Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ki niem 3 nam

206 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Ki niem 3 nam

  1. 1. 7/3/2011 7/3/2013 Ki niệm 3 năm
  2. 2. Học mệt quá online cái coi nào
  3. 3. Em cũng online ah, lâu lắm không gặp nè Sao tim đập nhanh thế nhỉ
  4. 4. Anh online rồi này Học xong rồi, chuẩn bị thôi Ôi chuẩn bị đến giờ rồi, tắm nhanh thôi Em cũng online ui này Hôm nay e thế nào Em vẫn bt ……….. ………..
  5. 5. Có phải em là là là… không Anh là là …. zzzzzzzz zzzzzzzz
  6. 6. Anh đi mạnh khỏe
  7. 7. Và khi đã trở về
  8. 8. Thế là 3 năm đã trôi qua rồi kìa v, từ thửa ban đầu còn ngại ngùng thì vc mình đã cùng bước bên nhau, chia sẻ cho nhau vui buồn. Và a muốn nói với v anh yêu v anh nhiều lắm này.

×