Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Hậu quả của quản lý dự án thụ

444 views

Published on

Published in: Real Estate, Education, Sports
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Hậu quả của quản lý dự án thụ

 1. 1. Sinh viên thuyết trình : Lại Trọng Nguyên <ul><li>Các phần thuyết trình : </li></ul><ul><ul><li>Hậu quả của quản lý dự án thụ động : </li></ul></ul><ul><ul><li>Các thuộc tính của dự án </li></ul></ul><ul><ul><li>Lưu ý </li></ul></ul>
 2. 2. Hậu quả của quản lý dự án thụ động Quản lý dự án thụ động? - Quản lý dự án thụ động là quản lý dự án mà không lường trước các vấn đề sẽ gặp phải trong công tác quản lý và triển khai dự án như : vấn đề con người, vấn đề công nghệ, kinh phí thực hiện của dự án, yêu cầu khách hàng.
 3. 3. Hậu quả của quản lý dự án thụ động <ul><li>Hậu quả của quản lý dự án thụ động </li></ul><ul><ul><li>Kết quả thu được không ổn định </li></ul></ul><ul><ul><li>Tinh thần làm việc không cởi mở, hợp tác : những người tham gia dự án không tích cực chủ động tham gia vào dự án mà chờ đợi công việc được giao, thiếu tinh thần trách nhiệm, dự án dễ bị chậm so với tiến độ đã đề ra. </li></ul></ul><ul><ul><li>Năng suất công việc thập không hiệu quả </li></ul></ul>
 4. 4. Hậu quả của quản lý dự án thụ động <ul><li>Năng suất công việc thấp, không hiệu quả : </li></ul><ul><li>Rối loạn trong điều hành : </li></ul><ul><li>Không sử dụng hiệu quả tài nguyên : Do không dự trù trước được những khó khăn cũng như thuận lợi nên sử dụng tài nguyên hệ thống không hiệu quả gây lãng phí, dư thừa nhưng kết quả thu được không hiệu quả, hoặc phải bổ xung thêm tài nguyên mới để thực hiện tiếp dự án, gây chậm tiến độ bàn giao. </li></ul>
 5. 5. Hậu quả của quản lý dự án thụ động <ul><li>Người quản lý dự án bị dự án quản lý : người quản lý dự án bị chi phối bởi các sự kiện của dự án gây ra, họ luôn đi sau giải quyết các vấn đề dự án gây ra mà không lập kế hoạch lường trước các vấn đề phát sinh như: công nghệ, kinh phí thực hiện, nhân lực con người… </li></ul><ul><li>Hồ sơ dự án kém chất lượng : Do thụ động trong quá trình quản lý nên hồ sơ của dự án dễ bị thiếu sót, thiếu các phương án tối ưu để quản lý dự án hiệu quả. </li></ul>
 6. 6. Hậu quả của quản lý dự án thụ động <ul><li>Chậm tiến độ, tiêu vượt quá kinh phí : tiến độ công việc bị chậm so với dự kiến, kinh phí cho dự án vượt ngân sách đề ra </li></ul><ul><ul><li>=> dự án dễ thất bại. </li></ul></ul><ul><li>Chất lượng dự án không đảm bảo </li></ul>
 7. 7. Các thuộc tính của dự án <ul><li>Kết quả bàn giao có thể ít hữu hình </li></ul><ul><li>Phạm vi có thể khó kiểm soát </li></ul><ul><li>Kỹ năng, kinh nghiệp, thái độ, kỳ vọng trái ngược nhau </li></ul><ul><li>Có thể bất đồng về mục tiêu kinh doanh </li></ul><ul><li>Thay đổi quan trọng về tổ chức </li></ul><ul><li>Các yêu cầu, phạm vi, lợi nhuận chính xác có thể khó xác định </li></ul><ul><li>Sự thay đổi nhanh chóng về công nghệ : </li></ul>
 8. 8. Lưu ý <ul><li>Quản lý dự án thành công chính là vấn đề con người </li></ul><ul><li>Khám phá các nguồn hỗ trợ và ngăn cản </li></ul><ul><li>Nhìn bản chất , không tin hiện tượng </li></ul><ul><li>Người khác có cách nhìn khác nhau </li></ul><ul><li>Thiết lập kế hoạch chỉnh sửa dễ dàng </li></ul><ul><li>Dám đối mặt với sự kiện </li></ul><ul><li>Sử dụng quản trị để hỗ trợ cho các mục đích của dự án </li></ul>
 9. 9. Lưu ý <ul><li>Thời gian và mục tiêu đối với từng nhiệm vụ không giống như đã nêu trong kế hoạch </li></ul><ul><li>Đọc lại phạm vi và mục tiêu của dự án mỗi tuần 1 lần </li></ul><ul><li>Không ngạc nhiên! </li></ul>

×