Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
HỆ THỐNG KIỂM SOÁT 
NỘI BỘ
Giám 
sát 
Thông tin 
và truyền thông 
Hoạt động 
kiểm soát 
Giám 
sát 
Đánh giá rủi ro 
Môi trường kiểm soá...
1. Khái niệm 
GIÁM SÁT 
Giám sát là quá trình mà người quản lý đánh 
giá chất lượng hoạt động của hệ thống kiểm ...
2. Phân loại 
GIÁM SÁT 
Định kỳ 
Thường 
xuyên 
Giám sát
2. Phân loại 
GIÁM SÁT 
Giám sát thường xuyên được thực hiện 
trong các hoạt động, do nhà quản lý và các nhân 
viên th...
GIÁM SÁT
2. Phân loại 
GIÁM SÁT 
Giám sát định kỳ được thực hiện thông qua 
các đánh giá riêng biệt bằng các chương trình 
đánh...
GIÁM SÁT
3. Cách thức thực hiện 
- Thường xuyên rà soát và báo cáo về chất 
lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống kiểm soát ...
GIÁM SÁT 
3. Cách thức thực hiện 
- Tiến hành định kỳ các biện pháp kiểm tra 
độc lập. Định kỳ kiểm tra và nâng cao hiệ...
GIÁM SÁT 
4. Nguyên tắc khi thực hiện 
- Đơn vị phải lựa chọn, triển khai và thực hiện 
việc đánh giá liên tục hay định ...
Giam sat
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Giam sat

421 views

Published on

Giam sat he thong kiem soat noi bo

Published in: Economy & Finance
 • Dịch vụ làm luận văn tốt nghiệp, làm báo cáo thực tập tốt nghiệp, chuyên đề tốt nghiệp, tiểu luận, khóa luận, đề án môn học trung cấp, cao đẳng, tại chức, đại học và THẠC SỸ (ngành kế toán, ngân hàng, quản trị kinh doanh…) Mọi thông tin về đề tài các bạn vui lòng liên hệ theo địa chỉ SĐT: 0973.764.894 ( Miss. Huyền ) Email: dvluanvan@gmail.com ( Bạn hãy gửi thông tin bài làm, yêu cầu giáo viên qua mail) Chúng tôi nhận làm các chuyên ngành thuộc khối kinh tế, giá cho mỗi bài khoảng từ 100.000 vnđ đến 500.000 vnđ. DỊCH VỤ LÀM SLIDE POWERPOINT:10.000VNĐ/1SLIDE
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Giam sat

 1. 1. HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ
 2. 2. Giám sát Thông tin và truyền thông Hoạt động kiểm soát Giám sát Đánh giá rủi ro Môi trường kiểm soát HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ
 3. 3. 1. Khái niệm GIÁM SÁT Giám sát là quá trình mà người quản lý đánh giá chất lượng hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ, nhằm xác định kiểm soát nội bộ có vận hành đúng theo thiết kế và cần phải điều chỉnh gì cho phù hợp với tình hình từng giai đoạn. Giám sát giúp cho hệ thống kiểm soát nội bộ duy trì tính hữu hiệu qua các thời kỳ.
 4. 4. 2. Phân loại GIÁM SÁT Định kỳ Thường xuyên Giám sát
 5. 5. 2. Phân loại GIÁM SÁT Giám sát thường xuyên được thực hiện trong các hoạt động, do nhà quản lý và các nhân viên thực hiện trong trách nhiệm của mình, thông qua việc tiếp nhận các ý kiến đóng góp của khách hàng, nhà cung cấp…hoặc xem xét các báo cáo hoạt động và phát hiện các biến động khác thường.
 6. 6. GIÁM SÁT
 7. 7. 2. Phân loại GIÁM SÁT Giám sát định kỳ được thực hiện thông qua các đánh giá riêng biệt bằng các chương trình đánh giá định kỳ, hay các cuộc kiểm toán định kỳ do kiểm toán viên nội bộ hoặc do kiểm toán viên độc lập thực hiện
 8. 8. GIÁM SÁT
 9. 9. 3. Cách thức thực hiện - Thường xuyên rà soát và báo cáo về chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ thông qua việc giám sát sát sao các hoạt động của đơn vị, qua đó sẽ phát hiện ra những khác biệt đáng kể giữa thực tế so với dự kiến, phát hiện các dữ liệu tài chính không chính xác. Từ đó đưa ra các biện pháp sửa đổi phù hợp với đơn vị. GIÁM SÁT
 10. 10. GIÁM SÁT 3. Cách thức thực hiện - Tiến hành định kỳ các biện pháp kiểm tra độc lập. Định kỳ kiểm tra và nâng cao hiệu quả của các biện pháp kiểm soát nội bộ. - Các quy trình hoạt động và kiểm soát nội bộ được văn bản hoá rõ ràng và được truyền đạt rộng rãi trong nội bộ tổ chức.
 11. 11. GIÁM SÁT 4. Nguyên tắc khi thực hiện - Đơn vị phải lựa chọn, triển khai và thực hiện việc đánh giá liên tục hay định kì nhằm bảo đảm rằng các bộ phận cấu thành của hệ thống kiểm soát nội bộ là hữu hiệu và đang vận hành đúng. - Phải đánh giá và thông báo những khiếm khuyết của kiểm soát nội bộ kịp thời cho các đối tượng có trách nhiệm để có biện pháp khắc phục.

×