Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Bigbellintuoitre.com        Lịch Bloc        Bloc Đại - Siêu Đại - Siêu Cực Đại         ĐẶT IN CH...
Bảng Giá Lịch BlocLịch Bloc 365 ngày      Giá14.5 x 20.5cm        140.000đ16 x 24 cm          190.00...
BLOC 14.5 x 20.5 cm  Giá: 140.000đ            ĐÃ BAO GỒM CHI PHÍ IN ĐẦU LỊCH           IN THÔNG TIN...
BLOC 16 x 24 cm   Giá: 190.000đ          ĐÃ BAO GỒM CHI PHÍ IN ĐẦU LỊCH         IN THÔNG TIN CÔNG TY:...
BLOC 20 x 30 cm  Giá: 235.000đ          ĐÃ BAO GỒM CHI PHÍ IN ĐẦU LỊCH         IN THÔNG TIN CÔNG TY: ...
BLOC 20 x 30 cm                   Giá: 235.000đ                           ĐÃ ...
BLOC 25 x 35 cm  Giá: 310.000đ          ĐÃ BAO GỒM CHI PHÍ IN ĐẦU LỊCH         IN THÔNG TIN CÔNG TY: ...
BLOC 26 x 36 cm   Giá: 310.000đ          ĐÃ BAO GỒM CHI PHÍ IN ĐẦU LỊCH         IN THÔNG TIN CÔNG TY:...
BLOC 29 x 42 cm   Giá: 400.000đ          ĐÃ BAO GỒM CHI PHÍ IN ĐẦU LỊCH         IN THÔNG TIN CÔNG TY:...
BLOC 30 x 40 cm                    Giá: 390.000đ                           Đ...
BLOC 35 x 50 cm  Giá: 570.000đ          ĐÃ BAO GỒM CHI PHÍ IN ĐẦU LỊCH         IN THÔNG TIN CÔNG TY: ...
BLOC 38 x 54 cm  Giá: 590.000đ          ĐÃ BAO GỒM CHI PHÍ IN ĐẦU LỊCH         IN THÔNG TIN CÔNG TY: ...
LỊCH 52 TUẦN (31.5 X 42 cm)          Giá: 180.000đ                       ĐÃ BAO GỒM CHI PH...
LỊCH 52 TUẦN (30 X 70 cm)                                    Giá: 180.000đ       ...
LỊCH 52 TUẦN (30 X 70 cm)                                    Giá: 180.000đ       ...
Bigbellintuoitre.com     THÔNG TIN LIÊN HỆ     ĐC: 72/5 Phan Đăng Lưu, P.5, Q. Phú Nhuận, TP.HCM     ĐT: 08...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Bloc calendar 2013

400 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Bloc calendar 2013

 1. 1. Bigbellintuoitre.com Lịch Bloc Bloc Đại - Siêu Đại - Siêu Cực Đại ĐẶT IN CHỈ CẦN 1 BỘ www.intuoitre.com
 2. 2. Bảng Giá Lịch BlocLịch Bloc 365 ngày Giá14.5 x 20.5cm 140.000đ16 x 24 cm 190.000đ20 x 30 cm 235.000đ25 35 cm 310.000đ26 x 36 cm 310.000đ29 x 42 cm 400.000đ30 x 40 cm 390.000đ35 x 50 cm 570.000đ38 x 54 cm 590.000đLịch Bloc 52 tuần Giá31.5 x 42 cm 180.000đ
 3. 3. BLOC 14.5 x 20.5 cm Giá: 140.000đ ĐÃ BAO GỒM CHI PHÍ IN ĐẦU LỊCH IN THÔNG TIN CÔNG TY: - In 4 màu và có thể in hình ảnh - có thể in mỗi bộ lịch một nội dung khác nhau - Ép kim (số lượng tối thiểu 50 bộ) - in 1 nội dung cho tất mọi bộ lịchMã số: VL-05
 4. 4. BLOC 16 x 24 cm Giá: 190.000đ ĐÃ BAO GỒM CHI PHÍ IN ĐẦU LỊCH IN THÔNG TIN CÔNG TY: - In 4 màu và có thể in hình ảnh - có thể in mỗi bộ lịch một nội dung khác nhau - Ép kim (số lượng tối thiểu 50 bộ) - in 1 nội dung cho tất mọi bộ lịchMã số: VL-05
 5. 5. BLOC 20 x 30 cm Giá: 235.000đ ĐÃ BAO GỒM CHI PHÍ IN ĐẦU LỊCH IN THÔNG TIN CÔNG TY: - In 4 màu và có thể in hình ảnh - có thể in mỗi bộ lịch một nội dung khác nhau - Ép kim (số lượng tối thiểu 50 bộ) - in 1 nội dung cho tất mọi bộ lịchMã số: VL-05
 6. 6. BLOC 20 x 30 cm Giá: 235.000đ ĐÃ BAO GỒM CHI PHÍ IN ĐẦU LỊCH IN THÔNG TIN CÔNG TY: - In 4 màu và có thể in hình ảnh - có thể in mỗi bộ lịch một nội dung khác nhau - Ép kim (số lượng tối thiểu 50 bộ) - in 1 nội dung cho tất mọi bộ lịchMã số: TĐ56 Mã số: UNK01
 7. 7. BLOC 25 x 35 cm Giá: 310.000đ ĐÃ BAO GỒM CHI PHÍ IN ĐẦU LỊCH IN THÔNG TIN CÔNG TY: - In 4 màu và có thể in hình ảnh - có thể in mỗi bộ lịch một nội dung khác nhau - Ép kim (số lượng tối thiểu 50 bộ) - in 1 nội dung cho tất mọi bộ lịchMã số: TĐ55
 8. 8. BLOC 26 x 36 cm Giá: 310.000đ ĐÃ BAO GỒM CHI PHÍ IN ĐẦU LỊCH IN THÔNG TIN CÔNG TY: - In 4 màu và có thể in hình ảnh - có thể in mỗi bộ lịch một nội dung khác nhau - Ép kim (số lượng tối thiểu 50 bộ) - in 1 nội dung cho tất mọi bộ lịchMã số: VL03
 9. 9. BLOC 29 x 42 cm Giá: 400.000đ ĐÃ BAO GỒM CHI PHÍ IN ĐẦU LỊCH IN THÔNG TIN CÔNG TY: - In 4 màu và có thể in hình ảnh - có thể in mỗi bộ lịch một nội dung khác nhau - Ép kim (số lượng tối thiểu 50 bộ) - in 1 nội dung cho tất mọi bộ lịchMã số: TĐ-54
 10. 10. BLOC 30 x 40 cm Giá: 390.000đ ĐÃ BAO GỒM CHI PHÍ IN ĐẦU LỊCH IN THÔNG TIN CÔNG TY: - In 4 màu và có thể in hình ảnh - có thể in mỗi bộ lịch một nội dung khác nhau - Ép kim (số lượng tối thiểu 50 bộ) - in 1 nội dung cho tất mọi bộ lịchMã số: VL-02 Mã số: UNK02
 11. 11. BLOC 35 x 50 cm Giá: 570.000đ ĐÃ BAO GỒM CHI PHÍ IN ĐẦU LỊCH IN THÔNG TIN CÔNG TY: - In 4 màu và có thể in hình ảnh - có thể in mỗi bộ lịch một nội dung khác nhau - Ép kim (số lượng tối thiểu 50 bộ) - in 1 nội dung cho tất mọi bộ lịchMã số: TĐ53
 12. 12. BLOC 38 x 54 cm Giá: 590.000đ ĐÃ BAO GỒM CHI PHÍ IN ĐẦU LỊCH IN THÔNG TIN CÔNG TY: - In 4 màu và có thể in hình ảnh - có thể in mỗi bộ lịch một nội dung khác nhau - Ép kim (số lượng tối thiểu 50 bộ) - in 1 nội dung cho tất mọi bộ lịchMã số: VL01
 13. 13. LỊCH 52 TUẦN (31.5 X 42 cm) Giá: 180.000đ ĐÃ BAO GỒM CHI PHÍ IN ĐẦU LỊCH IN THÔNG TIN CÔNG TY: - In 4 màu và có thể in hình ảnh - có thể in mỗi bộ lịch một nội dung khác nhau - Ép kim (số lượng tối thiểu 50 bộ) - in 1 nội dung cho tất mọi bộ lịchMã số: VL11 Mã số: VL12 Mã số: VL13
 14. 14. LỊCH 52 TUẦN (30 X 70 cm) Giá: 180.000đ ĐÃ BAO GỒM CHI PHÍ IN ĐẦU LỊCHIN THÔNG TIN CÔNG TY:In 4 màu và có thể in hình ảnh. Có thể in mỗi bộ lịch một nội dung khác nhauÉp kim (số lượng tối thiểu 50 bộ). In 1 nội dung cho tất mọi bộ lịch Mã số: TĐ-48-A Mã số: TĐ-48-B Mã số: TĐ-49-A Mã số: TĐ-49-B
 15. 15. LỊCH 52 TUẦN (30 X 70 cm) Giá: 180.000đ ĐÃ BAO GỒM CHI PHÍ IN ĐẦU LỊCHIN THÔNG TIN CÔNG TY:In 4 màu và có thể in hình ảnh. Có thể in mỗi bộ lịch một nội dung khác nhauÉp kim (số lượng tối thiểu 50 bộ). In 1 nội dung cho tất mọi bộ lịch Mã số: TĐ-50-A Mã số: TĐ-50-B Mã số: TĐ-49-A Mã số: TĐ-49-B
 16. 16. Bigbellintuoitre.com THÔNG TIN LIÊN HỆ ĐC: 72/5 Phan Đăng Lưu, P.5, Q. Phú Nhuận, TP.HCM ĐT: 08 3995 9657 - 08 3500 1581 www.intuoitre.com

×