Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Flowering Cactuses
Dễ
là khi
bạn
có
một chỗ
trong sổ
địa chỉ
của một
ai đó,

Nhưng
Khó
là khi
bạn

tìm được
một chỗ
trong
trái tim
của
người ...
Dễ
là khi
đánh giá

Nhưng
Khó

lỗi lầm

là khi

của

biết

người

kiểm soát

khác,

lời nói
của mình.
Dễ
là khi
làm
tổn thương
một người
mà
bạn
yêu thương
A

Nhưng
Khó
là khi
làm
lành
vết
thương
đó
Dễ
là khi
tha thứ
cho
người
khác

Nhưng
Khó
là khi
làm cho
người
khác
tha thứ
cho mình
nhưng
Dễ
là khi
đặt ra
các
nguyên
tắc

Khó
là khi
làm
theo
chúng
Dễ

Nhưng

là khi

Khó

nằm

là khi

mơ

chiến

hằng

đấu

đêm

vì
một
ước
mơ
Dễ
là khi
thể
hiện
chiến
thắng

Nhưng
khó
là khi
nhìn
nhận
một
thất bại
Dễ
là khi
vấp phải
một
hòn đá
và
ngã

Nhưng
Khó
là khi
đứng
dậy
và
đi tiếp
Dễ
là khi

Nhưng

hứa

khó

một điều

là khi

với

hoàn

ai đó

thành
lời hứa
đó
Nhưng
Dễ

Khó

là khi

là khi

chúng ta

làm cho

nói rằng

người khác

chúng ta

cảm nhận
được là ta
yêu thương
họ.

yêu ...
Dễ
là khi
phê bình
người
khác

Nhưng
Khó
là khi
cải thiện
chính
bản thân
mình
Dễ
là khi
để
xảy ra
sai lầm

Nhưng
Khó
là khi
học
từ
những
sai lầm
đó
dễ
là khi
buồn bực
vì
một
điều gì đã
mất đi

Nhưng
Khó
là khi
quan tâm
đủ
đến
điều đó
để đừng
làm mất
Dễ
là
khi
nghĩ
về
một
việc

Nhưng
Khó
là khi
ngừng
suy nghĩ
và
bắt đầu
hành động
Dễ
là khi
nghĩ xấu
về
một
người
khác

Nhưng
Khó
là khi
cho
họ
một
niềm
tin.
Dễ
là
khi

nhưng

nhận

Khó
là
khi
cho
Dễ
là khi
đọc
những
điều này

Nhưng
Khó
là khi
bạn
thực
hiện
nó
Bạn
phải
Nếu

xem lại

cơ hội

mình

mãi

đã

không

xây

gõ

một

cửa

cánh cửa
hay chưa ?
Dễ và khó
Dễ và khó
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Dễ và khó

471 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Dễ và khó

 1. 1. Flowering Cactuses
 2. 2. Dễ là khi bạn có một chỗ trong sổ địa chỉ của một ai đó, Nhưng Khó là khi bạn tìm được một chỗ trong trái tim của người đó
 3. 3. Dễ là khi đánh giá Nhưng Khó lỗi lầm là khi của biết người kiểm soát khác, lời nói của mình.
 4. 4. Dễ là khi làm tổn thương một người mà bạn yêu thương A Nhưng Khó là khi làm lành vết thương đó
 5. 5. Dễ là khi tha thứ cho người khác Nhưng Khó là khi làm cho người khác tha thứ cho mình
 6. 6. nhưng Dễ là khi đặt ra các nguyên tắc Khó là khi làm theo chúng
 7. 7. Dễ Nhưng là khi Khó nằm là khi mơ chiến hằng đấu đêm vì một ước mơ
 8. 8. Dễ là khi thể hiện chiến thắng Nhưng khó là khi nhìn nhận một thất bại
 9. 9. Dễ là khi vấp phải một hòn đá và ngã Nhưng Khó là khi đứng dậy và đi tiếp
 10. 10. Dễ là khi Nhưng hứa khó một điều là khi với hoàn ai đó thành lời hứa đó
 11. 11. Nhưng Dễ Khó là khi là khi chúng ta làm cho nói rằng người khác chúng ta cảm nhận được là ta yêu thương họ. yêu thương,
 12. 12. Dễ là khi phê bình người khác Nhưng Khó là khi cải thiện chính bản thân mình
 13. 13. Dễ là khi để xảy ra sai lầm Nhưng Khó là khi học từ những sai lầm đó
 14. 14. dễ là khi buồn bực vì một điều gì đã mất đi Nhưng Khó là khi quan tâm đủ đến điều đó để đừng làm mất
 15. 15. Dễ là khi nghĩ về một việc Nhưng Khó là khi ngừng suy nghĩ và bắt đầu hành động
 16. 16. Dễ là khi nghĩ xấu về một người khác Nhưng Khó là khi cho họ một niềm tin.
 17. 17. Dễ là khi nhưng nhận Khó là khi cho
 18. 18. Dễ là khi đọc những điều này Nhưng Khó là khi bạn thực hiện nó
 19. 19. Bạn phải Nếu xem lại cơ hội mình mãi đã không xây gõ một cửa cánh cửa hay chưa ?

×