Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Vanhanhcancau

835 views

Published on

mô tả vận hành cần cẩu

Published in: Engineering
  • Be the first to comment

Vanhanhcancau

  1. 1. An toàn và sức khỏe của vận hành viên cần cẩu – Nâng cẩu Kiểm tra trước khi vận hành ● Hiểu rõ nội dung công việc. ● Kiểm tra các công cụ nâng cẩu, các công cụ phụ trợ, và thiết bị bảo hiểm cho móc. ● Đội mũ bảo hiểm, đeo ủng, thắt đai an toàn và đeo kính. ● Chỉ cho phép người có phận sự vào khu vực làm việc. ● Không vận hành trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt (bão, mưa lớn hoặc tuyết rơi). Lưu ý các vấn đề sau khi vận hành ● Người vận hành phải quan sát tín hiệu của người làm hiệu. ● Kiểm tra trọng lượng của vật thể và trọng tâm của vật thể trước khi xác định số bộ phận được treo. ● Nâng vật thể lên một chút để kiểm tra tình trạng nâng cẩu và chắc chắn rằng vật thể được nâng thăng bằng. ● Di tản các công nhân chung quanh đường di chuyển của vật thể. ● Không ngồi lên hoặc đặt các công cụ lên vật thể được nâng. ● Chuẩn bị và trụ giàn gỗ và hệ giằng để tránh đổ lật. www.kosha.or.kr 032-5100-500 Rơi trúng người Bị kẹt Va chạm Nguyên nhân chính gây rủi ro VIETNAMESE
  2. 2. www.kosha.or.kr 032-5100-500 An toàn và sức khỏe của vận hành viên cần cẩu – Nâng cẩu Ví dụ Chúng ta chỉ có thế thôi à? Nhanh lên, làm việc thôi. Trông có vẻ không nặng lắm. Quấn dây cáp quanh các bu lông. Khó nâng lắm đấy. Đã quá muộn để tránh. Khi bạn nâng một vật thể, hãy sử dụng loại kẹp dầm hoặc quấn dây cáp hoặc sử dụng các biện pháp có thể khác sao cho vật thể không bị rơi ra. Dục tốc bất đạt 2011-교육미디어-773

×