemi ile uygulanır. Uygulama yapılırken ortamın sıcaklığı minimum ve maksimum ne olmalıdır? Ortam sıcaklığı en az 6 °c en çok ise 180 °c olmalıdır.
 23. Antimic® gözenekli ve gözeneksiz yüzeylerde kullanılabilir mi? Evet, gözenekli ve gözeneksiz bütün yüzeyler üzerinde kullanılabilir. Antimic® suyla karıştırılır mı? Hayır, çok konsantre bir ürün olmasına rağmen içine başka madde konulmaz. Antimic® atomik fiziksel bir üründür ve eklenecek maddeler bu yapıyı veya sitabilitesini bozar. Kaplama sırasında veya uygulamadan sonra kimyasal gaz üretir mi? Hayır, Antimic® yapısı gereği kimyasal işlem yapmadığından dolayı uçucu gazlar üretmez. Antimic® uygulandığı yüzeyde polimerize olur ve esas olarak işlemden geçirilmiş yüzeyinin ömrünü uzatan kalıcı bir bağ oluşturur.
 24. Kalıcılık süresi ne kadardır? Antimic® teknolojisi gereği uygulanan yüzeyin yapısı ve kullanım şartlarına göre minimum 60 gün arasında kalıcıdır. Antimic® nasıl muhafaza edilir? Ürün açılsa bile aylarca etkisini kaybetmez. Ancak donmaması gerekir. Loş ve serin bir yerde saklanabilir. Antimic® gıda ürünlerine temasında bir sorun olur mu? Hayır, yüzeye uygulanıp kuruduğunda gıdalara bulaşmaz ve akmaz. Antimic® yanıcı veya asidik özelliği var mıdır? Hayır, Antimic® su bazlı bir üründür. İçerisinde asidik veya yanıcı madde bulunmaz.
 25. Organik ürünler ve gümüş iyonları içeren ürünlerden farkınız nedir? Organik ürünler tutunabilir bir özelliğe sahip olmadıklarından bakterilerin yeniden mutasyona uğrayarak çoğalmalarına sebep olurlar. Özellikle çapraz bulaşmayı önleme de yetersizdirler. Nano gümüş olarak piyasada bulunan ürünlerin anti-bakteriyel özelliğe sahip olduğu asırlardır bilinmekle beraber nano boyuttaki gümüş parçacıkları ve iyonları, ağır metalleri içerdiği gibi çevre ve insan sağlığı açısından zararlı olduklarına dair birçok açıklama vardır. Özellikle greenpeace ve friends of the earth gibi çevreci kuruluşlar ve birçok bilim adamı bu ürünlere karşıdırlar.
 26. ANTIMIC GÜMÜŞ AĞIR METALLER TRICLOSAN FENOL STERİLİZASYON Güvenlik konuları Çok hafif hafif Yüksek Artan sorun Yüksek Yok Koku azaltımı Evet Evet Evet Evet Evet Evet Dayanıklılık Özellikle kalıcı Değişken Geçici Geçici Geçici Geçici Doğa dostu Evet Hayır Hayır Hayır Hayır Hayır Süper tutunma etkililiği Evet Hayır Hayır Hayır Hayır Evet Bakteri ve virüslerin dağılmasını önler Evet Hayır Olabilir Olabilir Olabilir Olabilir Su bazlı Evet Hayır Hayır Hayır Hayır Evet Diğer Ürünlerle Aradaki Fark
 27. İlk ölçüm Uygulama sonrası 30. gün ölçüm Toplu taşıma aracı koltuk kolçak 3258 21 Toplu taşıma aracı musluk numunesi 6593 17 İlk ölçüm Antimic sonrası 30. gün ölçüm Et entegre tesisi kesimhane tahtası 16807 24 Et entegre tesisi et kancası 4589 11 Et entegre tesisi yer uygulaması 3245 32 İlk ölçüm Antimic sonrası 24. gün ölçüm Zincir restoran alakart tezgah 18799 94 Zincir restoran masa 2416 72 ( TEMİZLİK YAPMADAN ) İlk ölçüm Antimic sonrası Et entegre tesisi -Ekipman bıçak 65422 249 Et entegre tesisi kesim ahtası 40572 10456
 28. Özel bir otel de yapılan ölçüm İlk ölçüm Antimic sonrası ölçüm 4 hafta sonra ölçüm 2592 15 48 Özel bir otel de yapılan ölçüm İlk ölçüm Antimic sonrası ölçüm 3 hafta sonra ölçüm 1245 29 34
 29. Otel tuvaleti İlk ölçüm Antimic sonrası ölçüm 4 hafta sonra ölçüm 6548 61 18 Otel gıda stoklama ünitesi antibakteriyel standart temizlik sonrası İlk ölçüm ( RLU ) Uygulama sonrası ölçüm ( RLU ) 3 hafta sonra ölçüm ( RLU ) Telefon ahizesi I 658 21 60 Kapı kolu I 1283 128 61
 30. Otel Spa ve Spor salonu kalp ritim okuyucu İlk ölçüm Uygulama sonrası 24. gün ölçüm 18945 61 Ozel Otel yatak başı İlk ölçüm Antimic sonrası 19. gün ölçüm 6502 67
 31. Uygulama tamamlandıktan sonra herhangi bir güvenlik kaygıları var mı? Antimic® uygulandığı herhangi bir yüzeye kısa sürede kuruyarak kalıcı bağ ile bağlanır ve yüzeyin bir parçası haline gelir. Bu nedenle uygulama yapılan yüzey kullanım açısından hiçbir tehlike oluşturmaz.
 32. Antimic® nasıl muhafaza edilir? Ürün açılsa bile aylarca etkisini kaybetmez. Ancak donmaması gerekir. Loş ve serin bir yerde saklanabilir. Antimic® gıda ürünlerine temasında bir sorun olur mu? Hayır, yüzeye uygulanıp kuruduğunda gıdalara bulaşmaz ve akmaz. Antimic® yanıcı veya asidik özelliği var mıdır? Hayır, Antimic® su bazlı bir üründür. İçerisinde asidik veya yanıcı madde bulunmaz.
 33. Antimic® sıvı halinde iken yanlışlıkla göze, açık yaraya temas ettiğinde ve içildiğinde ne yapılmalıdır? Gözlere temas ettiği takdirde 15 dakika boyunca bol suyla yıkayın. Kaşınma devam ederse doktorunuza başvurun Açık yaraya temas ettiği takdirde, sabun ve soğuksuyla iyice yıkayın; kaşıntı devam ederse doktorunuza başvurun Farkında olmadan içtiyseniz; kusmadan acil olarak doktorunuza başvurun.
 34. • Fethiye Hillside Beach Club • Olmuksa International Paper- Sabancı Ambalaj Sanayi ve Tic. A.Ş.-Antimikrobiyal koli • İpek Kağıt Tissue Paper Co.-Antimikrobiyal selpak • Flokser Tekstil Sanayi ve Tic. A.Ş.-Antimikrobiyal suni deri • Elastogran Poliuretan San.ve Tic.Ltd. Sti. –BASF-Antimikrobiyal hammadde satışı • MNM Hijyen Ped ve Sağlık Ürünleri İmalat San. Tic. Ltd. Şti.-Antimikrobiyal ped • Ford Otosan Grubu-Antimikrobiyal araç içi • Doğuş Oto Grubu-Antimikrobiyal araç içi Referanslar
 35. Bilgilendirme Antimic® buluşu kimler tarafından ve nerde yapılmıştır? Kurucu Prof. Dr. Yusuf z. Menceloğlu hakkında bilgi; Nanoteknoloji nedir? Biofilm tabakası nedir? Nano gümüş ile ilgili detaylı bilgilendirme; Bilgilerin dayandırıldığı kaynaklar;
 36. Antimic® buluşu kimler tarafından ve nerde yapılmıştır? Antimic®, türkiye’de türk mühendislerince tasarlanmış ve geliştirilmiş olup %100 türk sermayesiyle üretilen türk malı bir üründür. Nanotego malzeme teknolojileri araştırma geliştirme sanayi ve ticaret a.ş., 2010 yılı başında, kurucu ortağı ınovent a.ş. (sabancı üniversitesi tarafından 2006 yılında kurulmuş türkiye'nin ilk teknoloji ticarileştirme şirketi) ve sabancı üniversitesi öğretim üyelerinin ortaklığı ile kurulmuştur. Nanotego, malzeme mühendisliği konusunda kurulmuş olan nanomattr'nin geliştirdiği teknolojileri ticari ortamlara taşımakta olup, malzeme bilimi mühendisliği alanında yüksek performanslı kimyasal ve biyolojik katkı maddeleri ve işlevsel yüzey kaplamaları araştırma ve geliştirmeye odaklıdır. Şirket, halen yanma geciktiricilik, mor ötesi ışınlarına karşı korunma, biyolojik çözünürlük ve mekanik kuvvet sağlayan nano ve moleküler ölçekte plastik ve bileşik katkılar üzerine çalışmalar gerçekleştirmektedir. Özellikle tekstil uygulamasına yönelik bakteri kırıcı, mantar kırıcı ve su itici kaplama malzemeleri üretmekte ve ayrıca plastik, elektronik ve seramik endüstrilerinde belirli uygulamalara yönelik projeler için endüstri ortaklarıyla çalışmaktadır. Yenilikçi vizyonu ile sürdürülebilir büyümeyi ilke edinen nanotego, günümüz dünyasında hızla değişen rekabet koşullarını göz önünde bulundurarak, nanoteknoloji ve nanobilim konularında yürüttüğü ar-ge çalışmalarıyla kendini yenilemeye ve ilerlemeye devam etmektedir.
 37. Kurucu hakkında bilgi; Prof. Dr. Yusuf z. Menceloğlu, Kimyagerlik eğitimini 1983 yılında karadeniz teknik üniversitesi’nde tamamladıktan sonra, 1987 ve 1991 yıllarında istanbul teknik üniversitesi’nden fizikokimya-polimer alanında yüksek lisans ve doktora derecelerini aldı. Yusuf menceloğlu, 1988–1989 yılları arasında japonya’da tokyo ınstitute of technology’de 1 yıl araştırmacı olarak çalışmış, doktora sonrası araştırmalar yapmak üzere gittiği amerika’da university of north carolina’da, nanofaz oluşturan blok kopolimerler, süper kritik karbondioksit içinde emülsiyon ve dispersiyon polimerizasyonu konularında 3 yıl boyunca çalışmalar gerçekleşmiştir. 1994 yılında gemsan aş’de, tekstil, deri ve metal işleme endüstrilerine yönelik performans kimyasallarının tasarımı, formülasyonu, pilot üretimi, müşteri uygulamaları konularında genel müdür yardımcısı olarak çalışan menceloğlu, ağustos 2000 tarihinden bu yana sabancı üniversitesi’nde malzeme bilimi ve mühendisliği programı bünyesinde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Dr. Menceloğlu, 1982’den itibaren polimerler ve 1991 yılından bu yana nano malzemeler konusunda çalışmaktadır. Nano boyutta malzemeler ve sensörler ile ilgili 14 adet uluslararası patenti, sıvılaştırılmış karbondioksit içinde reaksiyonlar ve özel yüzey–aktif maddeler konusunda 20 adet amerikan patenti olmak üzere 34 adet patente sahiptir. Dünyanın saygın bilim dergilerinde 50’nin üzerinde makalesi yayınlanmış ve 1.200’ün üzerinde atıfta bulunulmuştur. Biri amerika’da olmak üzere, toplam üç teknoloji şirketinin kurucu ortağıdır. Http://www.sabanciuniv.edu/tr/?rehber/rehber_detay.php?sicil=311 Linkler Http://www.inovent.com.tr Http://www.nanomattr.com.tr Http://www.sabanciuniv.edu/mdbf/mat/tr
 38. Nanoteknoloji nedir? "nano" teknik bir ölçü birimidir ve herhangi bir birimin milyarda biri anlamını taşır. Örneğin; 1 nanometre, 1 metrenin milyarda biri boyutlarında bir uzunluk birimidir. Nanoteknoloji ise 100 nanometreden küçük boyutlardaki yapıların ve malzemelerin, ticari bir amaca hizmet edebilecek şekilde kontrol edilmesi, modellenmesi ve düzenlenmesi demektir. Nano teknolojinin ekonomi ve çeşitli endüstri sahaları üzerinde olan mevcut ve gelecek etkilerini tayin edebilmek için doğasını ve uygulama kapsamını kavramak ve anlamak çok önemlidir.
 39. Biofilm tabakası nedir? Biofilm, mikroorganizmaların katı bir yüzeyde karmaşık kümelenmesine verilen isimdir. Biofilm oluşumu, boşta dolaşan mikro organizmaların bir yüzeye ilişmesi ile başlar. Bu ilk koloniler yüzeye; zayıf, geri döndürülebilir van der walls güçleri ile tutunurlar. Bu kolonilerin yüzeyle teması hemen kesilmez ise, kendilerini hücre yapışma moleküllerini kullanarak daha kalıcı şekilde sabitlerler. İlk koloniler diğer hücrelerin gelişini kolaylaştırarak, onlara tutunabilecekleri daha geniş alanlar sunarlar ve bu işlemde, biofilmi bir arada tutan matrix inşa edilir. Biofilm içerisinde yaşayan bakteriler, içerisinde barındıkları yoğun ve korunaklı ortamın sayesinde, birbirleri ile etkileşim ve işbirliği olanağı bulurlar. Bunun sonucunda da, aynı tipte olan ve boşta dolaşan bakterilerden ciddi şekilde ayrışırlar. Bu ortamın bakterilere sağladığı faydalardan bir tanesi de, hücrelerin güçlenerek dezenfektanlara ve antibiyotiklere karşı artan bir dayanıklılık kazanmalarıdır. Bazı durumlarda antibiyotiklere karşı dayanma gücünün 3000 kat arttığı görülmüştür.
 40. Nano gümüş ile ilgili detaylı bilgilendirme; Ağır metallerin ve gümüş kullanılarak yapılmış antibakteriyel ürünler mikroorganizmalara karşı toksik etki gösterdikleri bilinmektedir. Ancak ağır metal iyonlarının pek çoğu mikroorganizmaları öldürmesine rağmen toksik, alerjik etki yaratmaları ve çevresel sorunlara yol açmaları nedeniyle öncelikli olarak tekstil endüstrisinde tercih edilmemekte olup diğer alanlarda da malzemenin çarpraz bulaşma yolu ile istem dışı olarak farklı yüzeylere temas ile transfer olduğundan kullanımına sıcak bakılmamaktadır. Gümüş yüzyıllardır tedavi amacıyla ve antibakteriyel tekstil üretiminde yaygın olarak kullanılmakta idi. Bu mailde tekstil endüstrisinde çok kullanılan ve sayısız çalışmaya konu olan gümüşün, antibakteriyel etki mekanizması ve toksisitesi anlatılmaktadır. Metalik haldeki gümüş aslında inert haldedir ancak ciltle temas ettiğinde, cilt üzerindeki nem ve yaranın sıvısı onu iyonize hale getirmektedir. İyonize gümüş son derece reaktiftir. Doku proteinlerine bağlanarak bakteriyel hücre duvarında ve daha sonra da nükleer zarda yapısal değişiklere neden olarak mikroorganizmanın ölümüne yol açmaktadır. Gümüşün mikroorganizmaları öldürme mekanizması halen çok net açıklanamamaktadır. In vitro koşullarda yapılan sınırlı sayıda çalışma nano gümüş partiküllerinin konvansiyonel gümüşe ve diğer ağır metallerin nano formlarına oranla çok daha toksik olduklarını göstermektedir. Diğer taraftan Antimic® 6010 antibakteriyel ajan özellikle abd'de çocuk bezleri üzerinde cilt üzerinde oluşan pişik problemini çözmek üzere, gıda sanayii, ambalaj sanayisi, klima filtrelerinde, genel ortam hijyeninde, hastaneler ve otellerde çok sık olarak kullanılmakta ve yoğun ilgi görmektedir. Bu konuda kuarterner amonyum kullanılarak üretilen ürünler abd tarım dairesi, gıda güvenliği dairesi (fda) ve doğayı koruma dairesin'ce (epa) kabul görmüş bir aktif ajandır.
 41. In vitro çalışmalar nano gümüş partiküllerinin memelilerde beyin, karaciğer ve üreme hücrelerinde hasarlar meydana getirdiğini ortaya koymaktadır. Fda 1999 yılında, mikro ya da nano partiküller içeren koloidal gümüş çözeltilerinin kullanımının nörolojik problemlere, baş ağrısına, cilt irritasyonuna, halsizliğe, mide rahatsızlıklarına ve böbrek rahatsızlıklarına yol açabileceği konusunda uyarmıştır. Ayrıca gümüş nano partikülerinin ırmak, göl, ve yer altı sularına karışarak besin zincirine ulaşması ile hem doğanın hem de ekosistemi oluşturan tüm canlıların bundan etkileneceği rapor edilmektedir. Son yıllarda üretilen, nano gümüş teknolojisikullanılan çamaşır makineleri de bu bağlamda sakıncalı bulunmaktadır. Antimikrobiyal tekstiller ilk kullanılmaya başlandıklarında kullanımları sadece toplu yaşam alanları ile sınırlı iken günümüzde, kişisel kullanım, giysi, ev tekstili, bebek tekstil ürünleri ve ev hayvanları için tekstil ürünleri şeklinde de kullanımları çeşitlenmiş ve artmıştır. İmal edilen bileşikler ile yapılan antimikrobiyal uygulamanın deri florasına zarar vermemesi, alerjen ve toksik etki yaratmaması ve çevresel zarara neden olmaması gerekmektedir. Gümüş nano partiküllerinin artan yüzey alanı ve çözeltide daha iyi çözünebilme gibi özellikleri nedeniyle konvansiyonel gümüş iyonlarına oranla daha avantajlı oldukları söylenmekle beraber nano gümüş partiküllerinin toksisitesi ve güvenilirliği hakkında pek çok soru işareti bulunmaktadır. Bakınız: http://www.nanotechia.org/global-news/nanosilver--an-ancient-material-is-getting-new-attention Gümüş antimikrobiyal ürünlerin kullanımı konusunda toplum bilinçlendirilmelidir. Gümüş ile üretilen antimikrobiyal ürünlerin, gerçekten bilgili kişi ve durumlarca kullanılmalı fayda-zarar analizi bu bağlamda iyi yapılmalıdır.
 42. Bilgilerin dayandırıldığı kaynaklar; 1. Gao, y., cranston, r., 2008, recent advances in Antimic®robial treatments of textiles, textile Research journal, vol 78(1), s. 60-72. 2. Palamutçu, s., keskin, r., devrent, n., şengül, m., hasçelik, b., 2009, fonksiyonel tekstiller ıı: antimikrobiyal tekstiller, tekstil teknolojileri elektronik dergisi, 3, p. 95-108. 3. Http://www.cupron.com/cupron-news-Antimic®robial/. 4. Yadav, a. Et al., 2006, functional finishing in cotton fabrics using zinc oxide nanoparticles, bull. Mater. Sci., 29, p. 641-645. 5. Charbonneaux, t., rochat, s., 2006, articles with antibacterial and antifungal activity, united states patent application 20060208390. 6. Antelman, m.s., 2001, high performance cobalt (ıı, ııı) oxide Antimic®robial textile articles, united states patent no 6,228,491. 7. Ramachandran, t., rajendrakumar, k., rajendran, r., 2004, Antimic®robial textiles- an overview, ıe
 43. Antimic® Nano Hijyen Yüzey Kaplama ile Hijyen Konusunda Yepyeni Bir anlayış Tüm Bildiklerinizi Unutacağınız Bir Uygulama Antimic® bir Nanotego Markasıdır ! www.nhijyen.com * Antimic®' in su bazlı nanoteknolojik koruma yöntemi, pct/ıb2010/051747 uluslararası patent numarası ile koruma altına alınmıştır.
Advertisement